Hoşgeldiniz!

yezid

hz. muaviye  r.a.  yezid ve islam' da hilafet - üstad kadir mısıroğlu 19:59
hz. muaviye r.a. yezid ve islam' da hilafet - üstad kadir mısıroğlu 2.596 izlenme - 7 yıl önce islam' da hilafet nedir ? halifeler nasıl seçilebilir ? dini hükümleri nedir ? hz. muaviye r.a. neden oğluna bıraktı hilafeti..? şuan neden hilafet yok? hilafet ne zaman yeniden ihya edilecek..? üstad kadir mısıroğlu açıklıyor..!www.kadirmisiroglu.com www.sebilyayinevi.com çağrı merkezi - 0212-320-18-18 www.osmanliyayinlari.com
Ders: 632-661 Emeviler İslam Devleti Muaviye Kureyş Kabilesi Yezid İslam Arap Devleti Emevi Hanedanı 10:05
Ders: 632-661 Emeviler İslam Devleti Muaviye Kureyş Kabilesi Yezid İslam Arap Devleti Emevi Hanedanı 1.123 izlenme - 4 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Emevîler, (Arapça: /), Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emevîler, 750’de Abbâsîler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler. Muaviye ve Şam'da Emevîler[değiştir] Muaviye, Mekke'nin Kureyş kabilesine bağlı Ümeyye ailesindendi. Emevî hanedanın kurucusu Mekke şehrinin hakimi ve İslam'ın en büyük düşmanlarından olan Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan bir çeşit kent kralı idi ve oldukça akıllı bir adamdı. İslamın hızlı ilerleyişi karşısında ve birçok savaş sonrasında Mekke'yi Muhammed'e ve İslam ordusuna teslim edip Müslüman olmakla beraber ailenin politik gücünü asla elinden bırakmamış 3. halife Osman döneminde İslam ordularının Arabistan, Mısır ve İran'ı kontrol altına almalarını izlemiş ve önemli politik noktalara kendi ailesinden adamları yerleştirmiş ve iktidarın asla Haşimoğulları'nın eline geçmemesine çalışmıştır. Böylece eski Müşrik egemenleri iktidarlarını tekrardan kurmayı başarabilmişlerdir. Ebu Süfyan'ın (561-652) ölümünün ardından Muaviye, Beni Ümeyye (Emevî) ailesinin başına geçti. Muaviye, Ömer döneminde 641'de Şam valisi olmuş ve Suriye'yi denetimi altına almıştı. Muaviye, 656’da başa geçen Ali'nin halifeliğini tanımadı ve onu üçüncü halife Osman'ın öldürülmesine engel olamamasından ve katillerinin bulunamamasından sorumlu tuttu. Şiiler tarafından Ali'nin halifeliğini tanımamasının gerçek sebebi kendi hilafetini ilan edip saltanatını kurmak istemesi olduğu iddia edilir. Ali, Şam valiliğine bir başkasını atayınca da çekişme savaşa dönüştü. Muaviye, Sıffin Savaşı'nda (657) yenilmek üzere olan askerlerinin mızraklarına Kuran yapraklarını taktırdı ve böylece Ali'nin ordusunu durdurdu. Hilafet sorununu savaşla değil hakeme başvurarak çözmeyi önerdi. Ne var ki Muaviye'nin hakemi Ali’nin hakemini ikna ederek Muaviye'yi halife ilan etti. Söylenen şudur ki Ali'nin hakemi ile Muaviye'nin hakemi anlaştıktan sonra Ali'nin hakemi orduların önünde yüzüğünü çıkartarak "Ali'yi halifelikten aldım." der. Aynı şeyi yapması beklenen Muaviye'nin hakemi masadan yüzüğü alır ve "Ben Muaviye'yi halife yaptım." der. Böylece ufak bir hile ile Ali halifelikten indirilmiş olur. Ali bu sonucu kabul etmemekle birlikte denetimindeki toprakları yavaş yavaş yitirdi ve bir süre sonra da harici bir suikastçi tarafından öldürüldü. Emevîler Halifeliği'nin Kurulup Gelişmesi Emevîler, (Arapça: /), Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emevîler, 750’de Abbâsîler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler. Konu başlıkları [gizle] 