Hoşgeldiniz!

Nizamettin Ariç Şarkıları

Nizamettin Ariç Yeni Şarkısı

Nizamettin Ariç Tüm Şarkıları Dinle

Nizamettin Ariç - Ehmedê Xanî 08:20
Nizamettin Ariç - Ehmedê Xanî 7.400 izlenme - 10 ay önce
Nizamettin Ariç - Duzgin Bava 06:47
Nizamettin Ariç - Duzgin Bava 2.716 izlenme - 2 yıl önce
Nizamettin Ariç - Zine 07:58
Nizamettin Ariç - Zine 14.285 izlenme - 7 yıl önce Nizamettin Ariç – Zîné Ahmed bi ser dicle de girîya bi herdu çavane Got liminé çi şermeke mezin u girane Li başuré welét xelké me buye perîşane Digerîne li warekî ku lé bibin mévane Feleka xayîne çi şermeke mezune, girane Li şuna biran ser dest buye maz u bane Mévan rastkirine çadir u konan e Li dorhélan leşker bi tufing u surguyane Li miné lé li miné lé li min li min..... Derenge derenge ro razayî nîvé şevéye Ji biné koneki qirîna zîné té ye Zina neh salî ji birînan xew neyé Dayiké ban kir ‘'Zîné ciwanî ez bi gori, te kezeba min kevand keçé lori lori loori... Ziné got ‘'Léé daye Zîn bi heyrané qirîn serme dizanim lé birîném xedarin Agir u janén bedena min Rebena xwedé helandin Li miné lé li miné le le min le min le le.... Li dora çadiré civîyabun komeke jin u peyani Mirevén serbelind, situxwar li vir dimane Qîrîna Zîné agir berdabu cigera van Nemabu xewa cavan ne şahîya dilan Pireké ban kir; Xwedé jîné li kovan bike qetrane Zaroké me kirin mirî u birîndarén bombane Warén bav û pîran li me kirine dojeh u zindan e Em ji welét surgun bune kocerén cîhane Kaleki bankir; Huné şîreta me bidine kec u xortane Li mine lo lo, li mine lo lo ahhhh li minéé léé li minéé léé Huné şireta min bidine keç u xortane Bese xapandina salan Bira edi fér bebin dersane Biratîya bébexta hemi péken u talane Li cîhané kesek nabe hevalin bindestane Jibona xateré Zîna neh salî Ku nuha de ké sikrane Jibona xateré zer u esmeré me kurdane Ku îroj beré xwe da ne colu kerbelane Bela hişyarbin de bela hişyarbin Tékevin récika serxwubuna kurdane Li mine léé li mine léé li minéé Léé li mine léé … Berbange, berbange rojeki îloona heyşté u heyşta ne Cenaze Zîna celenk radikine gorane Şuna res xwe berdaye ser koné mihacirane… Kecekî neh salî xwe gihandiye refen cangoran ereee.... Zîné jibo xatiré gelé welaté xwe buye qurbane Dayika Zîné bankir; Hune dawîyé bidene hesrane Hune xwedîkin zaroken le ber siré dayéyanen Hune xwedîkin zaroken le ber siré dayéyanen Li mine léé li mine léé li mine léé l imin li min li min… Söz&Müzik: Nizamettin Ariç
Nizamettin Ariç - Aydil 06:23
Nizamettin Ariç - Aydil 15.060 izlenme - 9 yıl önce
Nizamettin Ariç - Daye Daye 09:45
Nizamettin Ariç - Daye Daye 6.196 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Ax Bilbilo 05:06
Nizamettin Ariç - Ax Bilbilo 6.226 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Hekimo 04:08
Nizamettin Ariç - Hekimo 5.519 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Dersim Vera Sona Kare 09:40
Nizamettin Ariç - Dersim Vera Sona Kare 5.095 izlenme - 9 yıl önce
Nizamettin Ariç - Tello Gider 02:14
Nizamettin Ariç - Tello Gider 3.900 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Setero 04:49
Nizamettin Ariç - Setero 3.482 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Hazal Gelin 03:13
Nizamettin Ariç - Hazal Gelin 3.333 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Sabah Erken Uyandım 02:53
Nizamettin Ariç - Sabah Erken Uyandım 3.167 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Dertli Cemo 04:30
Nizamettin Ariç - Dertli Cemo 2.647 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Esmerim 02:41
Nizamettin Ariç - Esmerim 2.355 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Hesiko 03:09
Nizamettin Ariç - Hesiko 2.306 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Yalvarırım Gel 04:47
Nizamettin Ariç - Yalvarırım Gel 2.128 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Nure 02:16
Nizamettin Ariç - Nure 1.879 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - İndim Pınar Başına 04:04
Nizamettin Ariç - İndim Pınar Başına 1.811 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Konma Bülbül 04:10
Nizamettin Ariç - Konma Bülbül 1.654 izlenme - 7 yıl önce
Nizamettin Ariç - Fılm Theme Wıth Dengbej Kerem 04:30
Nizamettin Ariç - Fılm Theme Wıth Dengbej Kerem 1.565 izlenme - 7 yıl önce