Hoşgeldiniz!

Ciwan Haco Şarkıları

Ciwan Haco Tüm Şarkıları Dinle

Ciwan Haco - Bejna Tê Naye 05:54
Ciwan Haco - Bejna Tê Naye 8.271 izlenme - 11 ay önce
Ciwan Haco - Off 55:36
Ciwan Haco - Off 20.619 izlenme - 1 yıl önce
Ciwan Haco - Singal 05:31
Ciwan Haco - Singal 20.555 izlenme - 2 yıl önce
Ciwan Haco - Zinga Zinga Dilemin 04:54
Ciwan Haco - Zinga Zinga Dilemin 18.284 izlenme - 3 yıl önce
Ciwan Haco - Merhaba 04:21
Ciwan Haco - Merhaba 10.467 izlenme - 2 yıl önce
Ciwan Haco - Hülya Avşar - Esmer 04:30
Ciwan Haco - Hülya Avşar - Esmer 56.139 izlenme - 7 yıl önce
Ciwan Haco - Le Dine 05:55
Ciwan Haco - Le Dine 20.102 izlenme - 4 yıl önce Lê Dîne Tu mirada xortanî le Dînê Lê lê Dîne lê Dîne tew Dîne Gerden sî se qor mircan Lê Dîne Lê..... Tu civata xortanî lê Dînê Destê xwe bide destê min Le Dînê Lê.... Tu mirada xortanî lê Dîne Lê Dînê Lê.......
Ciwan Haco - Ay Dilbere 04:57
Ciwan Haco - Ay Dilbere 20.861 izlenme - 4 yıl önce
Ciwan Haco - Hey Dilbere '1987' 04:54
Ciwan Haco - Hey Dilbere '1987' 32.418 izlenme - 9 yıl önce
Ciwan Haco - Leyla 03:29
Ciwan Haco - Leyla 15.079 izlenme - 3 yıl önce
Ciwan Haco - Gula Sor 06:34
Ciwan Haco - Gula Sor 23.487 izlenme - 9 yıl önce Gulasor hilbû jor Bin da dor gula sor Lipas çiyayê Qaf sinbû Alem jêre evîn bû Bi me xwes dame hes Em bi bîna wê sermest Eme pê sabin serbest Nezanîn xemrevîn xemilîn Pê zemîn Gula bi kelemê di nav baxê îrema Hey gula sor alem li dor Bi civin û bîn bikin dor bi dor Gotin: Qedrîcan Muzîk: Ciwan Haco
Ciwan Haco - Şengal 05:31
Ciwan Haco - Şengal 10.454 izlenme - 4 yıl önce
Ciwan Haco - Welate Min 06:13
Ciwan Haco - Welate Min 25.530 izlenme - 9 yıl önce Destana Egîdekî "Lêxin, lêxin hevalno lêxin, Bibarînin bibarînin, birano Ev me çi dihesibînin!" Hemu roj, hemu êvar, hemu şev Wî weha gotibu u gule barandibû Roj qulipîbu ser êvarê, evar ser şevê, şev ser rojê Şer berdewam bu Beden westiyayî, keser giran, birîn kur Mêjî xurt,avur tuj Dil keleha mêrxasiyê bu Lome ji ne şerm bu Ya man ya neman bu Çi ji destê wî, çi ji deste wan dihat... Îxanet li re bu Îxanetê zora welatevîniyê biribu Dor li wan girtî Li jêr esker, Li jor helîkopter Nefes li wan çikyayî bû Li pala çiyayen serîbilind Di gundekî beçare ye Kurdistane de Wext, wexta şer, man u nemane bu "Hevalno, em çi bikin... Begavî bextreşî ye, kambaxiya me kurdan e Le, gava begavî li ber deriyan e Wext, wexta jîr u mêrxasan e Wext hatiye; wext, wexta şer e, xurtî u huner e Em penc kes, ew penc hezar kes Em penc hezar dil, ew penc dil Em penc hezar dilen biheq, ew neheq Kî dikare dile bi evîne hildave vegire? Ma ev me çi dihesibînin!.." Yek bi yek li hevalen xwe niherî Ew yek bi yek hembez kirin Bi herdu tiliyên xwe yen deste raste simbele xwe bada Çek, pusat u rextên xwe şidandin Berîk ajot deve tifinga xwe 0 got; "Hevalno, ji bîr mekin Em penc hezar dil Penc hezar efsaneyên li ser levan Penc hezar destanên li ser kaxizan in Penc hezar sterken ronîyen kurdan in..." Saw u xofa mirine Coş u heyecana liberxwedanê hebû Li ser berfa gewher renge sor a xwîn 0 tave hebu "Ax.,ev tav", "Eger