Hoşgeldiniz!

barok

Fahrettin Karaardıç - Kaderim Böyleymiş ( Dalımın İnciri ) 06:09
Fahrettin Karaardıç - Kaderim Böyleymiş ( Dalımın İnciri ) 7.299 izlenme - 3 yıl önce Fantazi Arabesk 2014
Rembrandt - Gece Nöbeti 07:39
Rembrandt - Gece Nöbeti 877 izlenme - 1 yıl önce Hollandalı ressam Rembrandt'ın 1642 yılında tamamladığı "Gece Nöbeti" veya "Gece Devriyesi" olarak bilinen eseridir. Sanat tarihinin en ünlü aynı zamanda en karmaşık eserlerinden birisidir. Amsterdam'ın koruyucu birliklerini oluşturan çeşitli rütbelerdeki askerleri konu alır. Eser bugün Amsterdam'daki Rijksmuseum'da sergilenmektedir. Bir yerde okumuştum, özensiz restorasyondan dolayı üst üste uygulanan vernik katmanı tablo üzerinde karanlık bir görüntü oluşturmuş.Bu da tablonun gece konu alındığını ve askerlerin gece devriyesine çıkmasına benzetilip bu isim verilmiş.Ama 2. dünya savaşından sonra yeniden restore edildiğinde 300 yıl önceki asıl renklerine ulaşılmış ve olayın aslında gündüz geçtiği anlaşılmış. Videoda tablo güzel ayrıntılar ile incelenip anlatılmış. İyi seyirler.
Fatma Şahin - Yar Yüreğin 02:19
Fatma Şahin - Yar Yüreğin 1.681 izlenme - 3 yıl önce Şarkı Sözü: Elmayı ikiye böldüler İçinden kurt çıktığın gördüler Ağacı lime lime dildiler Böceğin halinden bildiler Ferman padişahınsa dağlar bizimdir denildi Dağların bağrı deşildi Çözüldü mevsimlerin sırrı yaprak yaprak Yedi kat yerin dibinden haber getirdi Gözünü sevdiğim tohum, gözünü sevdiğim toprak Kılı kırka yardılar oğul Suyun sudan gizlisi kalmadı Suyun sudan gizlisi kalmadı Buğdayın macerası meydanda Yıldızların sırrı aşikar oldu Arı gözümüzün önünde sızdı balını Karanfil alevini Kırlangıcın alınyazısı Penceremzin önünde yazıldı Bir sensin gizlenen oğul Ağlarsın gizli gizli Seversin gizli gizli Ölürsün gizli gizli Çatlarsın arzudan, iştihadan Yer yarılır yere geçersin Söyleyemezsin Yar yüreğin yar vakit tamamdır Neler aldın dünyamızdan bunca zamandır Yar yüreğin yar gör ki neler var Belki seyyar kuşların ömrü kadar sade aydınlık Belki vişne çiçekleri kadar beyaz ılık Belki çürümüş yılanlar kadar mundar Belki mahzende yıllanmış şarap kadar lezzetli Bir aşktır fışkırıp çıkacak Ne çıkarsa bahtımıza Yar yüreğin yar bölüşelim Beraber ağlayalım dertleşelim Yar yüreğin yar yarmağa değer Bir insan tanımak oğul, bir cihan tanımağa bedel...
