Hoşgeldiniz!

tüketici

tüketicinin dostu erdal iş başında! 00:45
tüketicinin dostu erdal iş başında! 363.273 izlenme - 7 yıl önce tüketicinin uğradığı haksızlıklara kayıtsız kalmayan erdal artık harekete geçti.
İade Alınmayan Ayakkabıyı Mağaza Önünde Yakmak 00:50
İade Alınmayan Ayakkabıyı Mağaza Önünde Yakmak 4.082 izlenme - 2 ay önce 1 gün giyilen ayakkabı koku yapıyor diye servise gönderimiş. Karar kullanıcı hatası. İade alınmayınca müşteri ayakkabıyı faturasıyla birlikte mağaza önünde yakmış ve bunu YouTube'a yüklemiş. Sonrasında 1 hafta sonra aranıp 120 TL hediye çekinizi mağazamızdan kullanabilirsiniz denmiş kullanıcıya.
 İşte yeni ’Tüketici Kanunu’nun getirdikleri 03:11
İşte yeni ’Tüketici Kanunu’nun getirdikleri 1.299 izlenme - 4 yıl önce Hayati Yazıcı, yeni kanunla tüketicilere yeni haklar tanındığını belirtti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni kanunla tüketicilere yeni haklar tanındığını, sözleşme kurulmadan önce, tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesinin zorunlu hale getirildiğini kaydetti. İstanbul Ticaret Odasında basın toplantısı düzenleyen Bakan Yazıcı, Yeni Tüketici Kanunu’nda değişiklikleri öngören kanun tasarı taslağı hakkında bilgiler verdi. Yapılan düzenlemelere ilişkin detayları açıklayan Bakan Yazıcı, "Yeni düzenlemeye göre, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı ile indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı, ürün etiketlerinde gösterilmek zorundadır" dedi. AB ÜLKELERİNDEKİ GİBİ Bakan Yazıcı tüketicilere, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birinin değişmesi halinde sözleşmeden dönme hakkı getirildiğine dikkati çekerek, "Sözleşmeden dönme halinde; paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın ’derhal’ iade etmesi zorunlu oldu" diye konuştu. Yeni düzenlemeyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu gibi ticari ve mesleki amaçla paket tura katılanların da tüketiciye tanınan haklardan yararlanmasına imkân sağlandığını kaydeden Yazıcı, burada mesleki ve ticari amaçlı yapılan paket turların da kanun kapsamına alındığını vurguladı. Öte yandan Bakan Yazıcı, elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon gibi tüm aboneliklerde tüketicileri rahatlatan koruyucu yeni düzenlemeler getirildiğini kaydetti. Tüketicinin, belirsiz süreli veya süresi 1 yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini istediği zaman ve süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerini satıcı veya sağlayıcının sözleşmede değişiklik yapması halinde feshetme hakkına sahip olduğunu bildirdi. Konu ile ilgili getirdikleri iki yeni uygulamaya da dikkat çeken Yazıcı, aboneliğe son verme isteğinin, süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilmesinin yasaklandığını belirtti. SÖZLEŞME ŞARTLARI TÜKETİCİ ALEYHİNE DEĞİŞEMEYECEK Bakan Yazıcı, 9 kısım ve 88 maddeden oluşan Kanun’un tüketici sözleşmeleriyle ilgili düzenlemelerin ortak hükümlerine ilişkin, "Tüm tüketici sözleşmeleri 12 puntodan küçük olmayacak ve okunabilir düzeyde olacak. Sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilmeyecek. Tüketiciden, yapılan sözleşmenin dışında, haksız olarak herhangi bir hizmet kalemi adı altında ek bir bedel talep edilemeyeceği bu Kanunla ilk defa düzenlenmektedir. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulama da tamamen yeni ve önemlidir. Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, Bakanlığımızın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir. Yapılacak düzenlemeyle Bankaların tüketiciden haksız olarak aldığı ücret ve komisyonların önüne geçilecektir" dedi. KREDİLER Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde tüketiciye yeni haklar tanındığını ifade eden Hayati Yazıcı, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde tüketiciye yeni haklar tanındığını söyledi. Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kredi sözleşmesi imzalanmadan önce, tüketicinin sözleşme şartları hakkında bilgilendirilmesi zorunlu kılınmıştır. Tüketicilere,tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkı getirilmiştir. Tüketicinin açık talebi olmaksızın, krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmıştır. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacaktır. Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden ücret ya da masraf talep etmesi yasaklanmıştır. Bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanması zorunlu tutulmuştur. "İLK DEFA KANUNDA YER ALAN İNDİRİMLİ SATIŞLAR ALDATICI UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇECEK Söz konusu Kanun’da tüketicinin bilinçlendirilmesine iyileştirmeler getirildiğini anlatan Yazıcı, gerçeği yansıtmayan indirimli satışlara sınırlama getirildiğini belirtti. Yazıcı, indirimli satışların ilk defa kanunda yer aldığını vurgulayarak, yapılacak ikincil düzenlemelerle bu alanda yaşanan aldatıcı ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçileceğini söyledi. Türkiye’de indirimli satışlarla ilgili kapsamlı bir yasal düzenleme bulunmamasının, çeşitli suiistimallere neden olduğunu kaydeden Yazıcı, "Yeni düzenlemeye göre, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı ile indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı, ürün etiketlerinde gösterilmek zorundadır" ifadesini kullandı. Bakan Yazıcı, tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin tüketicileri daha ileri düzeyde bilgilendiren düzenlemeler yapıldığını bildirerek, malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunluluğu getirildiğini, bunun da yeni bir uygulama olduğunu dile getirdi. Yazıcı, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğunun üretici ve ithalatçıya, tüketiciye teslim edildiğinin ispatı sorumluluğunun ise satıcıya ait olduğuna dikkati çekti. YENİ KANUN İLE GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ BÜROKRATİK İŞLEMLER AZALTILIYOR Yeni Kanun’la garanti belgesi ile ilgili bürokratik işlemlerin azaltıldığı bilgisini veren Yazıcı, şunları söyledi: "Mevcut mevzuatta bulunan, imal ve ithal edilen tüketici ürünleri için Bakanlıktan onaylı garanti belgesi alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik hususları içerecek olan garanti belgesinin şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenecek; üretici ve ithalatçılar ise bu belgeyi düzenleyip tüketicilere vermeye devam edeceklerdir. Bakanlık, bu belgenin düzenlenip düzenlenmediğinin denetimini yapacaktır. Satıcı ve sağlayıcılar ’İhtiyari Garanti’ taahhüdü verebilecek. ’İhtiyari Garanti’ hukukumuzda ilk defa yer alan bir kavramdır ve tüketicilere ilave haklar getirilmesine ilişkin hükümler içermesi nedeniyle önemlidir." DAVA AÇMAK DAHA KOLAY Yeni Kanun’la, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri ile ilgili getirilen düzenlemeleri de anlatan Yazıcı, "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin ismi ’Tüketici Hakem Heyeti’ olarak değiştirildi. İhtiyaca göre hakem heyeti kurulacak ve bunların sayısı usul ekonomisi göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecektir. Yeni bir uygulama olan tüketici hakem heyetlerinde raportör kadrosu ihdas edilmiştir. Raportörler, Tüketici Hakem Heyetleri’nin kararlarının zamanında ve hukuka uygun olarak alınması hususunda önemli destek sağlayacaktır. Tüketici Hakem Heyeti üye ve raportörlerinin huzur hakları iyileştirilecektir" değerlendirmesini yaptı. Yazıcı, Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılacak başvuruların gruplandırıldığını dile getirerek, değeri 2 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru zorunluluğu getirildi. Ayrıca Büyükşehir statüsündeki illerde ise 2 bin ile 3 bin lira arasındaki uyuşmazlıklarda da İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurunun zorunlu hale getirildiğini kaydetti. Mevcutta 1.191 lira olan sınırın 3 bin liraya çıkarıldığını aktaran Yazıcı, bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamayacağına ifade etti. Öte yandan uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda tebligat ve bilirkişi ücretlerinin karşı tarafça karşılanacağına dikkati çekti. Yazıcı, tüketici mahkemelerinde dava açmanın kolaylaştırıldığını belirterek, " Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda, bilirkişi ücreti ve vekalet ücreti Bakanlıkça karşılanacaktır. Tüketici davaları tüketicinin ikamet ettiği yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilecektir. Tüketici mahkemeleri ile Tüketici Hakem Heyetlerinin, UYAP ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla entegre olması sağlanacaktır" şeklinde konuştu.
