Hoşgeldiniz!

Üzerindeki Videoları İzle

Ferrari Gören Kız Çıldırırsa! 01:32
Ferrari Gören Kız Çıldırırsa! 49.921 izlenme - 5 yıl önce Maykop Facebook Resmi Profil; facebook.com/emrahbslr
Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 05:27
Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 22.849 izlenme - 8 yıl önce kocanın karısı üzerindeki hakları herkesin izlemesi gereken güzel bir video.
Yiğit Emre Bilgisayar Oyunu Oynarken 03:44
Yiğit Emre Bilgisayar Oyunu Oynarken 13.022 izlenme - 7 yıl önce bilgisayaerın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
halı yanığı nasıl giderilir; halı üzerindeki yanık izleri nasıl çıkarılır 01:06
halı yanığı nasıl giderilir; halı üzerindeki yanık izleri nasıl çıkarılır 6.542 izlenme - 6 yıl önce detaylı bilgi buradahttp//www.halitamirim.com/
cankan'ın çocuklar üzerindeki etkisi 00:59
cankan'ın çocuklar üzerindeki etkisi 3.289 izlenme - 7 yıl önce cankan'ın çocuklar üzerindeki etkisi
rihanna'nın çocuklar üzerindeki etkileri 04:21
rihanna'nın çocuklar üzerindeki etkileri 2.698 izlenme - 6 yıl önce http//alperdrms.blogspot.com/
Wings of Desire Filmindeki Türk Sahneleri 00:33
Wings of Desire Filmindeki Türk Sahneleri 1.631 izlenme - 2 yıl önce 1987 alman fransız ortak yapımı Berlin üzerindeki gökyüzü (arzunun kanatları) filminden gerçek gurbetçilerin yer aldığı sahneleri izliyoruz. İyi seyirler.
Tülay Maciran - Sevda Yarası 05:09
Tülay Maciran - Sevda Yarası 4.380 izlenme - 6 yıl önce
counter strike'ın çocuklar üzerindeki etkisi xd 00:47
counter strike'ın çocuklar üzerindeki etkisi xd 2.831 izlenme - 7 yıl önce çocuklar üzerindeki etkisi xd
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 15:37
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 2.029 izlenme - 4 yıl önce Kadının Kocası Üzerindeki Hakları Bu haklar, mehir ve nafaka gibi mali haklarla, malî olmayan haklar olarak iki kısımdır. Mali haklarla ilgili açıklamalar daha önce zikredildi. Mali olmayan haklar şunlardır; 1. Hanımıyla güzel geçinmeli, ona iyi davranmalıdır: Erkek, hanımına eziyet etmemeli, gücü yettiği halde onun haklarını görmezden gelmemelidir. Hanımına sıcak davranmalı, güler yüzlü ve neşeli olmalıdır. Bu konuda esas alınan nasslar şunlardır; Yüce ALLAH; 'Hanımlarla iyi geçinin 'Erkeklerin kadınlar üzerindeki haklan gibi, kadınların da erkekler üzerinde bir takım iyi davranışa dayalı haklan vardır buyurmuştur. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Sizin hayırlı olanlarınız, hanımlarına iyi davrananlardır; Aranızda ailesine en iyi davranan benim buyurmuştur. İyi geçinmek güzel davranmak' ifadesi, bütün haklan ku­şatan genel bir tanımlamadır. Bu ifadeden sonra zikredeceğimiz her şey bunun bir kısmını açıklamaktan ibaret olacaktır. Daha fazla özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi için bu konuda bazı şeyleri zikredeceğiz. Bunlar; 2. Hanımlara nazik olunmalı, onlara ilgi gösterilmeli ve -kü­çük yaşta iseler- yaşlarının küçüklüğü dikkate alınmalıdır: Bu konuda