Hoşgeldiniz!

Yeniçeriler Videoları İzle

Sivasspor Yeniçeriler 03:51
Sivasspor Yeniçeriler 1.985 izlenme - 9 yıl önce efsane döner, hikayeler biter...
Yeniçeriler - Sanırsamki 02:27
Yeniçeriler - Sanırsamki 952 izlenme - 4 yıl önce Yeniçeriler - Sanırsamki
Sivassporumuza Laf Edenler İyi İzleyin Mazinizi 03:07
Sivassporumuza Laf Edenler İyi İzleyin Mazinizi 393 izlenme - 8 yıl önce sivassporumuza laf edenler İyi İzleyin mazinizi
Sünnet Tahtı Ve Yeniçeriler İle Sünnet Düğünü Organizasyonu 01:35
Sünnet Tahtı Ve Yeniçeriler İle Sünnet Düğünü Organizasyonu 69 izlenme - 2 yıl önce Mihrabat Korusunda Sünnet Tahtı Ve Yeniçeriler İle Yaptığımız Sünnet Düğünü Organizasyonunun Giriş Bölümü....
YENİÇERİLER 2 Ocağın Bozulması 06:44
YENİÇERİLER 2 Ocağın Bozulması 44 izlenme - 2 yıl önce Pancar Tarlası Sunar. Videolarımızın devamı için kanalımıza Abone olmayı unutmayınız. :) 15 ve 16. Yüzyıl'larda Osmanlı’nın başında dirayetli padişahlar olduğu için bir kaç istisnai olay dışında yeniçerilerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış ve 1.Murat zamanında konmuş olan mutlak itaat usulü sayesinde disiplin bozulmamıştı.Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’a kadar padişahların ordularının başında bulunmaları ve en ufak yolsuzluklarına bile göz yummamaları yeniçeri ocağının devrin en modern, düzenli ordusu olarak devam etmesini sağlamıştır.Bu döneme kadar büyük yararlıklar gösteren Yeniçeri ocağının çözülmeye başlaması 16.yy sonlarında ,3.Murat döneminde başlar. Avrupa’da savaş teknolojileri gelişmiş,Osmanlı’nın da buna uyum sağlamak için daha fazla tüfekli piyade askerine ihtiyacı artmıştır.Bu nedenle Yeniçeri Ocağı’na, kanunnamelere aykırı olarak devşirme olmayan,çeşitli meslek gruplarından kimseler alınmaya başlanır. Yeniçeri Ocağı, profesyonel askerlerden oluşan bir teşkilat iken bir zaman sonra çeşitli meslekleri icra eden ve kışlalarına sadece maaş almak için uğrayan insanlarla dolu bir yer haline gelmeye başlar.Bu konu bir çok yüksek dereceli devlet görevlisi tarafından da kötüye kullanılmış ve bazı devlet görevlileri özel hizmetkarlarını yeniçeri oçağına yazdırarak bu sayede hizmetkarlarının giderlerini .bedavaya getirmeye başlamışlardı. Savaş zamanı Yeniçeri ocağına mensup askerlerin bir çoğunun sefere gitmeyip kadıasker, vezir ve devlet görevlilerinin hizmetlerinde bulunması ,düşman karşısında çarpışan diğer yeniçerilerin de gayretini kırıyordu.Ayrıca herhangi bir sebeple ocaktan çıkarılanların yeniden ocağa alınmaya başlanmaları da yeniçerilerin kanunlarına vurulmuş olan önemli bir darbeydi.Böylelikle en parlak dönemlerinde 20.000 kişiyi geçmeyen Yeniçeri ocağının asker sayısı , kağıt üzerinde gün ve gün artarak 19. yüzyılın başında 100.000 kişiyi geçmişti. 17. Yüzyıl'dan itibaren ocağın kanunnamelerinin bir tarafa bırakılıp yerlerine yeni geleneklerin alması yeniçeri ocağını devletin temel dayanağı olmaktan çıkarmıştı.Her saltanat değişikliğinde yeniçerilere dağıtılan cülus bahşişi de zamanla yozlaşmış ve padişahlarla yeniçeriler arasında adeta bir pazarlık konusu haline gelmişti. Yavuz Sultan Selim'in istisnai olarak sadece bir yeniçeri için vermiş olduğu evlenme müsaadesi,sonraki yıllarda suistimal edilerek yeniçerilerin evlenmesine olanak sağlar hale gelmiştir. 17. yüzyılın başlarında artık yeniçeriler arasında evlilerin sayısının arttığı, kışlalarında yatmak yerine evlerinde yattıkları,evlenen ve çocuk sahibi olan yeniçerilerin sadece ulufe ile geçinememesinden dolayı askerlik dışı işlerle uğraştıkları ticaret ve esnaflık yapmaya başladıkları sık görülmektedir.Önceki dönemlerde kışlalarında oturan ve sürekli talimlerle kendini geliştiren yeniçeriler artık “ talim gavur işidir,’’ deyip talim yapmadıkları ve yeni gelişen askeri uygulamaları kabul etmedikleri için, savaşlardaki etkinlikleri giderek azalmaya başlamıştır.