Müzik Tarihi Historia De La Musica Klasik Müzik Bestecileri Klasik Dönem 06:58
Müzik Tarihi Historia De La Musica Klasik Müzik Bestecileri Klasik Dönem 1.717 izlenme - 3 yıl önce Jean Jacques Rousseau'ya göre "barok müzik, armoninin açık seçik olmadığı, modülasyonlar ve uyumsuzlukla dolu entonasyonları güç ve hareketi zor olan müziktir". Yapı sanatı ile ilgili ilk tanımla 1788 yılında "Encyclopédie méthodique"te karşılaşılmaktadır: "mimarlıkta barok, tuhaflığın bir nüansıdır". Öyle anlaşılıyor ki bu isim, dönemin başlangıcında resim ve heykel çalışmalarındaki değişikliklere gösterilen şaşırmış reaksiyon sonucu çıkmıştır. Barok müzik dönemi eserleri batı klasik müziği içinde çok önemli bir yer almakta ve dönemimizde de pöpüler olarak çalınmakta ve dinlenmektedir. Barok müzik dönemi Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau ve Henry Purcell gibi bestecilerin eserlerini kapsamaktadir. Barok müzik dönemi müzikteki başlıca büyük yeniliği "fonksiyonel tonalite" kavramının çok geliştirilmesindedir. Bu dönemdeki besteciler ve çalgıcılar çok daha ayrıntılı ve incelikli müziksel süsler uygulamaya başlamışlar; müziksel notasyon şeklini değiştirmişler ve müziksel çalgıları yeni teknikler kullanarak çalmaya başlamışlardır. Barok müziği döneminde müziksel çalgılarla müzik icra edilmesinin ebadı, kapsam genişliği ve karmaşıklığı artmıştır. Barok müzik dönemi opera görsel sanatının kurulup, geliştirilip ve yaygınlaştırılması dönemidir. Bugün kullanılan müzik terimleri ve kavramlarının çoğunluğu barok müzik doneminde ortaya çıkartılmış ve o zamandan beridir kullanılagelmiştir. Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir] Müzikte barok dönem, 1600 ile 1750 yılları İtalya'daki opera denemeleriyle başlamış; Johann Sebastian Bach'ın ölümüyle sona ermiş ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Rönesans muzik dönemi, tüm sanat dallarında sadelik, temizlik ve saflık dürtülerini güçlendirmesine ve duyguları daha yumuşak bir anlatımla ifade etmesine karşın, özellikle müzik alanında, sürekli kullandığı tekdüzelikten dolayı giderek sıkıcı olmaya başlamıştır. O kadar ki, rönesans dönemi bestelerinin en belirgin özelliği, çalgıların aynı anda başlayıp aynı anda eseri bitirmeleri olarak anlatılabilir. Barok dönemle birlikte, müzik "kontrast" kavramı ile tanışır. Aynı tınılardaki çalgılar birbirleriyle savaşırcasına, birbirleri ile karşıtlık oluşturarak eserde yerlerini alırlar. Klasik Dönem sanatçıları dahi, her ne kadar Barok dönem eserlerini karmaşık, süslü, zevksiz ve abartılı olarak adlandırsalar ve "Barok" kelimesini aşağılayıcı manada kullansalar da kendi kullandıkları ve günümüze kadar uzanan birçok armoni kuralını bu dönemin ustalarından öğrenmişler ve yer yer kopyalamışlardır. 150 yıla yayılan bir süreci etkileyen Barok akımı, kimi müzik tarihçilerine göre 2, kimine göre 3 evreli bir dönemdir. Herkesin kabul ettiği ortak düşünce ise "Olgun Barok" olarak adlandırılan son dönemde Johann Sebastian Bach'ın önemli bir yere sahip olduğudur. Barok müziğinin yapısında en belirgin özellik, müzikte "kontrast"lar kullanılması olmuş ve bununla birlikte konçertolar devri başlamıştır. Müziksel ifadeyi güçlendirmek için kullanılan ses düzeyinin alçalıp yükselmesi Barok dönemde keşfedilen ve gelişen işaretlerle başlar. Orta Çağ ve Rönesans'ta ses şiddeti, hep aynı seviyede kullanılmaktaydı. Barok dönemde piyano (düşük ses) ve forte (gür ses) terimleri ile eserlerde ses şiddetinin önemi ve katkısı görülmeye başlar. Barok dönemin bir diğer yeniliği, bu döneme kadar olan müzikal yapıda bulunmayan ve eserin başka bir bölüme geçeceğini veya bittiğini belirten bir olgunun kullanılmasıdır. Eserlerde