Hoşgeldiniz!

Nizamettin Ariç Şarkıları

Nizamettin Ariç Yeni Şarkısı

Nizamettin Ariç Tüm Şarkıları Dinle

Nizamettin Ariç - Duzgin Bava 06:47
Nizamettin Ariç - Duzgin Bava 1.498 izlenme - 10 ay önce
Nizamettin Ariç - Zine 07:58
Nizamettin Ariç - Zine 13.828 izlenme - 6 yıl önce Nizamettin Ariç – Zîné Ahmed bi ser dicle de girîya bi herdu çavane Got liminé çi şermeke mezin u girane Li başuré welét xelké me buye perîşane Digerîne li warekî ku lé bibin mévane Feleka xayîne çi şermeke mezune, girane Li şuna biran ser dest buye maz u bane Mévan rastkirine çadir u konan e Li dorhélan leşker bi tufing u surguyane Li miné lé li miné lé li min li min..... Derenge derenge ro razayî nîvé şevéye Ji biné koneki qirîna zîné té ye Zina neh salî ji birînan xew neyé Dayiké ban kir ‘'Zîné ciwanî ez bi gori, te kezeba min kevand keçé lori lori loori... Ziné got ‘'Léé daye Zîn bi heyrané qirîn serme dizanim lé birîném xedarin Agir u janén bedena min Rebena xwedé helandin Li miné lé li miné le le min le min le le.... Li dora çadiré civîyabun komeke jin u peyani Mirevén serbelind, situxwar li vir dimane Qîrîna Zîné agir berdabu cigera van Nemabu xewa cavan ne şahîya dilan Pireké ban kir; Xwedé jîné li kovan bike qetrane Zaroké me kirin mirî u birîndarén bombane Warén bav û pîran li me kirine dojeh u zindan e Em ji welét surgun bune kocerén cîhane Kaleki bankir; Huné şîreta me bidine kec u xortane Li mine lo lo, li mine lo lo ahhhh li minéé léé li minéé léé Huné şireta min bidine keç u xortane Bese xapandina salan Bira edi fér bebin dersane Biratîya bébexta hemi péken u talane Li cîhané kesek nabe hevalin bindestane Jibona xateré Zîna neh salî Ku nuha de ké sikrane Jibona xateré zer u esmeré me kurdane Ku îroj beré xwe da ne colu kerbelane Bela hişyarbin de bela hişyarbin Tékevin récika serxwubuna kurdane Li mine léé li mine léé li minéé Léé li mine léé … Berbange, berbange rojeki îloona heyşté u heyşta ne Cenaze Zîna celenk radikine gorane Şuna res xwe berdaye ser koné mihacirane… Kecekî neh salî xwe gihandiye refen cangoran ereee.... Zîné jibo xatiré gelé welaté xwe buye qurbane Dayika Zîné bankir; Hune dawîyé bidene hesrane Hune xwedîkin zaroken le ber siré dayéyanen Hune xwedîkin zaroken le ber siré dayéyanen Li mine léé li mine léé li mine léé l imin li min li min… Söz&Müzik: Nizamettin Ariç
Nizamettin Ariç - Aydil 06:23
Nizamettin Ariç - Aydil 14.717 izlenme - 8 yıl önce
Nizamettin Ariç - Daye Daye 09:45
Nizamettin Ariç - Daye Daye 5.817 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Ax Bilbilo 05:06
Nizamettin Ariç - Ax Bilbilo 5.946 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Hekimo 04:08
Nizamettin Ariç - Hekimo 5.162 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Tello Gider 02:14
Nizamettin Ariç - Tello Gider 3.710 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Dersim Vera Sona Kare 09:40
Nizamettin Ariç - Dersim Vera Sona Kare 4.922 izlenme - 8 yıl önce
Nizamettin Ariç - Setero 04:49
Nizamettin Ariç - Setero 3.376 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Hazal Gelin 03:13
Nizamettin Ariç - Hazal Gelin 3.264 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Sabah Erken Uyandım 02:53
Nizamettin Ariç - Sabah Erken Uyandım 3.096 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Dertli Cemo 04:30
Nizamettin Ariç - Dertli Cemo 2.533 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Esmerim 02:41
Nizamettin Ariç - Esmerim 2.313 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Hesiko 03:09
Nizamettin Ariç - Hesiko 2.238 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Yalvarırım Gel 04:47
Nizamettin Ariç - Yalvarırım Gel 2.046 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Nure 02:16
Nizamettin Ariç - Nure 1.831 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - İndim Pınar Başına 04:04
Nizamettin Ariç - İndim Pınar Başına 1.766 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Konma Bülbül 04:10
Nizamettin Ariç - Konma Bülbül 1.595 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Fılm Theme Wıth Dengbej Kerem 04:30
Nizamettin Ariç - Fılm Theme Wıth Dengbej Kerem 1.532 izlenme - 6 yıl önce
Nizamettin Ariç - Lo Berde 03:40
Nizamettin Ariç - Lo Berde 1.407 izlenme - 6 yıl önce