tava dane evare li me biqulibe U em xwe bi evare bigihînin Heye ku deriye felatê li me vebe7" Çendîn şere dijwar ew ketibuye Çendîn caran wî îxanet, daf, dek xefik u kemîn dirandibu Ew şervane welatê şervanan Regire bav û kalan bu "Ev çi hale" "Ez evîndar û şerwanê ronahiye Ez dijmine tarî zulmete Ez niha li heviya şeve me" Ew penc kes bun, çar mer u jinek Ku her yek ji derek, le xwedî qederek " Lêdin hevalno lêdin Ma ev me çi dihesibînin!.." Deh bi deh, sed bi sed Teqîna çekan, vizîna gulan bu Ne vîçîna teyran, ne herîna hespan Ne evîna segan, ne meyina berxan Ne jî denge însanan bu Bi tene dengek hebu Zagon, zagona şer u lecan bu "Kî ne ev eskeren ku weha gule li me dibarînin Ji ku ne, li ser axa me çi ji me dixwazin Ma evîn u evîndaren wan Hez u hezkaren wan nîn in Çima ew hez u evîna me tenagihin" Saet çend bu Şeve çima weha mîna bukeke xwe xemilandibû Sterk çima weha ronî Heyv çima weha di lehiya xweşiyê de bu Di vê sar 0 seqemê de çima weha germ bu "Sterken welatê min Heyva erd u axa min" "Hun şahîd in; em ne diz u keleş in Ne pêxas u zikreş in Em evîndaren we, egîden ronahiye ne Eger li me qewimî 0 li vir em bun şehîden we Xebera mêxasiya me bigihînin bi însan u gele me" "Ax li min daye" Çaven wê yen reş mîna çaven xezalan vekirî Deve wê bi ken bu Pore wê belavbûyî , stuye wê gola xwînê bu Wî sere wê danî ser çoga xwe Pişta xwe vekir, li stuye wê bada Bi destan pore wê mist da Bîstekê, bedeng çave wî li ser çaven xezalan ma Çend dilop hestir ji çaven wî ber bi jêr bu U ew giriya Di bin barana gulan de ew giriya Şev diçu Sterk diçû , heyv diçu Xewna azadiye, heviya felatê diçu Hizr u bîr , serpêhatî 0 jiyaneke ciwan diçu "Xwedeyo... Ji berbanga Kurdistan xweştir Ji rojeke nu ya welatê min geştir çi heye!" "Em diçin" "Em diçin, le kîdikare re li berbangen welatê min bigire Kî dikare roja nu li welatê min qedexe bike? " "Em diçin Em diçin, le mîna ku bav u kalan dikirin Ji ve roja nu re xêrhatin Ji ve berbanga welatê min re stran u gotin divê" Wext, wexta strane welatê neçar bu di berbanga sibe de, li sere çiyan Alana denge egîdekî xort bu "Lê lê daye... Lê dayê, sere sibe ye, sibeyeke xweş e Ve sere sibe bayekî sar e, li min serma ye le daye..." ax le daye Denge top u cebirxanan li ser sînga mine Le dayê, ve sibe çarnikare,ax lê lê dayê ax lê lê lê daye Hevale Eziz "Edî tu çare tune, mirin 0 çuyin li ber me ye Eger em teslîm bin ji, qedera me mirin e Em jî li ser riya kerwana şehîda ne Em hevudu hembez bikin, Heqê xwe ji hev re helal bikin Wext nîn e, berî ku guieyek were Em ber bi gule herin Nav bedengiyeke kur de Wan tifingen xwe dane alî, rextên xwe ji xwe kirin Defter û kaxizen xwe, cil u bergen xwe li ser hev danîn U li agire wan niherîn Her yekî du bombe,her bombayek li aliyekî navtengan Bi xwe ve giredan 0 disan li hev niherîn Wext hatibû;wext,wexta çuyine bu Ba bu Seqema serê sibê bu Her der spî, her der gewher bu Her der roni, her der muqedes bu Jiyana xort, rojên bihurî bi bîra wi hatibu... Zaroktî, mala mezin, koşka jor Kuçe û kolanen teng, bîren kur Bax u rez, av u çem, gund û zozan