kapanışlar ve geçişler daha güçlü yer alır. Kontrastlar üzerine kurulan Barok müzikte ritmik yapıda da büyük gelişmeler olur. Rönesans'tan Barok müziğe sıçrayan, metine bağlı müzikal anlatım, konuşma dilindeki vurguların abartılmasına neden olur. Barok dönemde doğan Opera ve kantatlar günümüzde de aynı kurala bağlı kalınarak abartılı bir dilde seslendirilirler. Barok dönemle beraber çalgı müziği büyük ilerleme gösterir. Yalnız çalgılar için bestelenen yapıtlar çoğalır. Ses müziği ve çalgı müziğinin birleştirilmesi de Barok dönemde filizlenir. Eşlik görevi gören sürekli bas çalgıları ve insan sesi birleşir. Kontrast oluşturmak amacıyla eşlik çalgıları tekdüze hareket ederken, vokal hareketli ve süslü davranır. 16. yüzyılın sona ermesiyle birlikte İtalyan besteciler madrigal adını verdikleri, şiirler üzerine yazdıkları çok sesli müzikler üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. Monteverdi'nin opera eserleri ve madrigalleri, barok dönemin ilk zamanlarının zirve noktası olmuş ve daha sonra gelecek müziğe liderlik etmiştir. Dinsel bir tema üzerine kurulu dramatik eserler olan oratoryolar, kökünü Roma'dan alır. Avrupa'ya yayılması ise Alman-İngiliz besteci George Frideric Handel sayesinde olmuştur. Handel, ünlü Messiah oratoryosunu İngiltere'de bestelemiştir (1741). Sonat, kendini barok dönemin ilk zamanlarında bulmuş bir başka müzik formudur. İtalya'da sonat, yavaş ve hızlı dans parçalarından oluşan eser veya yavaş-hızlı kontrastlarıyla gelişen eserlere denirdi (daha sonra bu tarz kiliselerde de kullanılmıştır). Arcangelo Corelli gibi her iki tarzda da müzik yapan besteciler olmuştur. İtalya'nın dışında ise süit adı verilen dans parçaları besteleniyordu. Barok dönemde sonatlar kadar yaygın olan süit formu, zamanla popülaritesini yitirmiş ve sonat formu kadar kalıcı olamamıştır. Süitler, kantatlarda olduğu gibi tek bir çıkış noktasından hareketle iki veya üç bölümlü forma ulaşırdı (örneğin Domenico Scarlatti'nin klavye sonatları gibi, Bach'ın bestelediği 1'den çok formlu eserler gibi). İlk sonatlar, ya tek bir enstrüman ya da küçük bir grup için yazılırdı. 17. yüzyılın sonlarına doğru (barok dönemin ortaları), bu sonat formu konçerto grosso şekline dönüştü. Solist grup ise genellikle konçertino (iki keman ve continuo) olurdu. Daha sonra ise konçerto durumuna dönüştü. Şüphesiz ki Bach'ın Brandenburg Konçertoları konçerto grosso stilinin bu dönemdeki en iyi örneklerinden birisidir. Ayrıca Antonio Vivaldi'nin solo konçertoları da bu dönemin en önemli modellerinden olmuştur. Sonat, konçerto ve vokal formları gelişiminin ortalarında, barok dönemin bir başka önemli özelliği ortaya çıkmaya başladı: Tonalite. 16. yüzyılın ortalarında eski kilise modları, yeni anahtar bağları konseptiyle yer değiştirmeye başladı. Barok dönemle birlikte besteciler bir anahtardan diğerine atlamaya başlamıştı. Zamanın kromatik müziğini üretmeye başlamışlardı. Zamanla, anahtarlar arasındaki bağ ve geçişler bir sistem halini aldı. Bach'ın İyi Düzenlenmiş Klavye (das wohltemperierte klavier) adlı eseri bu bağı anlamak için iyi bir örnektir. Bu eser ayrıca bir başka iki önemli barok formu yapısı içinde barındırmaktadır: prelüd ve füg. Barok dönemin en gözde çalgılarından biri klavsen (harpsikort)'di. Klavsen, seslerin hafif veya kuvvetli çıkmasına olanak sağlamayan bir düzeneğe sahipti. Yine de dönemin favori enstrümanı olmuş, gerek solo gerek eşlik göreviyle pek çok eserde kullanılmıştır. Barok dönemde icat edilmesine karşın dönemin bestecileri piyano için eser yazmamıştır. Klavsene göre cılız bir sese ve sert tuşeye sahip piyanoya eser veren ilk besteci Muzio Clementi'dir. 1773'de daha on sekizindeyken