Hoşgeldiniz!

Fikret Karakaya

FİKRET KARAKAYA ŞARKILARI

Fikret KARAKAYA-Nurettin ÇELİK-Feryâd Ki Feryâdıma İmdat Edecek Yok (ŞEHNAZ)R.G. 02:49
Nurettin ÇELİK-Feryâd Ki Feryâdıma İmdat Edecek Yok Fikret Karakaya 21 izlenme
Fikret KARAKAYA-Kapılır Her Gören Ol Şûh-i Cihân Âşûbu (SÛZNÂK)R.G. 05:12
Kapılır Her Gören Ol Şûh-i Cihân Âşûbu Fikret Karakaya 16 izlenme
Fikret KARAKAYA-Dil-i Âşüftemiz Şimdi Yine Bir Nevcivan İster (NİHAVEND-İ KEBÎR)R.G. 04:37
Dil-i Âşüftemiz Şimdi Yine Bir Nevcivan İster Fikret Karakaya 15 izlenme
Fikret KARAKAYA-Firkat-i Yâr Beni Yaktı Demadem Ah-ü Zâr Oldum (ACEM KÜRDİ)R.G 02:27
Firkat-i Yâr Beni Yaktı Demadem Ah-ü Zâr Oldum Fikret Karakaya 14 izlenme
Fikret KARAKAYA-Tal'atın Devr-i Kamerde Mihr-i Âlem-tâb Eder (HÜSEYNİ)R.G. 02:58
Tal'atın Devr-i Kamerde Mihr-i Âlem-tâb Eder Fikret Karakaya 13 izlenme
Fikret KARAKAYA-Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-i Cemâle (ŞEHNAZ BÛSELİK)R.G. 04:05
Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-i Cemâle Fikret Karakaya 13 izlenme
Fikret KARAKAYA-Ebrûlerinin Zahmı Nihandır Ciğerimde (EVÇ)R.G. 03:40
Ebrûlerinin Zahmı Nihandır Ciğerimde Fikret Karakaya 11 izlenme
Fikret KARAKAYA-Beste-i Zincir-i Zülfündür Gönül Ey Dil-rübâ (GÜL-İZAR)R.G. 06:54
Beste-i Zincir-i Zülfündür Gönül Ey Dil-rübâ Fikret Karakaya 12 izlenme
Fikret KARAKAYA-Beni Bîgâne Mi Sandın A Canım (BAYATİ ARABAN)R.G 01:17
Beni Bîgâne Mi Sandın A Canım Fikret Karakaya 10 izlenme
Fikret KARAKAYA-Rûzigârı Bûd Yâr-i Men (NİHAVEND-İ KEBÎR)R.G. 01:49
Rûzigârı Bûd Yâr-i Men Fikret Karakaya 11 izlenme

EN YENİ FİKRET KARAKAYA ŞARKILARI

Fikret Karakaya-Bir Güzele Bende Gönül Cân İle Efgende Gönül (Acem Kürdi)r.g. 02:12
Bir Güzele Bende Gönül Cân İle Efgende Gönül Fikret Karakaya 14 izlenme
Fikret KARAKAYA-Humârı Yok Bozulmaz Meclisi Meyhâne-yi Aşkın (Ud Tak.Caner ALTINBAŞ) (MUHAYYER)R.G. 04:37
Humârı Yok Bozulmaz Meclisi Meyhâne-yi Aşkın Fikret Karakaya 34 izlenme
Fikret KARAKAYA-Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-i Cemâle (ŞEHNAZ BÛSELİK)R.G. 04:05
Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-i Cemâle Fikret Karakaya 13 izlenme
Fikret KARAKAYA-Naz İtse No'la Cihâna Ol Gül (ŞEHNAZ BÛSELİK)R.G. 05:04
Naz İtse No'la Cihâna Ol Gül Fikret Karakaya 2 izlenme
Fikret KARAKAYA-Rûy-i Tü Câm-ı Tarâb-ı Gül Gûn Bâd (KÂRÇE) (HİSAR BÛSELİK)R.G. 10:39
Rûy-i Tü Câm-ı Tarâb-ı Gül Gûn Bâd Fikret Karakaya 2 izlenme
Fikret KARAKAYA-Gûş Etti Nâyi Nâleler Agâza Başladı (SABA)R.G. 03:31
Gûş Etti Nâyi Nâleler Agâza Başladı Fikret Karakaya 3 izlenme
Fikret KARAKAYA-Müptelâ-yı Aşk İle Afetzede Bîçareyim (SABA)R.G. 02:50
Müptelâ-yı Aşk İle Afetzede Bîçareyim Fikret Karakaya 10 izlenme
Fikret KARAKAYA-Dil-i Âşüftemiz Şimdi Yine Bir Nevcivan İster (NİHAVEND-İ KEBÎR)R.G. 04:37
Dil-i Âşüftemiz Şimdi Yine Bir Nevcivan İster Fikret Karakaya 15 izlenme
Fikret KARAKAYA-Güzeşt-i Arzu Ez Had Ahha Ahha Servinaz (KÂR) (NİHAVEND-İ KEBÎR)R.G. 08:37
Güzeşt-i Arzu Ez Had Ahha Ahha Servinaz Fikret Karakaya 8 izlenme
Fikret KARAKAYA-Rûzigârı Bûd Yâr-i Men (NİHAVEND-İ KEBÎR)R.G. 01:49
Rûzigârı Bûd Yâr-i Men Fikret Karakaya 11 izlenme

