Hoşgeldiniz!

Dünyanın Hayatından En Memnun İlk 10 Ülkesi

Birleşmiş Milletler'in her sene Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı kapsamında yayınladığı Dünya Mutluluk Raporu'nun beşincisi açıklandı. 157 dünya ülkesinde vatandaşlara yapılan anketlerin sonuçları çerçevesinde oluşturulan rapor oluşturulurken kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal çevrenin bireye etkisi, kişisel özgürlük, hayırseverlik, bireylerin devlet otoritelerine yolsuzluk gibi konularla ilgili duyduğu güven ve sosyal güvenlik sistemi gibi kıstaslar esas alınyor. İlk 10 en mutlu ülkeyi sizinle paylaşıyor olacağız. Bu arada merak edenler için Türkiye aynı raporda 69. sırada yer alıyor.

10. İsveç

9. Avustralya

8. Yeni Zelanda

6. Kanada

5. Hollanda

4. İsviçre

3. İzlanda

2. Danimarka

1. Norveç