Rasuluilah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir eş olarak erkekler için en güzel örnektir. Aişe (radiyallâhu anhâ) an­latıyor; 'Bir gün Rasuluilah (sallallâhu aleyhi ve sellem)'i odamın kapısında gördüm. Habeşliler ise mescitte [harbeleriyle] oynu­yorlardı. Rasuluilah (sallallâhu aleyhi ve sellem) oynamalarını seyretmem için beni elbisesiyle örtmüştü. Ben ayrılıncaya kadar bakmaya devam ettim. Genç kızların, eğlenceye olan düşkünlük­lerini dikkate alınız. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Âişe (radiyallâhu anhâ)'yi koşu yarışına davet ederek; 'gel seninle yarışa­lım» demiştir. Yarışta Aişe validemiz kazanmıştı. Aişe validemiz şişmanladıktan sonra ikinci defa yarışmışlar ve Peygamberimiz (sallallâhu aieyhİ ve sellem) kazanmıştı. Gülümseyerek Aişe vali­demize; «bu, ilk yarışa karşılık oldu» demişti. Aişe (radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in yanında (pamuktan yapılmış oyuncak) be­beklerle oynardım. Benimle birlikte oynayan kız arkadaşlarım vardı Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) girdiğinde, utanır saklanırlardı. O da, onları bana gönderirdi. 3. Hanımıyla birlikte gece sohbetleri yapmalı, onu dinlemeli ve onunla konuşmalıdır: 4. Erkek hanımına dinini öğretmeli, ALLAH'a ve Rasulüne ita­ate teşvik etmelidir: Erkeğin hanımına iyi davranması, onunla güzel geçinme­si, şefkatli ve merhametli olması istendiği gibi, onu eğitmekten kaçınmaması, Yüce ALLAH'a itaate teşvik edip yönlendirmesi de istenir. Nitekim Sânı Yüce ALLAH; 'Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz bu­yurmuştur. Ümmü Seleme (radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Bir gece Pey­gamber (sallallâhu aleyhi ve seiîem) uyandı ve; «Subhanaüah! Bu gece ne de çok fitneler indirildi! Ne de çok hazineler açıldı! Odalarda bulunanları uyandırın, dünya da giyih olanların birço­ğu âhirette çıplak kalacaktır!» buyurdu. Ebû Hureyre (radiyalîâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sal­lallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki; «Gece kalkıp namaz kılan ve hanımım namaza kaldıran, kalkmadığında yüzüne su serpen adama, ALLAH merhamet etsin! Gece kalkıp namaz kılan ve koca­sını namaza kaldıran, kalkmadığında yüzüne su serpen kadına, ALLAH merhamet etsin!.[629] 5. ALLAH'ın şeriatına aykırı olmadığı sürece, erkek hanımının bazı kusurlarını görmezden gelmelidir: Bunu bize Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tav­siye etmektedir. Ebû Hureyre (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Ra­sulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); «Mümin bîr erkek, Mümin bir kadına buğz etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir» buyurdu. 6. Hanımının yüzüne vurarak veya ona çirkin sözler söyleye­rek onu incitmemelidir: Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); Yüze vur­mayın ve çirkin sözler söylemeyin.[631] 'Köle döver gibi, hiçbi­riniz hanımını dövmesin! (Önce dövüp) sonra da gün sonunda onunla cinsel ilişkide (mi) bulunacak! buyurmuştur.