Osmanlı'nın Keskin Kılıcı YENİÇERİLER 07:35
Osmanlı'nın Keskin Kılıcı YENİÇERİLER 32 izlenme - 2 yıl önce Pancar Tarlası Sunar. Videolarımızın devamı için kanalımıza Abone olmayı unutmayınız. :) Yeniçeriler Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmının en büyük bölümünü oluşturmaktaydı. Yeniçeri ocağının komutanına Yeniçeri Ağası , Yeniçeri taburlarına orta denirdi. Yeniçeri Ocağı içerisinde her biri en az yüz kişiden oluşan 196 orta bulunmaktaydı.Her ortanın başında Çorbacı denilen bir zabit bulunmaktaydı.Yeniçeriler sağ kol ve bacaklarına ait oldukları ortayı simgeleyen dövme yaptırırlardı. Yeniçeriler her zaman kendilerini A-li Osman tahtında oturan padişahın kulları bildiler ve kulluk ile övündüler.Padişah, geleneksel olarak bir numaralı ortanın bir numaralı yeniçerisi olarak ocağa kaydedilir ve isminin yanına unvan olarak padişah,sultan değil,’’baba’’ yazılırdı.. Öyle ki; her üç ayda bir dağıtılan maaşlarda padişah yeniçeri kıyafetini giyer ve bir yeniçeri olarak maaşını alırdı. Yeniçeriler,yılda bir elbise ve üç ayda bir yevmiye hesabı üzerinden ulufe denen maaş alırlardı. Yeniçeriler kışla ve karargahlarında bir arada yaşarlardı.Yaşlanıp emekliye ayrılana kadar,evlenmeleri,çocuk sahibi olmaları ve sakal bırakmaları yasaktı. Kışlalarından ayrılamazlar ve burada talim ve terbiye ile vakit geçirirlerdi. öldüklerinde ise mal varlıkları yeniçeri ocağına kalırdı. Onların tüm ailesi "baba" ları olan padişahtı. Yeniçeriler Bektaşi mezhebine mensup olup pirleri Hacı Bektaşı Veli idi.15.yüzyılda ocak, Bektaşi tarikatıyla resmen birleşti. Bu bağlantı sebebiyle ocağa " Ocağ-ı Bektaşıyan" da denilmiştir. Yeniçeriler zorlu bir eğitime tabi tutulurdu. İlk önce kılıç kullanmayı ve yayla ok atmayı öğrenirlerdi.Kılıç talimlerinde keçeden yapılmış mankenlere kılıç çalarak parçalamaya çalışırlardı. Ok talimlerinde hiç durmadan üç yüz dört yüz ok atabilecek seviyeye ulaşırlardı. Yağlı mermerleri tokatlayarak ellerinin sertleşmesni sağlarlar, sürat koşuları ve güreş müsabakaları yaparlardı . Daha sonra bu talimlere tüfek de eklendi. Başlarına börk denilen beyaz keçeden bir şapka takarlardı. Bunun arkasında ise yatırma denilen ve omza kadar inen bir parça yer alırdı. Bu kısım enseyi soğuktan koruduğu gibi, arkadan gelebilecek düşman hamlelerine karşı da bir tedbir niteliğindeydi. Ayakkabıları seferde yandan kopçalı çizme, şehirde ise ökçesiz yemeni idi. Dizlerinin altına kadar inen elbise ve şalvar giyinirlerdi. Savaş vakti hafif örme zırhlar da giyerlerdi Yeniçeriler her zaman askerdiler. Savaşlardan sonra bir kısmı merkezde padişahın sarayında görev yaparken diğerleri divan-ı hümayun muhafızlığı, şehir ve kasabaların inzibatı ve serhat kalelerinde muhafızlık görevlerinde bulunurlardı. Savaşta ordunun merkezinde, birinci yeniçeri sayılan padişahın önünde yer alırlardı. Yeniçerilerin katıldığı ilk büyük savaş Birinci Kosova Savaşı'dır. Seferde öncelikli görevleri sultanı korumaktır. Padişaha yaklaşan birlikler olursa hilal gibi açılır, düşman içeri girince çember gibi kapanarak düşmanı imha ederlerdi. Yeniçeriler hakkında pek bilinmeyen bir diğer özellik ise onların birer kuşatma ustası olduğuydu. 15. ve 16. yy'da döneminin en iyi lağımcıları yeniçeri ocağında yetişiyordu. Özellikle Sur altından tünel kazma ve surlarda gedik açma işini başarıyla yerine getirmekteydiler. Yeniçerilere has olan bir diğer özellik de savaş bandosuydu.Mehteran adındaki bu dünya tarihindeki ilk modern ordu bandosu; Emirlerin iletilmesi, askerleri manevi olarak desteklemek ve harekat sırasında senkron sağlamak için kullanılıyordu.
1. SPARTACUS FC - 2.YENİÇERİLER / ANKARA / iddaa Rakipbul Ligi 2015 Açılış Sezonu 08:50
1. SPARTACUS FC - 2.YENİÇERİLER / ANKARA / iddaa Rakipbul Ligi 2015 Açılış Sezonu 54 izlenme - 2 yıl önce