Hoşgeldiniz!

Kawa

KAWA ŞARKILARI

Kawa - Wan Gewra 04:36
Wan Gewra Kawa 0 izlenme
Kawa - Ki Ne Ki Ne Ew Apocine 2015 KLİBA NÜ 04:51
Ki Ne Ki Ne Ew Apocine Kawa 1.739 izlenme
Kawa - Gula mın 05:00
Gula Mın Kawa 0 izlenme
Kawa - Kî Ne Kî Ne 04:49
Kî Ne Kî Ne Kawa 0 izlenme
Kawa - Hatin 03:38
Hatin Kawa 0 izlenme
Kawa - Rizayê Xalid 06:54
Rizayê Xalid Kawa 0 izlenme
Kawa - Yara Mini Bedewe 04:07
Yara Mini Bedewe Kawa 0 izlenme
Kawa - Gulên Ber Biroj 05:48
Gulên Ber Biroj Kawa 0 izlenme
Kawa - Arîn 06:03
Arîn Kawa 0 izlenme
Kawa - Marali Me 05:21
Marali Me Kawa 0 izlenme

EN YENİ KAWA ŞARKILARI

Kawa - Kejê 05:12
Kejê Kawa 0 izlenme
Kawa - Wan Gewra 04:36
Wan Gewra Kawa 0 izlenme
Kawa - Kî Ne Kî Ne 04:49
Kî Ne Kî Ne Kawa 0 izlenme
Kawa - Arîn 06:03
Arîn Kawa 0 izlenme
Kawa - Deşta Mûş ê 05:10
Deşta Mûş ê Kawa 0 izlenme
Kawa - Gula mın 05:00
Gula Mın Kawa 0 izlenme
Kawa - Jînen Azad 06:01
Jînen Azad Kawa 0 izlenme
Kawa - Rizayê Xalid 06:54
Rizayê Xalid Kawa 0 izlenme
Kawa - Hunermend 05:37
Hunermend Kawa 0 izlenme
Kawa - Gulên Ber Biroj 05:48
Gulên Ber Biroj Kawa 0 izlenme