Smack-Down'un Çocuklar Üzerindeki Etkisi 02:47
Smack-Down'un Çocuklar Üzerindeki Etkisi 2.699 izlenme - 7 yıl önce
Mevsimlerin Kızlar Üzerindeki Etkisi :)) 01:41
Mevsimlerin Kızlar Üzerindeki Etkisi :)) 2.164 izlenme - 8 yıl önce supermodels take it off for climate change
Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 15:41
Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 1.819 izlenme - 4 yıl önce Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym Manası: Allahım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammede Onun aline ve ashabına Onun yüce kadrü kıymetince salat eyle selam eyle ve Onu mübarek kıl. Fazileti ve sırları: Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllaha sorar. Cevaben: Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır. buyurmuşlardır. Hikmeti: 1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. 2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır. 3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz(s.a.v.) ile görüşür. 4. Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed el Bekri (k.s.) Hz. ne ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s.a.v) in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez. 5. Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kuranı kerimin hatmine denktir. 6. Bu salavata kırk gün devam edene Allahü Teala bütün günahlardan tevbe nasib eder. 7. Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rekat namazın ardından okunmalı,Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi,ikinci rekatında üç kere zelzele süresi,üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi,dördüncü rekatındada üçer kere muavvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) kıraat edilmelidir. 8. Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki:ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allahın huzurunda beni yakalasın. Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz. inden sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir. Diyebilmiş ikinci zattır.Bir kere kendisi Resulullahın (s.a.v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v) ona :Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın diye hitab etmiştir. Şarani,Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir. ( es-Savi, el-Esrarur-Rabbaniyye,sh :45 ;Yusuf-u Nebhani, Efdalüs Salevat, Salat no : 50, sh:89-96 ) (SALAVAT-I ŞERİFE ) 9. Ayrıca bu salavat hakkında yine 120,000 salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde peygamberimiz s.a.v tarafından bildirilmiştir. [BU SALAVATI OKUYUP OKUTAN VESILE OLAN HERKESTEN ALLAHU TEALA RAZI OLSUN, O KISIYI VE AILESINI CENNETINE KOYSUN. SON NEFESTE "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" DEMEYI O KISIYE VE OKUTTUGU KISILERE NASIB EYLESIN. AMIN] Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Fesad-ı ümmetim zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı vardır"(Et-terğib vet-terhibc:1 s:80). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mükâşefetü'l-Kulûb Mukasefetul Kulub Kalplerin Kesfi Imam gazali Dini anlatim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bölüm Bolum 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Bölüm Bolum 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Bölüm Bolum 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Bölüm Bolum 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Bölüm Bolum 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Bölüm Bolum 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Bölüm Bolum 95. 96. 97. 98. 99. 100. Bölüm Bolum 101. 102. 103. 104. 105. Bölüm Bolum 106. 107. 108. 109. 110. 111. Bölüm Bolum
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları 12:50
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları 1.207 izlenme - 4 yıl önce Euzu Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Salli Ve Sellim Ve Barik Ala Seyyidina Muhammedinil Fatihı Lima Uğlika Vel Hatimi Li Ma ...
kadının beyi üzerindeki hakları 15:41
kadının beyi üzerindeki hakları 1.321 izlenme - 7 yıl önce kadının beyi üzerindeki hakları
Adele'nin Ergenler Üzerindeki Etkisi 04:07
Adele'nin Ergenler Üzerindeki Etkisi 852 izlenme - 2 yıl önce Yeni nesil bi acayip lan. Neden böyle şeyler bizde oluyo Justin için taksimde yürüyen bebeler mi dersin, fotoğraf cekılırken dilini yana çıkartan mı dersın ne varsa eskilerde var mk
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları 12:44
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları 959 izlenme - 4 yıl önce Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları Erkeğin de hanımı üzerinde hakkı çoktur. Kadın kocası ile iyi geçinmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.) [Taberani] Bir kadın, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peygamber efendimiz aleyhisselam, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki: (Hanımına selam söyle, yarı şehid sevabına kavuştuğunu haber ver..