piyano için üç sonat yazmış, çalgıyı popüler hale getirmiştir. Barok dönem bestecilerinin günümüzde piyanoda çalınan eserleri aslında piyano için yazılmamıştır. Dolayısıyla piyano ve forte gibi nüanslar ve staccato gibi çalım tekniklerinin hiçbiri eserlerin aslında yoktur veya çok azdır. Bütün bu değişiklikler birbirlerine paralel olarak gelmiş ve barok dönemi oluşturmuştur. Eski kurallardan ve polifonik takıntılardan kurtulunması, yeni bir tarz ve kural geleneği yapma gereğini doğurdu. Bu da, kadanslar veya armonik geri planlar üzerine doğal olarak solistlik yapan, melodiyi ortaya çıkardı. Bu armoniler içinde sequence (zincirleme)'i getirdi ve tüm bu armonik gelişimler bir yandan da ritmik gelişmeleri doğurdu. Bas bölümleri, Orta Avrupa dans müziğinin tipik ritmleriyle kaynaştı ve tüm bunlar barok müziği barok müzik yaptı. Barok dönemde müzik, modern müzikal dilin gelişiminde kuşkusuz en önemli kilometre taşı olmuştur. Bu 1,5 yüzyıl içerisinde, müzikal formlar değişip geliştikçe bir yandan da daha sonrasının ve bugünün müzik standartlarını belirlemeye başlamıştı. Tonalite ve akor tonlaması çok büyük önem taşımaktadır. 18. Yüzyıl, bilindiği gibi, Avrupa'da müziğin Barok yüzyılıdır. Händel gibi, Bach gibi, Barok müziğin büyük ustaları eserlerini bu yüzyılda vermişlerdir. Ancak Barok müzik, diğer sanatlarda olduğu gibi, feodal aristokrasiye hizmet eden bir yapı sergilemektedir. Salon müzik ilişkisine örnek: Barok dönemde besteciler kiliselerde, belediye ve saraylarda veya bir operada görevliydiler. Bu yerlerin ortak özellikleri küçük olmaları idi. Genellikle dikdörtgen şeklinde yansıtıcı yüzeylere sahiptiler. Bu akustik çevrelerdeki yankılanma süresi kısadır. Böyle bir çevrede çalınan müzik çok parlak olur ancak seslerin dolgunluğu azdır. Klasik dönem Haydn, Mozart, Beethoven, bu dönemdeki orkestrada 40 kadar çalgıcı bulunuyordu. Yaylı, ağaç üflemeli, pirinç üflemeli, vurmalı çalgılar kullanılıyordu. O zamanki konser salonları şimdikilerden küçük, dinleyiciler ise 300-400 kişi kadardı. Bu salonlar, tümüyle doluyken yankılanma süresi 1,5 s olmaktadır. 19. yüzyıl daha büyük yapılar inşaa edildi ve süre 1,5 s - 1,8 s aralığına uzadı. Bugün Klasik dönem müzikleri için en iyi yankılanma süresi 1,5 – 1,7 arsında kabul edilmektedir. Romantik devir daha kişiseldir. Bestecinin duygularının anlatımı önemlidir. Brahms, Wagner, Çaykovski, Debussy gibi bestecilerin dönemidir. Daha dolgun seslere ve daha uzun yankılanma sürelerine ihtiyaç duyulur. Bu dönemde yankı süreleri 2 s'ye kadar uzamıştır. Bugün romantik müzikler için yankılanma süresi 1,9 s - 2,2 s arasında kabul edilmektedir.
Teslim Budak - Sarmaşık Gibi 04:46
Teslim Budak - Sarmaşık Gibi 970 izlenme - 3 yıl önce Şarkı Sözleri: Bir Kökte Uzamış Sarmaşık Gibi Dökülmüş Gerdana Saçların Güzel Ufukta Gözlerin Bir Işık Gibi Kara Bulut Gibi Kaşların Güzel Her Güzel De Eda İle Salınmaz Huri Misin Melek Misin Bilinmez Arasan Dünyayı Eşin Bulunmaz Firdevs-İ Alada Eşlerin Güzel Görünce Derdimi Arttırdın Kat Kat Can Alıcı Gözler Sanki Bir Cellat Veysel'i Kapından Eyleme Azad Bana Yastık Olsun Döşlerin Güzel
Büyük Bestekar - Vivaldi (Türkçe Dublaj) 24:39
Büyük Bestekar - Vivaldi (Türkçe Dublaj) 604 izlenme - 2 yıl önce Bu belgesel serisinde ünlü klasik müzik bestekarlarının hayatları ve yapıtları inceleniyor. Seriyi kendimce sıraya koyarak paylaşacağım. Konçertonun babası, barok dönemin en önemli ustalarından Antonio Vivaldi'nin yaşamı ve eserleri...
Bulut Duman - Rütbe 05:02
Bulut Duman - Rütbe 129 izlenme - 1 yıl önce Bulut Duman'ın Seyhan müzik etiketiyle yayınlanan 3 şarkılık maxi single albümü "BULUTİSTAN"ın çıkış şarkısı "rütbe" sizlerle...
