Hoşgeldiniz!

yine bir gülnihal

Fazıl Say - Yine Bir Gülnihal (Jazz Variations) 07:48
Fazıl Say - Yine Bir Gülnihal (Jazz Variations) 3.225 izlenme - 3 yıl önce Fazıl Say - Yine Bir Gülnihal
barış manço ilk kez yine bir gülnihal 03:44
barış manço ilk kez yine bir gülnihal 8.638 izlenme - 8 yıl önce barış manço ilk kez yine bir gülnihal
yine bir gülnihal 04:22
yine bir gülnihal 3.253 izlenme - 7 yıl önce senfonik düzenleme: s.koray özçelik www.saitkoray.com (bu düzenleme www.ahimeclisi.net sitesinde yayınlanmaktadır.)
Erdinç - Yine Bir Gülnihal 02:46
Erdinç - Yine Bir Gülnihal 1.512 izlenme - 5 yıl önce
Barış Manço - Yine Bir Gülnihal 03:25
Barış Manço - Yine Bir Gülnihal 331 izlenme - 1 yıl önce Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Zeki Müren - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 02:53
Zeki Müren - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 352 izlenme - 1 yıl önce Zeki Müren'den Seçmeler adlı albümden bir Dede Efendi ve Zeki Müren harikası. Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel Beste: Hammamizade İsmail Dede Efendi Güfte: Hammamizade İsmail Dede Efendi Makam: Rast Usûl: Semai
Akerdeon İle Güzel Klasik Turk Müziği Eserleri YİNE BİR GÜLNİHAL Bestekar:Dede Efendi sanatcı fasıl 01:50
Akerdeon İle Güzel Klasik Turk Müziği Eserleri YİNE BİR GÜLNİHAL Bestekar:Dede Efendi sanatcı fasıl 831 izlenme - 2 yıl önce AKERDEON İle Klasik Türk Müsikisi YİNE BİR GÜLNİHAL Solist:Güneş Yakartepe Enstrümantal Sanat Müzik Gösteri Fulya Etkinlik Merkezi belediye fasıl taksim beste Liste Koro Orkestra Nota Repertuar Peşrev Küçük Güneş Yakartepe “Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü ” Eseri Notalarını Senfonı Çok Sesli Nota Eşliklerini Yapılandırdı ve Akordeon ile çaldı. Albüm: Mega Manço Şarkının adı: Yine Bir Gülnihal Şarkı bilgisi: Hamamizade Dede Efendi Şarkı sözü: Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel "yine bir gülnihal aldı bu gönlümü Ben Bilirim Sözleri Benden Öte Benden Ziyade Sözleri Beyhude Geçti Yıllar Sözleri Bir Bahar Akşamı Sözleri Bir Selam Sana Sözleri Bugün Bayram Sözleri Burası Muş'tur Sözleri Cacık Sözleri Can Bedenden Çıkmayınca Sözleri Çıt Çıt Çedene Sözleri Dıral Dedenin Düdüğü Sözleri Dıral Dede'nin Düdüğü Sözleri Eğri Büğrü Sözleri Elveda Ölüm Sözleri En Büyük Mehmet Bizim Mehmet Sözleri İsmail Dede, sanatını geliştirmesine yardımcı olan III. Selim'in 1808'de tahttan indirilerek öldürülmesini izleyen IV. Mustafa'nın bir yıllık padişahlığı sırasında müzik toplantılarına son verildiği için saraydan uzaklaştı. II. Mahmud'un siyasal karışıklığı gidermesinden sonra yeniden saraya alındı. Önce musâhib-i şehriyârî, sonra sermüezzin olduğu bu yıllar, sanat yaşamının en parlak, en verimli dönemi oldu. İsmail Dede, Abdülmecid zamanında da sarayda ki yerini korudu. 1839'da bestelediği Ferahfeza Ayin'nden sonra bestecilik yaşamında görece bir durgunluk göze çarpar. Kendi sözleri, davranışları göz önüne alınırsa, Abdülmecid sarayını çok yadırgamıştır. Saraydaki havanın birdenbire "alafrangalaşması", Batı müziği zevkiyle yetişen yeni padişah zamanında Türk müziğinin, saraydaki varlığını eskisinden farklı olarak ancak resmi bir ilgiyle sürdürür hale gelmesi, Dede'nin bu çevreden uzaklaşmasına yol açtı. Öğrencileri Mutafzade Ahmed ve Dellâlzade İsmail Efendi ile birlikte padişahtan izin isteyip Hac'a gitmeye karar verdi. Hicaz'da hacı olduktan sonra yakalandığı kolera nedeniyle öldü. Mezarı Mekke'dedir. İsmail Dede, Osmanlı tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birinde yaşadı. Bir uygarlık ve kültür değişimi üzerinde daha da hızlanan bir toplumsal çöküş ortamında yetişti. Yenilik hareketlerinin yarattığı tepkilerdin doğan kanlı olayları gördü. III. Selim döneminin sınırlı Batılılaşma eğilimlerini, II. Mahmud döneminin hem Doğu'ya hem de Batı'ya yönelişlerini, Abdülmecid'in toplu bir yenileşmeyi öngören Batıcılığını izledi. Kabakçı Mustafa Ayaklanması, III. Selim'in öldürülmesi, Alemdar