1 Muaviye ve Şam'da Emevîler 2 Emevîler Halifeliği'nin Kurulup Gelişmesi 2.1 Süfyânîler 2.2 Mervânîler 3 Emevîlerin Sona Erişi 4 Devlet Yönetimi 5 Emevî Sanatı 6 Şam'da Hüküm Süren Emevî Halifeleri 7 Ayrıca bakınız 8 Dış Kaynaklar Muaviye ve Şam'da Emevîler[değiştir] Muaviye, Mekke'nin Kureyş kabilesine bağlı Ümeyye ailesindendi. Emevî hanedanın kurucusu Mekke şehrinin hakimi ve İslam'ın en büyük düşmanlarından olan Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan bir çeşit kent kralı idi ve oldukça akıllı bir adamdı. İslamın hızlı ilerleyişi karşısında ve birçok savaş sonrasında Mekke'yi Muhammed'e ve İslam ordusuna teslim edip Müslüman olmakla beraber ailenin politik gücünü asla elinden bırakmamış 3. halife Osman döneminde İslam ordularının Arabistan, Mısır ve İran'ı kontrol altına almalarını izlemiş ve önemli politik noktalara kendi ailesinden adamları yerleştirmiş ve iktidarın asla Haşimoğulları'nın eline geçmemesine çalışmıştır. Böylece eski Müşrik egemenleri iktidarlarını tekrardan kurmayı başarabilmişlerdir. Ebu Süfyan'ın (561-652) ölümünün ardından Muaviye, Beni Ümeyye (Emevî) ailesinin başına geçti. Muaviye, Ömer döneminde 641'de Şam valisi olmuş ve Suriye'yi denetimi altına almıştı. Muaviye, 656’da başa geçen Ali'nin halifeliğini tanımadı ve onu üçüncü halife Osman'ın öldürülmesine engel olamamasından ve katillerinin bulunamamasından sorumlu tuttu. Şiiler tarafından Ali'nin halifeliğini tanımamasının gerçek sebebi kendi hilafetini ilan edip saltanatını kurmak istemesi olduğu iddia edilir. Ali, Şam valiliğine bir başkasını atayınca da çekişme savaşa dönüştü. Muaviye, Sıffin Savaşı'nda (657) yenilmek üzere olan askerlerinin mızraklarına Kuran yapraklarını taktırdı ve böylece Ali'nin ordusunu durdurdu. Hilafet sorununu savaşla değil hakeme başvurarak çözmeyi önerdi. Ne var ki Muaviye'nin hakemi Ali’nin hakemini ikna ederek Muaviye'yi halife ilan etti. Söylenen şudur ki Ali'nin hakemi ile Muaviye'nin hakemi anlaştıktan sonra Ali'nin hakemi orduların önünde yüzüğünü çıkartarak "Ali'yi halifelikten aldım." der. Aynı şeyi yapması beklenen Muaviye'nin hakemi masadan yüzüğü alır ve "Ben Muaviye'yi halife yaptım." der. Böylece ufak bir hile ile Ali halifelikten indirilmiş olur. Ali bu sonucu kabul etmemekle birlikte denetimindeki toprakları yavaş yavaş yitirdi ve bir süre sonra da harici bir suikastçi tarafından öldürüldü. Emevîler Halifeliği'nin Kurulup Gelişmesi[değiştir] Süfyânîler[değiştir] Muaviye ile Emevîler'in yönetimi başladı. Muaviye, halifeliğini tanımayanları sert bir biçimde bastırdı ve iç karışıklıklara son verdi. Ardından yeni fetihlere girişti. Emevî egemenliğini doğuda Hindistan sınırına, batıda Kuzey Afrika'ya, oradan da Güney İspanya'ya kadar yaydı. Yeni kurulan donanmayla 669-678 arasında Bizans’ın başkenti Konstantinopolis'i (İstanbul) ele geçirmek için seferler düzenlendi, ama başaramadı. Muaviye 680'de öldüğünde ardında güçlü bir devlet bıraktı. Halifeliği dinsel önderliğin yanı sıra tam bir siyasal önderliğe dönüştürdü. Halifelik merkezini de kutsal topraklardaki Medine’den Şam'a taşıdı. Ali ise daha önce hilafet merkezini Kufe'ye taşımıştı. Artık halife bir kurul tarafından seçilmiyor, babadan oğula geçiyordu. Nitekim Muaviye’nin yerine oğlu I. Yezid halife oldu. I. Yezid tahta çıktığında yeni bir