Müzik Dersi :  1965 - 1750 Johann Sebastian Bach - Alman Besteci Kemanist 04:16
Müzik Dersi : 1965 - 1750 Johann Sebastian Bach - Alman Besteci Kemanist 610 izlenme - 4 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut ilter Aykut Öğretmen Johann Sebastian Bach (21 Mart 1685 - 28 Temmuz 1750) dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcudur. Hemen hemen bütün bireyleri müzisyen olarak yetişmiş ve yüzyıllarca sürmüş uzun bir sülâlenin en yüksek doruğunu oluşturan Johann Sebastian Bach’ı yalnızca soyadı ile “Bach” olarak anabiliriz. Çünkü bu kocaman ailenin öteki üyeleriyle karşılaştırılamayacak kadar büyük bir sanatçı olmuştur. Bach ve ailesi 16. ve 17. yüzyıllar boyunca hep müzisyenler yetiştirmişlerdir. Sanki dedelerden torunlara dek bütün aile bireyleri birbirine müzik ile bağlanmıştı diyebiliriz. Bach ailesinin bilinen en eski bireyi Veit Bach 1555’de doğup 1619’da ölmüştür. Fırıncı ve değirmenci idi. Gotha yakınlarındaki Wechmar köyündendir. Bir aralık Macaristan’a gitmiş fakat oradaki Katolikler arasında kendi Protestanlığından dolayı tedirgin olarak yine köyü Wechmar’a dönmüştür. “Cytringen” denen küçük bir lavta çalardı. Veit Bach’ın oğlu Hans Bach, aşağı – yukarı 1580’de doğup 1626’da vebaya tutularak ölmüştür. Halıcı ustasıydı. Aynı zamanda köy çalgıcılığı yapardı. Şen, neşeli bir adamdı. Bunun oğullarından biri, Christoph Bach (1613-1661) Erfurt ile Arnstadt’da müzisyendi. Hans’ın ikiz oğullarından Johann Ambrosius (1645-1695) Erfurt ile Eisenach’da kemancıydı. Johan Sebastian Bach ise Johan Ambrosius’un oğludur. Bach ailesi o kadar çok müzisyen yetiştirmiştir ki “Bach” demek sanki müzisyen demek olmuştu. Bach ailesi aralarında sık sık toplanır ve müzik toplantıları yaparlardı. Bu toplantılara Bach ailesinden 120 kadar birey geldiği olurdu. Eisenach (1685-1695), Ohrdruf (1695-1700) ve Lüneburg (1700-1702) yılları [değiştir] Johann Sebastian Bach, 21 Mart 1685’de doğdu, dokuz yaşındayken annesini, on yaşındayken de babasını kaybetti. Bunun üzerine abisi olan Orgcu Johann Christoph Bach, öksüz kalan kardeşini büyütme görevini üstlendi. Johann S.Bach, Lüneburg’daki Mattehaus Kilisesi'ne soprano olarak girdiğinde henüz 15 yaşındaydı. O sırada besteci Georg Böhm Lüneburg’da Johannes Kilisesi'nin orgculuğunu yapıyordu. J.S.Bach bu ustadan çok yararlandı. Bach’ın org için yazdığı ilk eserlerde Böhm’ün etkileri görülür. J.S.Bach bilgisini arttırmaya o kadar hevesliydi ki Lüneburg’da bulduğu olanaklarla yetinemeyerek büyük bestecilerin eserlerini dinlemek için Hamburg’a kadar yürüyerek yolculuk yapmayı göze aldı ve orada Brunckhorst’un yönettiği saray müzisyenlerini dinleyerek sanat gereksinimini karşılamaya çalıştı. Son Hastalıkları ve Ölümü (1747-1750) [değiştir] Leipzig’e döndükten sonra Sebastian Bach’ın gittikçe artan hastalıkları kendisini de yakınlarını da endişelendirmeye başlamıştı. Özüne karşı pek sert davranan Bach ilk sıralarda bu rahatsızlıkları iki kat etkinlikle alt etmeye uğraştı. Fakat bu sefer ilaçlar yetersiz kalıyordu. Hele gözlerinden çok rahatsızdı. Eskiden beri miyop olan gözleri fazla çalışmaktan ve notaları kopyalamaktan yorulmuş, yavaş yavaş görmez olmaya başlamıştı. 1749’da gözlerine yapılan ameliyat başarısızlıkla sonuçlanarak tamamen kör olmasına yol açtı. Bach’ın körlüğü cesaretini, sabrını ve dinsel inancını hiç sarsmadı. O yine çalışmalarını sürdürüyordu. Gözlerinden dolayı karanlık bir odada kalmaya mahkûm olmasına karşın damadı ve çömezi Altnikol’a son koral’ini söyleyip yazdırıyordu. Bu koral “En büyük sıkıntılara düştüğümüzde” (Wenn wir in höchsten Nöthen sein) sözleri ile başlıyordu. Bach ölümünün yaklaştığını hissedince o koralin başına “Tanrım işte katına çıktım” tümcesini yazdırmıştır. Gerçi ölümünden yaklaşık on gün önce gözleri yeniden görmeye başladıysa da mumun son alevine benzeyen bu iyileşme pek geçici kaldı. Sonunda yüksek ateşle bir inme geldi ve yapılan sağaltım yarar sağlamayarak 28 Temmuz 1750 akşamı saat dokuza çeyrek kala, Sebastian Bach 66 yaşında hayatını kaybetti.