Counter Strikeın Çocuklar Üzerindeki Etkisi 00:47
Counter Strikeın Çocuklar Üzerindeki Etkisi 1.106 izlenme - 6 yıl önce counter strikeın çocuklar üzerindeki etkisi
ismail yk'nın çocuklar üzerindeki etkileri 01:43
ismail yk'nın çocuklar üzerindeki etkileri 1.167 izlenme - 7 yıl önce
Dış Görünüşün İnsanlar Üzerindeki Etkisi ( Sosyal Deney ) !! 02:08
Dış Görünüşün İnsanlar Üzerindeki Etkisi ( Sosyal Deney ) !! 486 izlenme - 2 yıl önce Bir iyi giyinimli adam ve kötü giyinimli adamın arasındaki farkı anlatan sosyal deney başlığında olan bir video. Lütfen Paylaşmayı Unutmayın ! Abone olmayı unutmayın. Facebook Kanalımız : https://www.facebook.com/vivoxtv 2. Kanalım : http://www.youtube.com/user/ekinsoyakk Profilim : https://www.facebook.com/lst.kaykay Instagram : http://instagram.com/ekinsoyak Twitter : https://twitter.com/VivoxOfficial Şaka Ekibi Sosyal Deney Ekin Soyak Vivox Dilenci Şakası Kamera Şakaları Kamera Şakası Şaka Ekibi Türk Şaka Ekibi Homeless Social Experiment Poor vs Rich (Homeless Social Experiment) En İyi Şakalar Komik Videolar Hatay'da Kamera Şakası ( Sosyal Deney ) Dış Görünüşün İnsanlar Üzerindeki Etkisi Görünüşün İnsanlar Üzerindeki Etkisi
Erkeklerin Hanımları Üzerindeki Hakları 05:27
Erkeklerin Hanımları Üzerindeki Hakları 966 izlenme - 7 yıl önce erkeklerin hanımları üzerindeki hakları
Dış Görünüşün İnsanlar Üzerindeki Etkisi - Vivox 02:08
Dış Görünüşün İnsanlar Üzerindeki Etkisi - Vivox 281 izlenme - 2 yıl önce Bir iyi giyinimli adam ve kötü giyinimli adamın arasındaki farkı anlatan sosyal deney başlığında olan bir video. Youtube Adresimiz : https://www.youtube.com/user/vivoxofficial
Aynaların Köpekler Üzerindeki Etkisi 01:14
Aynaların Köpekler Üzerindeki Etkisi 497 izlenme - 5 yıl önce Aynaların Köpekler Üzerindeki Etkisi
kaplumbağanın üzerindeki kedi 01:13
kaplumbağanın üzerindeki kedi 637 izlenme - 7 yıl önce
Dünya Üzerindeki En Tehlikeli ve En Korkutucu 10 Yürüyüş Yolu 05:06
Dünya Üzerindeki En Tehlikeli ve En Korkutucu 10 Yürüyüş Yolu 296 izlenme - 2 yıl önce Bizi Takip Edin ; https://twitter.com/MesVidi Macera severler için dünya üzerindeki en tehlikeli yürüyüş yolları birer oyun alanıdır. Fakat bazılarının korkması için sadece fotoğraflara bakması bile yeterli. 1. Half Dome, Yosemite Ulusal Parkı, Kaliforniya Bu yürüyüş yolu yaklaşık 13 km uzunluğunda fakat son 300 metresi dik bir granit kayaya tırmanışla geçiyor. Bu tırmanış sırasında en 5 kişi hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiştir. 2. Batı Sahili Rotası ,Vancouver, Kanada Bu 78 km'lik rotada ayı ve kurt gibi yabani hayvanlar bulunuyor. Kanada'nın en tehlikeli yürüyüş yolu olan bölgede bulunan dik yamaçlar, eski ahşap köprüler burayı daha da çekici kılıyor. 3. Huasan Dağı Yürüyüşü, Çin Çin'in Shaanxi Eyaleti Qinling dağlarında yer alan bu yürüme yolu dünyanın en tehlikeli yürüyüş yollarından arasında. Dağ Taoizmin kutsal dağlarından biri olarak kabul edilir ve yol boyunca Tao manastırları ve diğer sembolik öğelerle doludur. Bu patika yaklaşık 2133 metre yüksekliğinde. 4. Macera Yürüyüşü, Anchorage, Alaska Bisikletinizi getirin ve gerçekten pedallara hızlı basın. Bu yol ayılarla ve kurtlarla dolu. Geçtiğimiz yıl yaşanan saldırılardan dolayı parkur birkaç kez kapatıldı. 5. Şeytan Patikası, Catskill, New York Catskill Dağları'na doğru uzanan 40 km'lik bu yolda yine vahşi hayvanlar bulunuyor. Ayrıca engebeli yer şekillerinden dolayı sakatlanma olasılığınız da çok yüksek. 6. Peek-a-boo Çukuru, Utah Eğer kapalı alanlardan ve dar yerlerden hoşlanmıyorsanız burası sizin kabusunuz olabilir. Fakat seviyorsanız harika bir kaya oluşumu. 7. Kalalau Parkuru, Kauai, Hawaii Okyanustan 1200 metre yüksekte gevşek kayalar üzerinde bulunan bun parkur en ufak bir dikkatsizliği bile kaldırmayacak derecede tehlikeli. 8. Pacaya Volkanı Tırmanışı, Guatemala Bu parkur Guetemala Şehri'nin çok yakınında olduğundan rağbet görüyor. Volkanik patlama sonucu bir muhabirin hayatını kaybetmesi bile turistlerin buraya akın etmesini engellemiş görünmüyor. 9. Kokoda Patikası, Papua Yeni Gine 96 km uzunluğundaki parkurun tamamlanması turunuzun içeriğine göre 4 - 10 gün arasında değişiyor. Buradaki en büyük tehdit sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklar. 2009 yılında 4 maceracı burada hayatını kaybetti. 10. El Caminito Del Rey, İspanya Bu patika hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin inşaata ulaşabilmeleri için 1901 yılında yapıldı ve 4 yıl kullanıldı. Şimdilerde ise her yaştan maceraperestin uğrak yeri olmuş durumda.