fahri ustaoğlu kanal t nurseli İdiz ile gecelik so 04:36
fahri ustaoğlu kanal t nurseli İdiz ile gecelik so 1.380 izlenme - 8 yıl önce
Bilinçli Tüketici Miyiz ? 00:55
Bilinçli Tüketici Miyiz ? 1.668 izlenme - 9 yıl önce www.hotcarbox.com
8 Milyar Eşya Çevrimiçi 01:16
8 Milyar Eşya Çevrimiçi 42 izlenme - 4 ay önce Berlin'deki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda yılın trendi çevrimiçi ev eşyalarıydı. Kırışıklık uyarısı yapan bir ayna, alışverişi halleden bir buzdolabı ve bahçe sulayan bir bilgisayar. İnternete bağlı eşyalar büyük kolaylık.
Reg Rise - Üretici Kobay Tüketici Hasta 02:40
Reg Rise - Üretici Kobay Tüketici Hasta 477 izlenme - 5 yıl önce Gençler! Gün Yüzü Görmemiş Çocuğa Kanser Reva Değil! Gencecik Sizlere Yazık Olmasın! Tarımda Kullanılan Kimyasallara Karşı Durmak Zorundayız….şarkıyı Dinleyin, Kimyasal Karşıtı
gogus holding Yönetim Kurulu Başkanı Kerem GÖĞÜŞ, Tüketici zirvesi öncesi 01:20
gogus holding Yönetim Kurulu Başkanı Kerem GÖĞÜŞ, Tüketici zirvesi öncesi 472 izlenme - 6 yıl önce gogus holding Yönetim Kurulu Başkanı Kerem GÖĞÜŞ, Tüketici zirvesi öncesi açıklama yapıyor.
Fasülye Avealı Olmayanların Haklarını Kullanırsa 01:10
Fasülye Avealı Olmayanların Haklarını Kullanırsa 446 izlenme - 7 yıl önce fasülye haklarını kullandı başına gelmeyen kalmadı! ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. avea 10 yıldır türkiye'yi her yöne uygun fiyata konuşturuyor. gerçek müşteri memnuniyeti için siz de avea'ya gelin. ne de olsa hayat avealı'ya güzel!
Tüketiciyi Koruma Ve Bilinçli Tüketici Haftası Kutlama Programı 03:56
Tüketiciyi Koruma Ve Bilinçli Tüketici Haftası Kutlama Programı 322 izlenme - 6 yıl önce Tüketiciyi Koruma Ve Bilinçli Tüketici Haftası Kutlama Programı
Stolk : Üşengeç Tüketicinin Hakları 03:56
Stolk : Üşengeç Tüketicinin Hakları 39 izlenme - 10 ay önce Stolk bu bölümde tüketicilerin sahip olduğu ama kullanmadığı hakları inceliyor. Stolk ile Türkiye ve dünya gündemini takip edin. İlginç haberleri izleyin ve çeşitli gösterilerle neşeli kalın. Stolk videoları ile hem olayların komik tarafını görebilir, hem de fenomenler ve milletler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Komedi ya da eğlence insanı kurtarmaz, ancak hayatta kalmasına yardım eder.