DİĞER FİKRET KARAKAYA ŞARKILARI

Fikret KARAKAYA-Kapılır Her Gören Ol Şûh-i Cihân Âşûbu (SÛZNÂK)R.G. 05:12
Kapılır Her Gören Ol Şûh-i Cihân Âşûbu Fikret Karakaya 16 izlenme
Fikret KARAKAYA-Dil-i Âşüftemiz Şimdi Yine Bir Nevcivan İster (NİHAVEND-İ KEBÎR)R.G. 04:37
Dil-i Âşüftemiz Şimdi Yine Bir Nevcivan İster Fikret Karakaya 15 izlenme
Fikret KARAKAYA-Firkat-i Yâr Beni Yaktı Demadem Ah-ü Zâr Oldum (ACEM KÜRDİ)R.G 02:27
Firkat-i Yâr Beni Yaktı Demadem Ah-ü Zâr Oldum Fikret Karakaya 14 izlenme
Fikret KARAKAYA-Tal'atın Devr-i Kamerde Mihr-i Âlem-tâb Eder (HÜSEYNİ)R.G. 02:58
Tal'atın Devr-i Kamerde Mihr-i Âlem-tâb Eder Fikret Karakaya 13 izlenme
Fikret KARAKAYA-Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-i Cemâle (ŞEHNAZ BÛSELİK)R.G. 04:05
Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-i Cemâle Fikret Karakaya 13 izlenme
Fikret KARAKAYA-Ebrûlerinin Zahmı Nihandır Ciğerimde (EVÇ)R.G. 03:40
Ebrûlerinin Zahmı Nihandır Ciğerimde Fikret Karakaya 11 izlenme
Fikret KARAKAYA-Beste-i Zincir-i Zülfündür Gönül Ey Dil-rübâ (GÜL-İZAR)R.G. 06:54
Beste-i Zincir-i Zülfündür Gönül Ey Dil-rübâ Fikret Karakaya 12 izlenme
Fikret KARAKAYA-Beni Bîgâne Mi Sandın A Canım (BAYATİ ARABAN)R.G 01:17
Beni Bîgâne Mi Sandın A Canım Fikret Karakaya 10 izlenme
Fikret KARAKAYA-Rûzigârı Bûd Yâr-i Men (NİHAVEND-İ KEBÎR)R.G. 01:49
Rûzigârı Bûd Yâr-i Men Fikret Karakaya 11 izlenme
Fikret KARAKAYA-Bir Güzele Ben De Gönül Bağladım (ACEM KÜRDİ)R.G 02:09
Bir Güzele Ben De Gönül Bağladım Fikret Karakaya 10 izlenme
Fikret KARAKAYA-Müptelâ-yı Aşk İle Afetzede Bîçareyim (SABA)R.G. 02:50
Müptelâ-yı Aşk İle Afetzede Bîçareyim Fikret Karakaya 10 izlenme
Fikret Karakaya - Ney Taksimi 02:36
Ney Taksimi Fikret Karakaya 1.468 izlenme
Fikret KARAKAYA-Ben Müptelâ Oldum Sana (ŞEHNAZ BÛSELİK)R.G. 02:17
Ben Müptelâ Oldum Sana Fikret Karakaya 8 izlenme
Fikret KARAKAYA-Bir Şûh-u Sitemkâr Beni Saldı Yine Derde (UŞŞAK)R.G. 02:31
Bir Şûh-u Sitemkâr Beni Saldı Yine Derde Fikret Karakaya 8 izlenme