halifelik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ali'nin küçük oğlu Hüseyin, Yezid'in halifeliğini tanımadı. Yezid sorunu askeri yöntemlerle çözmeye karar verdi ve Hüseyin ile yandaşlarını 680'de Kerbela'da kıyıma uğrattı. Bu olay, İslam tarihindeki Sünni ve Şiî mezhep ayrılığını da kesinleştirdi. I. Yezid, yaklaşık üç yıl iktidarda kaldı, ama İslam tarihine en acımasız hükümdarlardan biri olarak geçti. I. Yezid'in ölümünden sonra 683'te oğlu II. Muaviye halife oldu. II. Muaviye’nin iktidarı yalnızca bir yıl sürdü. II. Muaviye ve önceki iki hükümdar, Ebu Süfyan’ın soyundan geldikleri için Süfyaniler olarak anılır. Mervânîler[değiştir] II. Muaviye’den sonra 684'te I. Mervan halife olarak Emevî Devleti’nde Mervaniler dönemini başlattı. Emevîler en parlak dönemini I. Mervan’ın oğlu Abdülmelik döneminde (685-705) yaşadı. Bu dönemde Irak ve İran'daki ayaklanmalar bastırıldı. Hindistan ve Orta Asya'da yeni fetihlerle devletin sınırları genişletildi. Süleyman’ın halifeliği sırasında Bizans İmparatoru III. Leo'un 717'de Emevî ordusunu ağır bir yenilgiye uğratması, Emevî Devleti’nin gerileme döneminin başlangıcı oldu. Araplar arasında kabile çatışmaları yeniden başladı ve Mevâlî denen, Arap olmayan Müslümanların merkezi yönetime karşı hoşnutsuzlukları arttı. 717-720 arasında halifelik eden Ömer bin Abdülaziz'in başlattığı yenileşme hareketleri de kalıcı bir sonuç getirmedi. Hişam bin Abdülmelik döneminde (724-743), 732'de İspanya üzerinden Fransa'yı fethe girişen Emevî ordusu Poitiers'de (Puvatya) durduruldu. Emevîler Anadolu'da Bizans'a karşı üstünlüklerini de yitirdiler. Orta Asya'da Türkler, Kuzey Afrika'da Berberiler Emevî egemenliğine başkaldırdılar. Emevîler Arapları üstün tuttuğu, "Mevâlî" olarak andıkları Arap asıllı olmayan müslümanları küçük gördükleri ve hatta yeni İslam dinine katılanlardan "cizye" vergisi aldıkları için islam dinine girenlerin sayısı azalmıştır. Hişam bin Abdülmelik ölümünden sonra her biri çok kisa dönem halifelik yapan üç halife sırayla başa geçti: Bunlar II. Velid bin Yezid (2 ay 21 gün), III. Yezid bin Velid (6 ay 2 gün) ve İbrahim bin Velid (2 ay). Emevîlerin Sona Erişi[değişt
Bu Şehir Girdap Gülüm 03:57
Bu Şehir Girdap Gülüm 676 izlenme - 7 yıl önce mustafa ve uğur yılmaz kardeşler
Muharrem  Ayı - Ey Yezid Klip 04:37
Muharrem Ayı - Ey Yezid Klip 265 izlenme - 4 yıl önce Muharrem Ayı - Ey Yezid Klip
Coşkun Karademir & Emirhan Kartal - Ey Yezid 04:39
Coşkun Karademir & Emirhan Kartal - Ey Yezid 390 izlenme - 5 yıl önce Coşkun Karademir & Emirhan Kartal - Ey Yezid - Sırdaşk - Türk Halk Müziği
DERS 632 661 Emeviler İslam Devleti Muaviye Kureyş Kabilesi Yezid İslam Arap Devleti Emevi Hanedanı 10:05
DERS 632 661 Emeviler İslam Devleti Muaviye Kureyş Kabilesi Yezid İslam Arap Devleti Emevi Hanedanı 285 izlenme - 4 yıl önce DERS 632 661 Emeviler İslam Devleti Muaviye Kureyş Kabilesi Yezid İslam Arap Devleti Emevi Hanedanı
Ehl-i Beyt Aşkına - Hz. Hüseyin'in Yezid'e Cevabı (30 Eylül Cumartesi) 03:56
Ehl-i Beyt Aşkına - Hz. Hüseyin'in Yezid'e Cevabı (30 Eylül Cumartesi) 20 izlenme - 4 ay önce Drama ve müzik eserlerinin harmanlandığı “EHL-İ BEYT AŞKINA”, bir dedenin torunlarına Ehl-i Beyt’i ve Kerbela olayını anlatması üzerine gelişiyor. Programda, deyişler, türküler ve tasavvuf eserleri hikâyelerin manevi ruhuna uygun olarak geçmişi en güzel haliyle yansıtıyor.
