Hoşgeldiniz!

yine bir gülnihal

Fazıl Say - Yine Bir Gülnihal (Jazz Variations) 07:48
Fazıl Say - Yine Bir Gülnihal (Jazz Variations) 3.866 izlenme - 3 yıl önce Fazıl Say - Yine Bir Gülnihal
Barış Manço İlk Kez Yine Bir Gülnihal 03:44
Barış Manço İlk Kez Yine Bir Gülnihal 8.693 izlenme - 9 yıl önce barış manço ilk kez yine bir gülnihal
Yine Bir Gülnihal 04:22
Yine Bir Gülnihal 3.383 izlenme - 8 yıl önce senfonik düzenleme: s.koray özçelik www.saitkoray.com (bu düzenleme www.ahimeclisi.net sitesinde yayınlanmaktadır.)
Erdinç - Yine Bir Gülnihal 02:46
Erdinç - Yine Bir Gülnihal 1.579 izlenme - 5 yıl önce
Barış Manço - Yine Bir Gülnihal 03:25
Barış Manço - Yine Bir Gülnihal 408 izlenme - 2 yıl önce Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Zeki Müren - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 02:53
Zeki Müren - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 511 izlenme - 2 yıl önce Zeki Müren'den Seçmeler adlı albümden bir Dede Efendi ve Zeki Müren harikası. Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel Beste: Hammamizade İsmail Dede Efendi Güfte: Hammamizade İsmail Dede Efendi Makam: Rast Usûl: Semai
Koro - Yine Bir Gülnihal 03:22
Koro - Yine Bir Gülnihal 692 izlenme - 6 yıl önce
Umut Şenyaylar Öğrencilerimle Ders Yine Bir Gülnihal 01:47
Umut Şenyaylar Öğrencilerimle Ders Yine Bir Gülnihal 325 izlenme - 3 yıl önce umut şenyaylar öğrencilerimle ders yine bir gülnihal
Seçil Ak - Yine Bir Gülnihal 03:34
Seçil Ak - Yine Bir Gülnihal 489 izlenme - 3 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk
Akerdeon İle Güzel Klasik Turk Müziği Eserleri Yine Bir Gülnihal Bestekar:dede Efendi Sanatcı Fasıl 01:50
Akerdeon İle Güzel Klasik Turk Müziği Eserleri Yine Bir Gülnihal Bestekar:dede Efendi Sanatcı Fasıl 868 izlenme - 3 yıl önce AKERDEON İle Klasik Türk Müsikisi YİNE BİR GÜLNİHAL Solist:Güneş Yakartepe Enstrümantal Sanat Müzik Gösteri Fulya Etkinlik Merkezi belediye fasıl taksim beste Liste Koro Orkestra Nota Repertuar Peşrev Küçük Güneş Yakartepe “Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü ” Eseri Notalarını Senfonı Çok Sesli Nota Eşliklerini Yapılandırdı ve Akordeon ile çaldı. Albüm: Mega Manço Şarkının adı: Yine Bir Gülnihal Şarkı bilgisi: Hamamizade Dede Efendi Şarkı sözü: Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel "yine bir gülnihal aldı bu gönlümü Ben Bilirim Sözleri Benden Öte Benden Ziyade Sözleri Beyhude Geçti Yıllar Sözleri Bir Bahar Akşamı Sözleri Bir Selam Sana Sözleri Bugün Bayram Sözleri Burası Muş'tur Sözleri Cacık Sözleri Can Bedenden Çıkmayınca Sözleri Çıt Çıt Çedene Sözleri Dıral Dedenin Düdüğü Sözleri Dıral Dede'nin Düdüğü Sözleri Eğri Büğrü Sözleri Elveda Ölüm Sözleri En Büyük Mehmet Bizim Mehmet Sözleri İsmail Dede, sanatını geliştirmesine yardımcı olan III. Selim'in 1808'de tahttan indirilerek öldürülmesini izleyen IV. Mustafa'nın bir yıllık padişahlığı sırasında müzik toplantılarına son verildiği için saraydan uzaklaştı. II. Mahmud'un siyasal karışıklığı gidermesinden sonra yeniden saraya alındı. Önce musâhib-i şehriyârî, sonra sermüezzin olduğu bu yıllar, sanat yaşamının en parlak, en verimli dönemi oldu. İsmail Dede, Abdülmecid zamanında da sarayda ki yerini korudu. 1839'da bestelediği Ferahfeza Ayin'nden sonra bestecilik yaşamında görece bir durgunluk göze çarpar. Kendi sözleri, davranışları göz önüne alınırsa, Abdülmecid sarayını çok yadırgamıştır. Saraydaki havanın birdenbire "alafrangalaşması", Batı müziği zevkiyle yetişen yeni padişah zamanında Türk müziğinin, saraydaki varlığını eskisinden farklı olarak ancak resmi bir ilgiyle sürdürür hale gelmesi, Dede'nin bu çevreden uzaklaşmasına yol açtı. Öğrencileri Mutafzade Ahmed ve Dellâlzade İsmail Efendi ile birlikte padişahtan izin isteyip Hac'a gitmeye karar verdi. Hicaz'da hacı olduktan sonra yakalandığı kolera nedeniyle öldü. Mezarı Mekke'dedir. İsmail Dede, Osmanlı tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birinde yaşadı. Bir uygarlık ve kültür değişimi üzerinde daha da hızlanan bir toplumsal çöküş ortamında yetişti. Yenilik hareketlerinin yarattığı tepkilerdin doğan kanlı olayları gördü. III. Selim döneminin sınırlı Batılılaşma eğilimlerini, II. Mahmud