Menüet 01:08
Menüet 1.008 izlenme - 9 yıl önce hatalar yaptim ama acemiyim olur o kadar :) görmeyin lütfen :p
Büyük Bestekar - Bach (Türkçe Dublaj) 26:03
Büyük Bestekar - Bach (Türkçe Dublaj) 208 izlenme - 2 yıl önce Bu belgesel serisinde ünlü klasik müzik bestekarlarının hayatları ve yapıtları inceleniyor. Dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcu olan Johann Sebastian Bach'ın yaşamı ve eserleri...
Belkıs Akkale - Hele Bir Bağ Ki 05:01
Belkıs Akkale - Hele Bir Bağ Ki 259 izlenme - 3 yıl önce Şarkı Sözü: Bağdan Bir Gül Almışam Yüreğime Salmışam Yüreğimin Sırrını Yârim Sene Vermişem Bahçe Güzel Bağ Güzel Hayatta Bir Yâr Güzel Hele Hoş Günlerimin Geleceği De Var Güzel Yâr Şirindi Yüzlerin Güldü Ela Gözlerin Galbimi Nurlandırır Senin Ela Gözlerin Bahçe Güzel Bağ Güzel Hayatta Bir Yâr Güzel Hele Hoş Günlerimin Geleceği De Var Güzel
Cecilia Bartoli - Agitata Da Due Venti 06:43
Cecilia Bartoli - Agitata Da Due Venti 119 izlenme - 2 yıl önce Sitedeki klasik müzik tutkusuna Cecilia Bartoli nin Vivaldi yorumuyla katkıda bulunmak istedim efendim. Kendisi çok özel bir sestir ve klasik müziği her kesimden insana sevdirecek ses rengine sahiptir ayrıca sesi kadar kendisi de bir o kadar tatlıdır. iyi seyirler
Piyano'yu Ağlatmak - Vivaldi 4 Seasons Summer Presto 02:40
Piyano'yu Ağlatmak - Vivaldi 4 Seasons Summer Presto 137 izlenme - 2 yıl önce Üstad oldukça soğukkanlı bi şekilde gözüne kestirdiği pianoya yaklaşıyo, taburesini ayarlıyo akabinde dinleyeni hayrete düşüren fevkaladenin fevkinde bir piano icrası...
Barok Figürler Cam Heykele Dönüşürse 04:28
Barok Figürler Cam Heykele Dönüşürse 188 izlenme - 4 yıl önce Sanat Tarihinin Kıyıda Köşe De Kalmış Ufak Figürleri, Marta Klonowska'nın Eserlerinde Yeniden Hayat Buluyor. Heykeltıraş, Barok Tablolarda Küçük Bir Role Sahip Hayvanlara, Kendi Eserlerinde Başrolü Veriyor.