olayı, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Mehterhane'nin yerine kurulan Muzika-yı Hümayûn ile ilk resmi Batı müziği öğreniminin başlaması, Tanzimat Fermanı, yaşadığı yılların önemli olaylarıdır. Yaşama biçiminde, kültür ve sanatta görülen "yeni" ile "eski" "geleneksel" ile "yabancı" arasındaki çatışmaya bu değişme süreci yol açmıştır. Bunu izleyen iki yüzyılda Türkiye'nin müzik dünyasında baş gösteren ikilik, daha Dede'nin yaşadığı yıllarda bile büyük gerginlik yaratmıştı. Dönemin bu çelişkileri, huzursuzlukları onun müziğini etkilemiştir. İsmail Dede hem Mevlevi gelenekleri içinde yetişmişti, hem de bir saray adamıydı. Sanatı, Yenikapı Mevlevihanesi'nde ve sarayda bulduğu canlı müzik ortamı içinde gelişip olgunlaşmıştı. Öte yandan, bir kentli, İstanbullu bir halk adamı olarak İstanbul halkının eğlencelerine eşlik eden hafif müziğe de değer vermişti. Rumeli türkülerini, serhad havalarını öğrenmişti. Bestelediği köçekler, türküler, hafif şarkılar, saraydan çok, kentli halka seslenir. Birçoğu geniş bir dinleyici kesimine ulaşan parçalarıyla bir "kent müziği" yaratmıştır. Ancak, halk müziğine duyduğu ilgi yalnızca hafif parçalarda görülmez. Pek çok bestecide, halk müzik motiflerini birkaç form içinde yansıtmakla sınırlı kalan halk zevki, onun sanatının tümüne özgü bir nitelik olarak ortaya çıkar. Din dışı büyük formlardaki çeşitli yapıtların yanı sıra, Mevlevi ayinlerinde de halk ezgisi üslubuyla bestelenmiş bölümler vardır. 1804'te büyük saygı ve sevgiyle bağlandığı öğretmeni Ali Nutkî Dede'yi, bir yıl sonra üç yaşındaki oğlunu, 1808'de annesini, 1810'da ikinci oğlunu yitirdi. Bayatî makamındaki, "Bir gonca femin yâresi vardır ciğerimde" dizesiyle başlayan bestesi büyük oğlunun ölümünden duyduğu acıyı dile getirir. Türk müziğinde ilk kez kişisel bir konunun işlendiği bu mersiye, Tanzimat öncesinin kişiselliğe ve duygusallığa açılma eğilimi içinde gözlenen kendine özgü romantik bir duyarlığın müziğe yansıması sayılabilir. Müziğin her türüne açık tutumunun bir ürünü olarak yapıtları, Türk müziğinin her düzeyde o güne kadar ki gelişiminin geniş ve yetkin bir özetidir. Itrî'den sonra gelen besteciler arasında hiçbirinin sanatı Dede'nin ki ölçüsünde toplayıcı değildir. O, gitgide gelişen teknik ustalığıyla Klasik üslubun bütün inceliklerini yansıtmıştır. Genel olarak Klasik üsluba bağlı kalmış olmakla birlikte, çağdaşlarında 4 yine bir gülnihal dede efendi güzel klasik turk sanat repertuvar muzik master akerdeon sanat müzik fasıl taksim enstrümantal beste movie Akerdeon İle Güzel Klasik Turk Müziği Eserleri YİNE BİR GÜLNİHAL Bestekar:Dede Efendi sanatcı fasıl taksim enstrümantal Osmanlı ne klasikler Şarkı Minik ufak Çocuk Müzisyen Versiyon Varyate Akor Bas Cetveli
Koro - Yine Bir Gülnihal 03:22
Koro - Yine Bir Gülnihal 682 izlenme - 5 yıl önce
Seçil Ak - Yine Bir Gülnihal 03:34
Seçil Ak - Yine Bir Gülnihal 459 izlenme - 2 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk
Semra Berk - Yine Bir Gülnihal 03:00
Semra Berk - Yine Bir Gülnihal 874 izlenme - 4 yıl önce Semra Berk - Yine Bir Gülnihal - Symphonic Turkish Music - Türk Sanat Müziği
Dede Efendi - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 03:23
Dede Efendi - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 241 izlenme - 2 yıl önce It is believed that there is an epic story behind this beautiful song. The composer, Hammamizade Ismail Dede Efendi was married to a lady named "Gülnihal", then he falls in love with another girl from Harem who's also named Gülnihal. This song was written for her. In the lyrics it says; "Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü" which means "Yet again another Gülnihal has stolen my heart." Hammamizade İsmail Dede Efendi (1778-1846) was a composer of 18th century Turkish Music. He was born on 9 January 1778, in Istanbul, Şehzadebaşı. He was one of the greatest Turkish composers, and created masterpieces in all forms and modes of Turkish music. In the video Serhat Sarpel sings this songs. It is Rast.
