Hoşgeldiniz!

Hewar U Gazin

HEWAR U GAZİN KİMDİR?

Hewar U Gazin

Hewar U Gazin Albümleri:

Ava Xelatê (1999), Av Ji Çîya Tê (1998), Heyla Gidye (1997)