Hoşgeldiniz!

yasin suresi

yasin suresi - kabe imami mahir el muaykili 13:51
yasin suresi - kabe imami mahir el muaykili 31.727 izlenme - 4 yıl önce
Kabe İmamları Yasin Suresi 12:13
Kabe İmamları Yasin Suresi 25.279 izlenme - 4 yıl önce Kabe İmamları Yasin Suresi
Yasin Suresi Türkçe Altyazılı Dinlemeyen Pişman Olur Orçun Kuran Hd Videolari 14:35
Yasin Suresi Türkçe Altyazılı Dinlemeyen Pişman Olur Orçun Kuran Hd Videolari 8.691 izlenme - 1 yıl önce
Yasin Suresi (Surah Yasin) 09:33
Yasin Suresi (Surah Yasin) 16.366 izlenme - 2 yıl önce Yasin Suresi (Surah Yasin)
Abdussamed - Yasin Suresi 32:45
Abdussamed - Yasin Suresi 11.520 izlenme - 2 yıl önce Abdussamed - Yasin Suresi 1. Yasın 2. Vel kur'anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 24. İnnı izel le fı dalalim mübın 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın 48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın 71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
Karye halkının helakı - Ebubekir Şatıri 03:51
Karye halkının helakı - Ebubekir Şatıri 5.077 izlenme - 4 ay önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Ebubekir Şatıri'nin sesinden hazırlanmış "Karye halkının helakı" (Yasin Suresi 13-32) ile ilgili kıssaya buradan ulaşabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde öğrenebilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Mobil Uygulamalarımızı Ücretsiz İndirin: Android: http://izl.sn/cgrp56 iPhone: http://izl.sn/74pdkm iPad: http://izl.sn/3k7wx3 Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Kur'an-ı Kerim sümeyye eddeb Yasin Suresi 04:17
Kur'an-ı Kerim sümeyye eddeb Yasin Suresi 17.616 izlenme - 2 yıl önce Kur'an-ı Kerim sümeyye eddeb Yasin Suresi
Yasin Suresi 02:25
Yasin Suresi 9.679 izlenme - 2 yıl önce Yasin Suresi - Mısırlı Çocuk [HD],Yasin Suresi,yasin suresi, yasin, islami video, islami videolar,Yasin Suresi,yasin,yasin Suresi İzle,yasin Suresi Dinle,yasin Suresi ... Etiketler: Yasin suresi, yasin, Yasin Suresi,HD KALİTE,YASİN SURESİ MEALİ,KURAN DİNLE,yasin suresi, yasin suresi dinle, yasin suresi arapça, yasin suresi türkçe okunuşu, yasin suresi meali, yasin suresi indir,Kur'an-ı Kerîm'în Kalbi Yasin Suresi MEALİ,yasin oku, yasin suresi, yasin suresi arapçası, yasin suresi dinle, yasin, #allah ,#hz muhammed ,#kuran dinle ,#kuran izle ,#suresi ,#süresi ,#yasin süresi ,#yasin suresi ,#namaz ,#namaz sureleri ,#namaz süreleri ,#yasin,Yasin Suresi Bedava Dinle | Yasin Dinle - ilahiler - Kuran,Yasin Suresinin Okunuşu Anlamı,Yasin Suresi videosu izle,yasin suresi oku,Yasin Suresi Arapça,yasin suresi Videoları,YASİN, YASİN Suresi, YASİN oku, YASİN dinle, sure, süresi,kuranı kerim,Kur'an-ı Kerim,islam,kurani-kerim,Ya Sin,
Yasin Suresi(6 sayfa bir arada)Abdurrahman Sudeys HD 1280x720 13:10
Yasin Suresi(6 sayfa bir arada)Abdurrahman Sudeys HD 1280x720 5.209 izlenme - 1 yıl önce Kuran,ı Kerim ruhun gıdasıdır ne güzel okuyor okuyan. Tüm ölmüşlerimizin ruhlarına gitsin inşallah.