Çeşitli Sanatçılar - Yine Bir Gülnihal 02:58
Çeşitli Sanatçılar - Yine Bir Gülnihal 412 izlenme - 5 yıl önce
Burak Canözer - Yine Bir Gülnihal 02:54
Burak Canözer - Yine Bir Gülnihal 388 izlenme - 5 yıl önce
Mine Geçili - Yine Bir Gülnihal Aldı  03:25
Mine Geçili - Yine Bir Gülnihal Aldı 223 izlenme - 2 yıl önce Trt Müzik Nihavend-19-09-2014-Hazırlayan:Erhan Duzturk Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Serhat Sarpel - Yine Bir Gülnihal 03:23
Serhat Sarpel - Yine Bir Gülnihal 184 izlenme - 2 yıl önce Sözleri : Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Koray Safkan - Yine Bir Gülnihal Aldı Gönlümü 02:47
Koray Safkan - Yine Bir Gülnihal Aldı Gönlümü 349 izlenme - 5 yıl önce
Serhat Sarpel & Yine Bir Gülnihal 03:23
Serhat Sarpel & Yine Bir Gülnihal 172 izlenme - 2 yıl önce Hazırlayan:erhan Duzturk
Zeki Müren &  Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 03:02
Zeki Müren & Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 115 izlenme - 2 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk.. Beste: Hammamizade İsmail Dede Efendi Güfte: Hammamizade İsmail Dede Efendi Makam: Rast Usûl: Semai ------- Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Yine Bir Gülnihal 03:05
Yine Bir Gülnihal 34 izlenme - 10 ay önce Yine Bir Gülnihal (Nostaljik İzmir Görüntüleriyle) yine bir gülnihal
Ayla Çelik  Belma Şahin - Yine Bir Gülnihal 03:06
Ayla Çelik Belma Şahin - Yine Bir Gülnihal 250 izlenme - 5 yıl önce
Kemal Gürses - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 04:22
Kemal Gürses - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 158 izlenme - 5 yıl önce
Fazıl Say - Yeni Bir Gülnihal 07:48
Fazıl Say - Yeni Bir Gülnihal 34 izlenme - 1 yıl önce Dede Efendinin Yine Bir Gülnihal'inin caz versiyonu. Güzel ve azıcık komik olmuş.
Murat Sakaryalı & Mümin Sesler - Yine Bir Gülnihal 03:19
Murat Sakaryalı & Mümin Sesler - Yine Bir Gülnihal 72 izlenme - 2 yıl önce Albüm Adı: Piano Keman Çıkış Tarihi: 21.07.2008 Enstrümental Senin Müziğin İzlesene'de! NetD Müzik Kanalına Hemen Abone Ol, En Yeni ve En Hit Klipleri HD İzle! NetD Müzik İzlesene Kanalı: www.izlesene.com/netdmuzik
Çeşitli Sanatçılar - Yine Bir Gülnihal 01:37
Çeşitli Sanatçılar - Yine Bir Gülnihal 98 izlenme - 5 yıl önce
Legal - Rast Rock (Yine Bir Gülnihal..) 03:04
Legal - Rast Rock (Yine Bir Gülnihal..) 86 izlenme - 5 yıl önce
Mehsem Özşimşir - Tuti i Mucize Guyem & Yine Bir Gülnihal 06:59
Mehsem Özşimşir - Tuti i Mucize Guyem & Yine Bir Gülnihal 58 izlenme - 2 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk
Yine Bir Gülnihal - Adnan Zeki Bıyık 03:03
Yine Bir Gülnihal - Adnan Zeki Bıyık 26 izlenme - 2 yıl önce YİNE BİR GÜLNİHAL-ADNAN ZEKİ BIYIK
Serhat Sarpel - Yine Bir Gülnihal 03:23
Serhat Sarpel - Yine Bir Gülnihal 37 izlenme - 2 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk Şarkı Sözleri (lyrics): Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
İstanbul Kalsik T. M. Korosu - Yine Bir Gülnihal 03:12
İstanbul Kalsik T. M. Korosu - Yine Bir Gülnihal 75 izlenme - 5 yıl önce
Umut Şenyaylar Öğrencilerimle Ders Yine Bir Gülnihal 01:47
Umut Şenyaylar Öğrencilerimle Ders Yine Bir Gülnihal 15 izlenme - 2 yıl önce umut şenyaylar öğrencilerimle ders yine bir gülnihal