Fikret KARAKAYA-Güzeşt-i Arzu Ez Had Ahha Ahha Servinaz (KÂR) (NİHAVEND-İ KEBÎR)R.G. 08:37
Güzeşt-i Arzu Ez Had Ahha Ahha Servinaz Fikret Karakaya 8 izlenme
Fikret KARAKAYA-Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hâyali (HİSAR BÛSELİK)R.G. 03:09
Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hâyali Fikret Karakaya 7 izlenme
Fikret KARAKAYA-Ey Gonca-i Nâzik Tenim (lll Selim'in) (MUHAYYER SÜMBÜLE)R.G. 02:51
Ey Gonca-i Nâzik Tenim Fikret Karakaya 6 izlenme
Fikret KARAKAYA-Serde Hevây-ı Kâkül Dilde Hayâl-i  Cânân (PEŞREVLİ)(SÛZNÂK)R.G. 05:38
Serde Hevây-ı Kâkül Dilde Hayâl-i Cânân Fikret Karakaya 4 izlenme
Fikret KARAKAYA-Ben Bilmedim Bana No'ldu (Kem.Tak. Kemal DEMİR) (HİCAZ)R.G. 05:20
Ben Bilmedim Bana No'ldu Fikret Karakaya 5 izlenme
Fikret KARAKAYA-Ey Dil Heves-i Vuslat-ı Cânân Sana Düşmez (SÛZNÂK)R.G. 04:10
Ey Dil Heves-i Vuslat-ı Cânân Sana Düşmez Fikret Karakaya 5 izlenme
Fikret KARAKAYA-Yine Neş'e-i Muhabbet Dil-ü Cânımı Etti Şeydâ (HİCAZ)R.G. 05:29
Yine Neş'e-i Muhabbet Dil-ü Cânımı Etti Şeydâ Fikret Karakaya 4 izlenme
Fikret KARAKAYA-Mest Etti Beni Dâire Sâgar Mı Nedir Bu (EVÇ)R.G. 04:57
Mest Etti Beni Dâire Sâgar Mı Nedir Bu Fikret Karakaya 4 izlenme
Fikret KARAKAYA-Nurettin ÇELİK-Gizli Aşkınla Seni Yıllarca Sevdim (ŞEHNÂZ)R.G. 02:28
Nurettin ÇELİK-Gizli Aşkınla Seni Yıllarca Sevdim Fikret Karakaya 4 izlenme
Fikret KARAKAYA-Gel Son Nefesten Evvel Hastana Derman Getir (DÜGAH)R.G 03:03
Gel Son Nefesten Evvel Hastana Derman Getir Fikret Karakaya 4 izlenme
Fikret KARAKAYA-Kız Bir İnce Su Gibi Karşımdan Akıp Geçme (TAHİR BÛSELİK)R.G. 03:03
Kız Bir İnce Su Gibi Karşımdan Akıp Geçme Fikret Karakaya 4 izlenme

BENZER SANATÇILAR

Gökhan Türkmen
Gökhan Türkmen
Sıla
Sıla
Ayşegül Aldinç
Ayşegül Aldinç
Ahmet Kaya
Ahmet Kaya
Bengü
Bengü
Bülent Ersoy
Bülent Ersoy
Gökhan Özen
Gökhan Özen
Kıraç
Kıraç
Zülfü Livaneli
Zülfü Livaneli
Zakkum
Zakkum
Bendeniz
Bendeniz
Kayahan
Kayahan
Leman Sam
Leman Sam
Demet Sağıroğlu
Demet Sağıroğlu
Levent Yüksel
Levent Yüksel