Bozuk Çıkan Garantili Televizyonu Parçalayan Adam 03:33
Bozuk Çıkan Garantili Televizyonu Parçalayan Adam 34 izlenme - 1 yıl önce Manisa/Merkez'de Vatan Bilgisayar'dan aldığı TV çalışmayınca gerekli yerlerle görüşen ve Tüketici Haklarına kadar başvuran kardeşimiz onca çabasına rağmen olumlu sonuç alamayınca olanlar oldu. Vatan Bilgisayar önünde, bu şubeden aldığı LG marka tv ürününü kapıda yerden yere vurdu. Bilinçlenelim hakkımızı arayalım arkadaşımıza destek olalım. Herkes bu firmaların ne olduğunu öğrensin
Blippar Ürünle Tüketici Arasında Etkileşimin En Yüksek Olduğu Kanal 01:08
Blippar Ürünle Tüketici Arasında Etkileşimin En Yüksek Olduğu Kanal 127 izlenme - 3 yıl önce Blippar dijital pazarlamayı destekleyen bir platform diyen, Blippar Türkiye CEO'su Zehra Öney, "Bir markanın en değerli varlığı kendi ürünüdür.
Tüketici Hakları 01:20
Tüketici Hakları 105 izlenme - 4 yıl önce Ktv Haber / Haber Kameramanı Gürsel Mert
Fransa'nın Üreticiyi Ve Tüketiciyi Koruyan Hal Sistemi - Başka Bir Dünya Mümkün 26.11.2017 Pazar 44:40
Fransa'nın Üreticiyi Ve Tüketiciyi Koruyan Hal Sistemi - Başka Bir Dünya Mümkün 26.11.2017 Pazar 9 izlenme - 2 ay önce Cem Seymen ile Başka Bir Dünya Mümkün, Fransa kıyılarına açıldı. Fransa’nın okyanus kıyılarındaki balıkçıları ve bir araya gelerek oluşturdukları güçlü kooperatif yapısını, hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan hal sistemini ekrana getirdi.
Tüketici Hakları Hakem Heyeti 00:23
Tüketici Hakları Hakem Heyeti 120 izlenme - 4 yıl önce Ktv Haber/ Gürsel Mert
Tüketirken Tükeniyoruz 05:26
Tüketirken Tükeniyoruz 65 izlenme - 3 yıl önce Bu videoda tüketiciler olarak sistemin devamını aslında kendimizin sağladığı ve gerçekte sistemin delice tüketimimizle nasıl ayakta durduğu anlatılmaktadır.
İnternetten Aldığı Telefonun Kutusunu Açınca Çok Şaşırdı 03:07
İnternetten Aldığı Telefonun Kutusunu Açınca Çok Şaşırdı 57 izlenme - 4 yıl önce İnternetten Aldığı Telefonun Kutusunu Açınca Çok Şaşırdı Alanya'da Lise Öğrencisi, 'Dolandırıldım' Diyerek Tüketici Hakları Derneği'ne Başvurdu. İnternetten ...
Önerilen Tüketici Fiyatı 00:06
Önerilen Tüketici Fiyatı 52 izlenme - 4 yıl önce Önerilen tüketici fiyatı.
ab kalİte zİrvesİ 05:25
ab kalİte zİrvesİ 100 izlenme - 8 yıl önce türkiye kalite ve İnovasyon uygulamaları ile ab ulkelerine teşkil ediyor. turkiye ab hazir..tuketici akedemisi ab ksalite zirvesini 9 mayıs 2010 'da brükselde gerçekleştiriyor.
Çiğ Süt ve Satışı Hakkında Her Şey - Yeşil Doğa 30 Nisan 2017 Pazar 29:51
Çiğ Süt ve Satışı Hakkında Her Şey - Yeşil Doğa 30 Nisan 2017 Pazar 10 izlenme - 9 ay önce Süt üreticilerinin ve tüketicilerin yıllardır beklediği, çiğ süt satışını düzenleyen tebliğ hazırlandı. Güven İslamoğlu, bu tebliğin getirdiği değişiklikleri bütün yönleriyle ekrana taşıdı.
