Hz Mehdi as zuhur ettiğinde Medinede yani İstanbul'da büyük alim dahi ona karşı çıkacaktır

6