Yasin Suresi 13:15
Yasin Suresi 9.969 izlenme - 2 yıl önce Yasin Suresi
Yasin suresi Türkçe Meali 10:08
Yasin suresi Türkçe Meali 16.372 izlenme - 2 yıl önce Yasin suresi Türkçe Meali
YASİN SURESİ OKUNUŞUNU İZLE DİNLE (SESLİ,İŞARETLİ) 17:03
YASİN SURESİ OKUNUŞUNU İZLE DİNLE (SESLİ,İŞARETLİ) 1.076 izlenme - 2 ay önce Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.
Yasin Suresi 25:45
Yasin Suresi 15.360 izlenme - 1 yıl önce Yasin Suresi Dinle, kur'an I Kerim Dinle
Yasin Suresi 13:38
Yasin Suresi 9.219 izlenme - 1 yıl önce Yasin Suresi,kabe imamı mahir,YASİN,yasin suresi,İslami Videolar Dini Videolar Gerçek İslam Dini,Dinin Tek Kaynağı KUR'ANDIR,Gerçek Müminler,KUR'ANA GÖRE MÜSLÜMAN,ALLAH Yolunda Cihad,islam ordusu,Kuran Bize Yeter,İslami Videolar,Dini Videolar,Kuran Yeter,Kuran,Kur'an-ı Kerim,Kuran'a Göre Namaz,İslam Dini,ALLAH,namaz,Kurandaki Din,Kurana iman Ve İtaat,İslami Belgesel,Kuran-i Kerim,Kur'an-ı Kerim Meali,islami videolar, dini videolar, kurani kerim, ayetler,İsLaM ÇoK GüZeL,İslami Video,Dini Video,İslamiyet,İslami Yazılar,Müslüman,Kuran Müslümanı,Allah Yolunda,İslami Cihad,Cehennem,Cennet,Dini Konular,Kuran Bize Yeter,Şefaat,Kuran'a Göre Şefaat Nedir,Cehennem Azabı,İslam Dünyası,Kuran, Kur'an, Kuran-i Kerim, Kuranikerim, Quran, Qur'an, al Qur'an, holyquran, holy quran, meal, meali, islam, islaam, islamic, muslim, moslem,god, arabic,gerçek islam dini, Fatihâ (1) Bakara (2) Ali İmran (3) Nisa (4) Maide (5) En'am (6) Araf (7) Enfal (8) Tevbe (9) Yunus (10) Hud (11) Yusuf (12) Ra'd (13) İbrahim (14) Hicr (15) Nahl (16) İsra (17) Kehf (18) Meryem (19) Taha (20) Enbiya (21) Hac (22) Mü'minun (23) Nur (24) Furkan (25) Şuara (26) Neml (27) Kasas (28) Ankebut (29) Rum (30) Lokman (31) Secde (32) Ahzab (33) Sebe (34) Fatır (35) Yasin (36) Saffat (37) Sad (38) Zümer (39) Mü'min (40) Fussilet (41) Şura (42) Zuhruf (43) Duhan (44) Casiye (45) Ahkaf (46) Muhammed (47) Fetih (48) Hucurat (49) Kaf (50) Zariyat (51) Tur (52) Necm (53) Kamer (54) Rahman (55) Vakıa (56) Hadid (57) Mücadele (58) Haşr (59) Mümtehine (60) Saff (61) Cum'a (62) Münafikun (63) Tegabün (64) Talak (65) Tahrim (66) Mülk (67) Kalem (68) Hakka (69) Mearic (70) Nuh (71) Cin (72) Müzzemmil (73) Müddesir (74) Kıyamet (75) İnsan (76) Mürselat (77) Nebe' (78) Nazi'at (79) Abese (80) Tekvir (81) İnfitar (82) Mutaffifin (83) İnşikak (84) Buruc (85) Tarık (86) A'la (87) Gaşiye (88) Fecr (89) Beled (90) Şems (91) Leyl (92) Duha (93) İnşirah (94) Tin (95) Alak (96) Kadir (97) Beyyine (98) Zelzele (99) Adiyat (100) Kaari'a (101) Tekasür (102) Asr (103) Hümeze (104) Fil (105) Kureyş (106) Ma'un (107) Kevser (108) Kafirun (109) Nasr (110) Mesed (111) İhlas (112) Felak (113) Nas (114),
Yasin Suresi - Mishary Rashid al Afasy | fussilet Kuran Merkezi 17:45
Yasin Suresi - Mishary Rashid al Afasy | fussilet Kuran Merkezi 829 izlenme - 4 hafta önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Mishary Rashid al Afasy'ın sesinden hazırlanmış Yasin Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Mobil Uygulamalarımızı Ücretsiz İndirin: Android: http://izl.sn/cgrp56 iPhone: http://izl.sn/74pdkm iPad: http://izl.sn/3k7wx3 Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sesinden Yasin Suresi  00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sesinden Yasin Suresi 2.040 izlenme - 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesinde Kur’an-i Kerim okudu. Eyüp Sultan Camiinde sabah namazını kılan Erdoğan, daha sonra Eyüp Sultan Hazretlerinin Türbesi’ni ziyaret etti ve burada Kur’an-i Kerim’den Yasin Suresini okudu.