Tirî u hejîrên bavu kalan Keskesora barana biharan Denge kahr û berxan Govend bu Jı rojên bihurî govend bi bîre hatibu Dawet u dîlan li dar bu Dinya mîna mehfureke rengîn a kurdî xweş Mîna destaneke kevnar geş bu Ew li sere gowendê bu Coş li ser dil ken li ser ru Ew govenkêşê dîlanê bu Xwendin u dibistan dîsan xwendin u dibistan salen unîwersîtê Ev hemû, ev hemu niha li bîre wi bu Bîr bubu kevokeka,bi firê ketibu Dinya çiqas xweş, çiqas bedew bu Kirase sipî çiqas li ve axa welatê kurdan hatibu Be çek, bê pûsat,bê kiras 0 be veger Lı ber çaven wi leylana berfa spî Li ser dile wî gurmina denge şehîdan Ma kî u kî li ser ve axê şehîd neketibu U axa rehmete maç nekiribu... Dinya çiqas xweş, çixas bedew bu Kirase spî çiqas li ve axa welatê kurdan hatibu Wî deste xwe bir ber eniya xwe u ji bo cara dawîn Li dora xwe niherî Li dûr, li dur reşahiya eskeran... Li dûr, li dur teyrekî mezin î spî li firê bu Bi basken spî, ji aliyen çiyan ber bi geliyan Li şahîdiya wê roja nu bu Baskên wî vekirî, çeperast, teyr bi ageh li fire bû Ma jiyan ne mîna fira vî teyrî bu? Ma jiyan ne fireke kurt û xweş li dinyayeke kambax bu? Bîr dîsan li firê bu, hemu jiyan li bîre Mal u malbat, xwîşk u bira Ap u birazî, xal û xwarzî Yek bi yek niha li ber çaven wî bu Diya pîr a porspî li wir, li keleka wî bu Ma wî her u her ji diya pîr a porspî re weha negotibû; "Daye ez bî qurbanê Ez berxê te, çavreşe bave xwe me Iro jiyan e, sibe mirin e, mirin li ser sere me hemûyan e Leledaye... Eger te rojek xebera mirine bihîste Tu bizanibe; min ruye xwe reş nekiriye Berxê te, çavreşe we, Reşoye bavo şehîde weletê me ye..." Ba, azman, herd, stêrk, roj, ewr, baran, derd, gul, dawet, evîn, dayik, zarok, ken, girî, heval, rext, stran, xew, tarî, bahar, av, çiya, gelî, çem, hêjîr, berû, çav, dev, por, evîn, dayık, xwîşk, bira, gund, heval, zozan, dinya, evîn, hevî, dinya, evîn, dayik, hevî, dinya, hêvî evîn... ..................... .................... ........... Şîîr:Mehmet Uzun Muzik:Ciwan Haco
Ciwan Haco - Dilo Rebeno 06:55
Ciwan Haco - Dilo Rebeno 3.899 izlenme - 3 yıl önce
Ciwan Haco - Se-se 04:14
Ciwan Haco - Se-se 3.486 izlenme - 3 yıl önce
Ciwan Haco - Çaw Bella 03:07
Ciwan Haco - Çaw Bella 23.452 izlenme - 9 yıl önce
Ciwan Haco - Ey Hevala Evindar 07:01
Ciwan Haco - Ey Hevala Evindar 8.804 izlenme - 3 yıl önce
Ciwan Haco - Na Na 03:46
Ciwan Haco - Na Na 15.163 izlenme - 7 yıl önce
Ciwan Haco - Axu Aman 05:04
Ciwan Haco - Axu Aman 9.355 izlenme - 4 yıl önce
Ciwan Haco - Xeribi 04:50
Ciwan Haco - Xeribi 15.018 izlenme - 7 yıl önce XERÎBî Birîndar kirim xerîbiyê Ez ji xwe re kuştim xerîbiyê Min bese ji vê eziyetiyê Berêm kete vê beriyê Dikim nakim ji bîram naçê Rewşa welat û beracê Çiya û newal û qelaçê Ez ne melekim xwediyê tacê Kuro lawo welat xweş e Me jê barkir rojê res e Dijmin sote wek serxwes e Ji zilm û zorê me dames e Vê buharê gul pişkivîn Li çol û çiya û dilê birîn Dil û nave min dikewgirîn Kanî welat û ala rengîn Derdê welat pir girana Jêre divê jîr û zana Mêjî û ziman ew dermana Wê xilaskin... Söz: Feyruşe HACO Muzîk: Ciwan HACO