Keskin Nişancı Türk Öso'lu  Böyle Vuruldu 00:44
Keskin Nişancı Türk Öso'lu Böyle Vuruldu 33 izlenme - 1 yıl önce sufyanı yezıd ordusu 72 huri peşinde cıhad eden sapıklardan 1 tanesı daha geberdi
Ahmed Şahin - Zâlimler El Urup - Ya Hüseyn 06:02
Ahmed Şahin - Zâlimler El Urup - Ya Hüseyn 70 izlenme - 2 yıl önce Zâlimler el urup hep şemşîr-i can-rübâya Kasd ettiter serâpâ evlâd-ı Mustafâ'ya Devrân olup müsâid ol kavm-i bî-hayâya İsal olundu bî-dâd ser-hadd-i intihaya Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya Âmâc edip vücudun bin nâvek-d kazaya Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya Cibril var haber ver sultân-ı enbiyâya Cûş eyleyip belâya mânend-i mevc-i tûfân Keştî-i eftl-i beyti ikildi şikest ü viran Maktul olup ser-â-ser ashâb-ı âl-i zî-şân Yek-tâ-rev oldu ol men çim âfitâb-ı rahşân Her yandan etti savlet hınzîr veş Yezîdân Ser-tâ-be-pâ vücudun zahm eyleyip kızıl kan Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya Cibril var haber ver sultân-ı enbiyâya Güfte: Kazım Paşa YA HÜSEYN Kurretül ayni Habibi Kibriyasın Ya Huseyn Nuri çeşmi şahı merdan murtezasın Ya Huseyn Ehli mahşer dest-i Hayderden içerken kevseri Sen susuzlukla şehidi KErbelasın Ya huseyn Kıl şefaat arife ceddin Muhammed aşkına Arsa i mahşerde makbul lerrecasın Ya Huseyn Güfte: Kâhyazade Arif Bey Murat Salim Tokaç: Ney Emre Erdal: Klasik Kemençe Atilla Akıntürk: Kanun Ahmed Şahin: Ses Mehmet Kemiksiz: Ses Murat Irkılata: Ses Halil Uğur Kutlu: Vurmalı Çalgılar
Yezid; Ah Keşke Dedem Ebu Süfyan Da Hüseyin'in Ölümünü Görseydi 01:20
Yezid; Ah Keşke Dedem Ebu Süfyan Da Hüseyin'in Ölümünü Görseydi 78 izlenme - 3 yıl önce Yezid; Ah Keşke Dedem Ebu Süfyan Da Hüseyin'in Ölümünü Görseydi
Şarkıcıların Fetva Verdiği Üldekidr Türkiye Nihat Doğan Erdoğan Mehdi!!! 01:14
Şarkıcıların Fetva Verdiği Üldekidr Türkiye Nihat Doğan Erdoğan Mehdi!!! 20 izlenme - 1 yıl önce SANATÇILARIN FETVA VERDİĞİ DİYANET BAŞKANININ İSE ŞARKI SÖYLEDİĞİ ÜLKEDİR TÜRKİYE nıhat doğan rte MEHDI !!! senin peşinden gittiğin SUFYANİDİR haberin olsun
Sunni Müftüden Kadınlara Fetva: 'cennete Gitmek İçin Öso Militanlarının Cinsel İsteklerini Giderin' 01:15
Sunni Müftüden Kadınlara Fetva: 'cennete Gitmek İçin Öso Militanlarının Cinsel İsteklerini Giderin' 22 izlenme - 1 yıl önce türkiyeye gelen hatta trabzonda evı olan BIR müftü Suudi Arabistan’da Vahhabi müftü Muhammed El Arifi Suriyeli muhaliflerin uzun süredir savaştığı için cinsel ilişkiye gidemediğini söyleyerek, militanların cinsel isteklerini karşılamanın cennete gitmek için yerine getirilmesi gereken bir görev olduğunu iddia etti.