Soğan neden pahalı? 34:37
Soğan neden pahalı? 45 izlenme - 3 yıl önce Kuraklık bir taraftan, stokçu diğer taraftan vuruyor. Olağan köylü ve tüketiciye oluyor. Tarlanda 30 kuruşa alıcı bulamayan kuru soğan markette 1.5 lira. Denetim yok, haksız kazanan çok. Cem Seymen bu kez soğandaki fiyat yükselişinin izini sürdü.
Bu Kırtasiye Ürünlerine Dikkat! - Başka Bir Dünya Mümkün 17.09.2017 Pazar 44:27
Bu Kırtasiye Ürünlerine Dikkat! - Başka Bir Dünya Mümkün 17.09.2017 Pazar 6 izlenme - 4 ay önce Çocuklarımızın kullandığı kırtasiye malzemeleri sağlıklarında ciddi ölçüde tehdit ediyor mu? Gıda dışı zehirlenmenin öğrenciler üzerinde oluşturduğu tehdit nedir? Nasıl önlemler alınmalı? Cem Seymen, yeni bir eğitim sezonunun başında çok önemli bir konuyu ekrana taşıdı.
Tüketicinin İsteğine Göre Lokum Üretiyor 02:28
Tüketicinin İsteğine Göre Lokum Üretiyor 15 izlenme - 2 yıl önce GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Lokum yapımı Müşterinin isteğine göre lokum yapılması Lokum işletmecisi Celal Koca'nın konuşması Tüketicinin isteğine göre lokum üretiyor CANAN TÜKELAY - Afyonkahisar'da bir lokum işletmecisi, iş yerinde göz önünde talebe göre hazırladığı ürünlerle tüketicilere güvenli ve taze lokum hizmeti sunuyor.
 Tüketici artık aktif rolde 04:17
Tüketici artık aktif rolde 10 izlenme - 2 yıl önce Turkcell’in sponsorluğunu üstlendiği binlerce KOBİ ve girişimciyi teknoloji ile buluşturan ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın üçüncüsü Edirne’de gerçekleştirildi. Burada konuşan TEB Genel Müdür Vekili Turgut Boz e-ticaretin önemini anlattı.
Türkiye'nin seçim tarihi 01:14:15
Türkiye'nin seçim tarihi 20 izlenme - 3 yıl önce Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu program Mirgün Cabas ile "Her Şey", siyasetten sosyal sorunlara, sanattan popüler kültüre gündemin her alanında en dikkat çeken, en çok konuşulan konularını ve kişilerini ekrana taşıyor."İlk bilen siz olun! Türkiye ve Dünya gündemine dair CNN Türk videoları artık İzlesene'de! Hemen Abone Olmak İçin : http://izlesene.com/cnnturk"
Tüketici Festivali Sevdi 00:46
Tüketici Festivali Sevdi 24 izlenme - 6 yıl önce Tüketici Festivali Sevdi
Şikayetim Var Habertürk'ün Sorularını Yanıtladı 02:55
Şikayetim Var Habertürk'ün Sorularını Yanıtladı 12 izlenme - 4 yıl önce Şikayetim var Genel Müdürü Dr. Ömer Deveci, tüketici dosya haberinin ilkinde "Vatandaş kimi, neyi, neden şikayet ediyor?" sorularının yanıtını verdi.
Şikayetim Var Kanaltürk'de Neşter Programına Katıldı 55:48
Şikayetim Var Kanaltürk'de Neşter Programına Katıldı 8 izlenme - 4 yıl önce Şikayetim var Fırsat sitelerine gelen şikayetler Kanaltürk TV Neşter programında masaya yatırıldı. Fırsat sitelerine gelen şikayetler neden bitmek tükenmek bilmiyor? Fırsa...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akkaya 01:22
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akkaya 8 izlenme - 3 yıl önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Akkaya: - "Tüketiciler haklarını, insan onuruna yakışır bir şekilde, bir sosyal devlet anlayışı içinde her alanda aramalı ve sonucunu almalıdır" CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, "Tüketiciler haklarını, insan onuruna yakışır bir şekilde, bir sosyal devlet anlayışı içinde her alanda aramalı ve sonucunu almalıdır" dedi.