Beverly Hills Teens - Jenerik 00:58
Beverly Hills Teens - Jenerik 459 izlenme - 2 yıl önce Kamyonda havuz keyfi yapan vatandaşlarımızı görünce aklıma geldi bu çizgi film. O ne lüks ne ihtişamlı bir hayattı hep içime ukte olmuştu dondurmanın üstündeki kırmızı meyve neyse iyi seyirler.
Turbonun Araba Üzerindeki Etkisi!!!!! 01:04
Turbonun Araba Üzerindeki Etkisi!!!!! 564 izlenme - 6 yıl önce
Sıcağın İnsanlar Üzerindeki Etkisi 01:02
Sıcağın İnsanlar Üzerindeki Etkisi 532 izlenme - 7 yıl önce sıcağın insanlar üzerindeki etkisi
Alkol'ün Böcekler Üzerindeki Etkisi 00:19
Alkol'ün Böcekler Üzerindeki Etkisi 456 izlenme - 6 yıl önce http//www.facebook.com/adamnbiri
Vücut geliştirmenin Kadın Spikerin Üzerindeki Etkisi  :) 00:46
Vücut geliştirmenin Kadın Spikerin Üzerindeki Etkisi :) 198 izlenme - 2 yıl önce Profesyonel Çalışmak İstiyorsan Bekliyoruz. Antrenör : https://goo.gl/YZNrAl Fitness Sayfamız : http://on.fb.me/1CLE96h Youtube Kanalımız : http://bit.ly/1H0HWhD Web : www.fitnesshocaniz.com Adres : Mersin Babil Mezitli Mado Yanı Dinamik Fitness Center Tel : 0324 359 84 83 Profesyonel Çalışmak İstiyorsan Bekliyoruz. Antrenör : https://goo.gl/YZNrAl Fitness Sayfamız : http://on.fb.me/1CLE96h Youtube Kanalımız : http://bit.ly/1H0HWhD Web : www.fitnesshocaniz.com Adres : Mersin Babil Mezitli Mado Yanı Dinamik Fitness Center Tel : 0324 359 84 83 Profesyonel Çalışmak İstiyorsan Bekliyoruz. Antrenör : https://goo.gl/YZNrAl Fitness Sayfamız : http://on.fb.me/1CLE96h Youtube Kanalımız : http://bit.ly/1H0HWhD Web : www.fitnesshocaniz.com Adres : Mersin Babil Mezitli Mado Yanı Dinamik Fitness Center Tel : 0324 359 84 83 Profesyonel Çalışmak İstiyorsan Bekliyoruz. Antrenör : https://goo.gl/YZNrAl Fitness Sayfamız : http://on.fb.me/1CLE96h Youtube Kanalımız : http://bit.ly/1H0HWhD Web : www.fitnesshocaniz.com Adres : Mersin Babil Mezitli Mado Yanı Dinamik Fitness Center Tel : 0324 359 84 83