Nasser Al Qatami - Yasin Suresi 20:22
Nasser Al Qatami - Yasin Suresi 13.244 izlenme - 2 yıl önce Nasser Al Qatami - Yasin Suresi
Yasin Suresi Tefsiri  | Cübbeli Ahmet Hoca 01:33:07
Yasin Suresi Tefsiri | Cübbeli Ahmet Hoca 5.483 izlenme - 1 yıl önce
Yasin Suresi Emsalsiz Nadir Tilavet - Abdulbasit Abdussamed Yasin 18:24
Yasin Suresi Emsalsiz Nadir Tilavet - Abdulbasit Abdussamed Yasin 9.779 izlenme - 2 yıl önce Yasin Suresi Emsalsiz Nadir Tilavet - Abdulbasit M.Abdussamed, abdussamed,yasin suresi,abdussamet,yasin,abdulbasit abdussamed,Yasin Suresi,
Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi 13:07
Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi 10.826 izlenme - 1 yıl önce Kur'an-ı Kerim Tilavet Videosu Ve Daha Fazla Online Video İzlemek İçin Hemen Tıkla! En Çok İzlenen Videolar İzlesene.com'da!
Saad El Ghamidi - Yasin Suresi 13:13
Saad El Ghamidi - Yasin Suresi 10.963 izlenme - 2 yıl önce Saad El Ghamidi - Yasin Suresi
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:46
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14.735 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi
Yasin Suresi 13:15
Yasin Suresi 10.949 izlenme - 2 yıl önce Yasin Suresi
Ebubekir Şatıri - Yasin Suresi 14:09
Ebubekir Şatıri - Yasin Suresi 11.843 izlenme - 2 yıl önce Ebubekir Şatıri - Yasin Suresi
abdussamed yasin suresi kurandinle eu 10:01
abdussamed yasin suresi kurandinle eu 14.474 izlenme - 5 yıl önce abdussamed yasin suresi kurandinle.eu
Yasin Suresi (Yasin Aksoy) 04:25
Yasin Suresi (Yasin Aksoy) 14.515 izlenme - 3 yıl önce Kayserili Yasin Aksoy'un Yasin Suresi'ni okumasını dinliyoruz. 4 dakikalık ses kaydında surenin büyük kısmını dinleme şansına erişebiliyoruz.
Idris Abkar- Yasin Suresi 77-83. Masaallah [ Ashabı Kehf ] 02:03
Idris Abkar- Yasin Suresi 77-83. Masaallah [ Ashabı Kehf ] 3.202 izlenme - 1 yıl önce
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 16:55
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 9.068 izlenme - 2 yıl önce Ayetler, Hadisler, Dualar, Güzel Sözler ve Dini Bilgiler
Vakıa Suresi | Remzi Er 11:49
Vakıa Suresi | Remzi Er 1.660 izlenme - 6 ay önce Müthiş Kur'an-ı Kerim Tilaveti
Kabe İmamı Nahir - Yasin Suresi (Tamamı) 13:38
Kabe İmamı Nahir - Yasin Suresi (Tamamı) 797 izlenme - 2 ay önce 2009 HAC.KABE ve MESCİD -İ NEBEVİ ile PEYGAMBERİMİZ (SAV)in RAVZA GÖRÜNTÜLERİ. Önemli not:Videoyu hazırladığım proram defalarca uğraşmama rağmen son ayet in sonunu kesiyor.Bunda herhangi bir kasıt yoktur.Bunun için özür dilerim..Talat SESLİ