döneminin hem Doğu'ya hem de Batı'ya yönelişlerini, Abdülmecid'in toplu bir yenileşmeyi öngören Batıcılığını izledi. Kabakçı Mustafa Ayaklanması, III. Selim'in öldürülmesi, Alemdar olayı, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Mehterhane'nin yerine kurulan Muzika-yı Hümayûn ile ilk resmi Batı müziği öğreniminin başlaması, Tanzimat Fermanı, yaşadığı yılların önemli olaylarıdır. Yaşama biçiminde, kültür ve sanatta görülen "yeni" ile "eski" "geleneksel" ile "yabancı" arasındaki çatışmaya bu değişme süreci yol açmıştır. Bunu izleyen iki yüzyılda Türkiye'nin müzik dünyasında baş gösteren ikilik, daha Dede'nin yaşadığı yıllarda bile büyük gerginlik yaratmıştı. Dönemin bu çelişkileri, huzursuzlukları onun müziğini etkilemiştir. İsmail Dede hem Mevlevi gelenekleri içinde yetişmişti, hem de bir saray adamıydı. Sanatı, Yenikapı Mevlevihanesi'nde ve sarayda bulduğu canlı müzik ortamı içinde gelişip olgunlaşmıştı. Öte yandan, bir kentli, İstanbullu bir halk adamı olarak İstanbul halkının eğlencelerine eşlik eden hafif müziğe de değer vermişti. Rumeli türkülerini, serhad havalarını öğrenmişti. Bestelediği köçekler, türküler, hafif şarkılar, saraydan çok, kentli halka seslenir. Birçoğu geniş bir dinleyici kesimine ulaşan parçalarıyla bir "kent müziği" yaratmıştır. Ancak, halk müziğine duyduğu ilgi yalnızca hafif parçalarda görülmez. Pek çok bestecide, halk müzik motiflerini birkaç form içinde yansıtmakla sınırlı kalan halk zevki, onun sanatının tümüne özgü bir nitelik olarak ortaya çıkar. Din dışı büyük formlardaki çeşitli yapıtların yanı sıra, Mevlevi ayinlerinde de halk ezgisi üslubuyla bestelenmiş bölümler vardır. 1804'te büyük saygı ve sevgiyle bağlandığı öğretmeni Ali Nutkî Dede'yi, bir yıl sonra üç yaşındaki oğlunu, 1808'de annesini, 1810'da ikinci oğlunu yitirdi. Bayatî makamındaki, "Bir gonca femin yâresi vardır ciğerimde" dizesiyle başlayan bestesi büyük oğlunun ölümünden duyduğu acıyı dile getirir. Türk müziğinde ilk kez kişisel bir konunun işlendiği bu mersiye, Tanzimat öncesinin kişiselliğe ve duygusallığa açılma eğilimi içinde gözlenen kendine özgü romantik bir duyarlığın müziğe yansıması sayılabilir. Müziğin her türüne açık tutumunun bir ürünü olarak yapıtları, Türk müziğinin her düzeyde o güne kadar ki gelişiminin geniş ve yetkin bir özetidir. Itrî'den sonra gelen besteciler arasında hiçbirinin sanatı Dede'nin ki ölçüsünde toplayıcı değildir. O, gitgide gelişen teknik ustalığıyla Klasik üslubun bütün inceliklerini yansıtmıştır. Genel olarak Klasik üsluba bağlı kalmış olmakla birlikte, çağdaşlarında 4 yine bir gülnihal dede efendi güzel klasik turk sanat repertuvar muzik master akerdeon sanat müzik fasıl taksim enstrümantal beste movie Akerdeon İle Güzel Klasik Turk Müziği Eserleri YİNE BİR GÜLNİHAL Bestekar:Dede Efendi sanatcı fasıl taksim enstrümantal Osmanlı ne klasikler Şarkı Minik ufak Çocuk Müzisyen Versiyon Varyate Akor Bas Cetveli
Semra Berk - Yine Bir Gülnihal 03:00
Semra Berk - Yine Bir Gülnihal 886 izlenme - 5 yıl önce Semra Berk - Yine Bir Gülnihal - Symphonic Turkish Music - Türk Sanat Müziği
Barış Manço - Yine Bir Gülnihal 03:24
Barış Manço - Yine Bir Gülnihal 86 izlenme - 8 ay önce Barış Manço - Yine Bir Gülnihal Şarkı Sözleri: Albüm: Mega Manço Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Dede Efendi - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 03:23
Dede Efendi - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 317 izlenme - 3 yıl önce It is believed that there is an epic story behind this beautiful song. The composer, Hammamizade Ismail Dede Efendi was married to a lady named "Gülnihal", then he falls in love with another girl from Harem who's also named Gülnihal. This song was written for her. In the lyrics it says; "Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü" which means "Yet again another Gülnihal has stolen my heart." Hammamizade İsmail Dede Efendi (1778-1846) was a composer of 18th century Turkish Music. He was born on 9 January 1778, in Istanbul, Şehzadebaşı. He was one of the greatest Turkish composers, and created masterpieces in all forms and modes of Turkish music. In the video Serhat Sarpel sings this songs. It is Rast.