Hüsnü Mahalli'nin 13.12.2016 (Bugün) Yaptığı Ve İçeri Alınmasına Sebep Olan Ve Halep Gerçeğini Anlat 03:19
Hüsnü Mahalli'nin 13.12.2016 (Bugün) Yaptığı Ve İçeri Alınmasına Sebep Olan Ve Halep Gerçeğini Anlat 12 izlenme - 1 yıl önce Hüsnü Mahalli'nin 13.12.2016 (bugün) yaptığı ve içeri alınmasına sebep olan ve Halep gerçeğini anlattığı programdan bir kesit. EHL-İ SÜNNET çüppeli gıbı sahtekarların TİCARETHANESİ oldugundan doğruyu konuşup savunan insanlara sen şia mı oldun diye hedef yapıyorlar Suriye Halkını, Beşar Esad'a Karşı, Suudlu ve Çeçenli Terörist Komutanlar Koruyor(!) Halep Halkı; Işid, Nusra, Öso ve Benzeri Terör Gruplarından -4 yıllık mahrumiyetin ardından- Kurtulmanın Sevincini Yaşıyor..
Ey Yezid (Muharrem) 04:37
Ey Yezid (Muharrem) 36 izlenme - 4 yıl önce Ey Yezid (Muharrem)
Türkiye Nereye Gidiyor Değil İslam Peygamberın Sunnetındeyım Dıyenler İle Nereye Gidiyor ? 04:04
Türkiye Nereye Gidiyor Değil İslam Peygamberın Sunnetındeyım Dıyenler İle Nereye Gidiyor ? 9 izlenme - 1 yıl önce EHL-İ SÜNNET yani çoğu kişinin bıldıgı sunni ne demek ? peygamberın sunnetı demek peki SÜNNET ne demek peygamber gıbı yaşayabılmek hz muhammed s,a,v,'ı örnek almak İSLAM nereye gidiyor ? islam dininin peygamberı HZ MUHAMMED S,A,V'ın cıhad anlayışı ile peygamberın sunnetındeyım diyenlerın cıhadı ortada ve bırbırınden tamamıyle UZAK. HZ MUHAMMED S,A,V'ın asla silahlı savaş yanlısı olmadığına ilişkin binlerce hadis ve birçok sünnet vardır. Biz burada, hadislerinden birkaç örnek vereceğiz: • Resûlullah, “ Cihadın en erdemlisi hangisidir?” diye sorulunca zulmeden sultanın yanında doğru sözü söylemektir”. Diye buyurmuştur. • Peygamberimize göre en büyük, yani en kutsal savaş [Cihad-ı Ekber] nefse karşı verilen savaştır… • Düşmanla buluşmayı istemeyin, fakat buluşunca dayanın artık. • Barış yapılmış kavme ait birisini, savaş açmadan öldüren kişiye Allah cennetini haram eder [ Gölpınarlı, s. 177]. • Savaş [yane Cihad] dörttür. [Bunlar] iyiliği buyurmak, kötülüğü yasaklamak, dayanma gereken işlerde dayanıp sabretmek, kötü kişiyi sevmeyip, kötülüğünü reddetmek [ Gölpınarlı, s.145]. Görülüyor ki, Hz. Peygamber sadece savunma savaşına izin vermiştir. O, “düşmanla buluşmayı istemeyin. [Ama] buluşunca da savaşın” buyurarak saldırıdan yana olmadığını açıkça ilan etmiştir.AS
Türkiye Ve Ehl-İ Sünnet İle İslam Minareler Süngü Kubbeler Migfer Camiler Kışlamız Olsun... 00:30
Türkiye Ve Ehl-İ Sünnet İle İslam Minareler Süngü Kubbeler Migfer Camiler Kışlamız Olsun... 5 izlenme - 1 yıl önce "107. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü'ne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescid yapmışlardır. "Amacımız sadece iyilikti" diye de yemin edecekler, Allah şahit, onlar kesinkes yalancıdırlar. 108. Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescid, namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. 109. Binasını Allah'a saygı ve O'nun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah kötülükte ısrar eden kimseleri doğru yola iletmez. 110. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağıı olmaya devam edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir." (Tevbe, 9/107-110)