Çeşitli Sanatçılar - Yine Bir Gülnihal 02:58
Çeşitli Sanatçılar - Yine Bir Gülnihal 428 izlenme - 6 yıl önce
Burak Canözer - Yine Bir Gülnihal 02:54
Burak Canözer - Yine Bir Gülnihal 398 izlenme - 5 yıl önce
Mine Geçili - Yine Bir Gülnihal Aldı 03:25
Mine Geçili - Yine Bir Gülnihal Aldı 250 izlenme - 3 yıl önce Trt Müzik Nihavend-19-09-2014-Hazırlayan:Erhan Duzturk Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Koray Safkan - Yine Bir Gülnihal Aldı Gönlümü 02:47
Koray Safkan - Yine Bir Gülnihal Aldı Gönlümü 352 izlenme - 5 yıl önce
Serhat Sarpel - Yine Bir Gülnihal 03:23
Serhat Sarpel - Yine Bir Gülnihal 191 izlenme - 3 yıl önce Sözleri : Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Zeki Müren &  Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 03:02
Zeki Müren & Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 153 izlenme - 3 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk.. Beste: Hammamizade İsmail Dede Efendi Güfte: Hammamizade İsmail Dede Efendi Makam: Rast Usûl: Semai ------- Yine bir gülnihal Aldı bu gönlümü Sim ten gonca fem Bibedel ol güzel Ateşin ruhleri Yaktı bu gönlümü Pür eda pür cefa Pek küçük pek güzel Görmedim kimsede Böyle bir dilruba Böyle kaş böyle göz Böyle el böyle yüz Aşıkın bağrını Üzmeye göz süzer El aman pek yaman Her zaman ol güzel
Serhat Sarpel & Yine Bir Gülnihal 03:23
Serhat Sarpel & Yine Bir Gülnihal 180 izlenme - 3 yıl önce Hazırlayan:erhan Duzturk
Ayla Çelik  Belma Şahin - Yine Bir Gülnihal 03:06
Ayla Çelik Belma Şahin - Yine Bir Gülnihal 262 izlenme - 6 yıl önce
Zeki Müren - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 03:00
Zeki Müren - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 43 izlenme - 9 ay önce "Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için >www.izlesene.com/mplay< kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler..." Şarkı Sözleri (lyrics): yine bir gülnihal aldı bu gönlümü yine bir gülnihal aldı bu gönlümü sinten goncafem bi bedel ol güzel ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü el aman pek yaman her zaman
Fazıl Say - Yeni Bir Gülnihal 07:48
Fazıl Say - Yeni Bir Gülnihal 54 izlenme - 2 yıl önce Dede Efendinin Yine Bir Gülnihal'inin caz versiyonu. Güzel ve azıcık komik olmuş.
Kemal Gürses - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 04:22
Kemal Gürses - Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü 164 izlenme - 5 yıl önce
Yine Bir Gülnihal 03:05
Yine Bir Gülnihal 42 izlenme - 2 yıl önce Yine Bir Gülnihal (Nostaljik İzmir Görüntüleriyle) yine bir gülnihal
Çeşitli Sanatçılar - Yine Bir Gülnihal 01:37
Çeşitli Sanatçılar - Yine Bir Gülnihal 100 izlenme - 6 yıl önce
Murat Sakaryalı & Mümin Sesler - Yine Bir Gülnihal 03:19
Murat Sakaryalı & Mümin Sesler - Yine Bir Gülnihal 73 izlenme - 3 yıl önce Albüm Adı: Piano Keman Çıkış Tarihi: 21.07.2008 Enstrümental Senin Müziğin İzlesene'de! NetD Müzik Kanalına Hemen Abone Ol, En Yeni ve En Hit Klipleri HD İzle! NetD Müzik İzlesene Kanalı: www.izlesene.com/netdmuzik
Legal - Rast Rock (Yine Bir Gülnihal..) 03:04
Legal - Rast Rock (Yine Bir Gülnihal..) 89 izlenme - 6 yıl önce
Mehsem Özşimşir - Tuti i Mucize Guyem & Yine Bir Gülnihal 06:59
Mehsem Özşimşir - Tuti i Mucize Guyem & Yine Bir Gülnihal 63 izlenme - 3 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk
İstanbul Kalsik T. M. Korosu - Yine Bir Gülnihal 03:12
İstanbul Kalsik T. M. Korosu - Yine Bir Gülnihal 77 izlenme - 5 yıl önce