Blok Flüt Beethoven Für Elise Recorder Flute Tutorial Baroque Barok German Alman Sistem 04:26
Blok Flüt Beethoven Für Elise Recorder Flute Tutorial Baroque Barok German Alman Sistem 132 izlenme - 3 yıl önce Blok Flüt Beethoven Für Elise Recorder Flute Tutorial Baroque Barok German Alman Sistem
Sabahat Akkiraz - Hekimhan'a Vardım 05:09
Sabahat Akkiraz - Hekimhan'a Vardım 104 izlenme - 3 yıl önce Şarkı Sözü: Hekimhana vardım hani kovallar Niye görünmüyüde şu soyha Alvar Sahipsiz olanı kim olsa döver Böyle bir yavrunun derdi var bende Yüce dağ başının günü arkada Ne kadar söylesem gönül haraba Ellerim koynumda kaldım arada Böyle bir yavrunun derdi var bende
Esin Engin - İki Kız Kardeş ( Barok Ver. ) 02:45
Esin Engin - İki Kız Kardeş ( Barok Ver. ) 205 izlenme - 5 yıl önce Esin Engin - İki Kız Kardeş ( Barok Ver. ) - Film Müzikleri Vol.2 - Dizi-Film Müzikleri
Sabahat Akkiraz - Usandım 03:44
Sabahat Akkiraz - Usandım 98 izlenme - 3 yıl önce Şarkı Sözü: Çoktan Beri Terk-i Vatan Olmuşam Diyar-I Gurbette Candan Usandım El Kahrı Çekmekten Ömrüm Tükendi Gözümdeki Akan Selden Usandım Gönül İster Bu An Vatanı Aşa Ne Kaldı Dünyada Gelmemiş Başa Ben De Olan Derdi Yüklesem Daşa Daşlar Dile Gelir Senden Usandım...
greensleeves - koray tunçyiğit 01:19
greensleeves - koray tunçyiğit 128 izlenme - 7 yıl önce piano koray tunçyiğit düzenleme koray tunçyiğit
Aysel Kartal - Ali Sevgisi 05:36
Aysel Kartal - Ali Sevgisi 69 izlenme - 3 yıl önce Şarkı Sözü: Geçemem efendim gül yüzlü şahtan Beni hayran etti Ali sevgisi Bütün umudumu ona bağladım Kaddim keman etti Ali sevgisi Pir Sultandım halkım için asıldım Hüseyin'dim Kerbela'da kesildim Sivas'ta yakıldım Maraş'ta öldüm Sinem al kan etti Ali sevgisi Der Mazlumi dertlerimin tabibi Muhammed Ali'nin oldum talibi Kırkların ceminde aldım nasibi Beni insan etti Ali sevgisi
Uğur Koşar, İlginay Göksel ve İzmir Barok Topluluğu Hafta Sonu Keyfi'nde 00:27
Uğur Koşar, İlginay Göksel ve İzmir Barok Topluluğu Hafta Sonu Keyfi'nde 84 izlenme - 3 yıl önce Allah De Ötesini Bırak ve Bana Allah Yeter kitaplarıyla büyük ilgi gören Uğur Koşar ile insanın kendine yaptığı yolculuğu konuşuyoruz... Atlar ve insanların birlikte çıktığı ilginç yolculuk... Atlar ile konuşan kadın İlginay Göksel anlatıyor... Osmanlı ve Batı müziğini keyifle buluşturdular... Hakan Çelik ile Hafta Sonu Keyfi, 16 Şubat Pazar günü 10.00'da CNN TÜRK'te! Programın tüm videoları: http://tv.cnnturk.com/haftasonukeyfi
Barok Figürler Cam Heykele Dönüşürse 04:28
Barok Figürler Cam Heykele Dönüşürse 28 izlenme - 4 yıl önce Sanat Tarihinin Kıyıda Köşe De Kalmış Ufak Figürleri, Marta Klonowska'nın Eserlerinde Yeniden Hayat Buluyor. Heykeltıraş, Barok Tablolarda Küçük Bir Role Sahip Hayvanlara, Kendi Eserlerinde Başrolü Veriyor.
Pierre Le Gros’un Ölüm Döşeğindeki Genç Stanislas Kostka Heykeli - Khanacademyturkce 04:29
Pierre Le Gros’un Ölüm Döşeğindeki Genç Stanislas Kostka Heykeli - Khanacademyturkce 2 izlenme - 1 yıl önce Daha fazlası için: http://www.khanacademy.org.tr Matematikten sanat tarihine, ekonomiden fen bilimlerine, basit toplamadan diferansiyel denklemlere, ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine binlerce ücretsiz ders videosu, interaktif alıştırma ve daha fazlası Khan Academy’de. Khan Academy Türkçe Eğitimde fırsat eşitliği için herkese, her yerde, dünya standartlarında ve ücretsiz eğitim. http://www.khanacademy.org.tr http://www.youtube.com/khanacademyturkce https://www.facebook.com/khanacademyt... https://www.twitter.com/khanacademytr Dünyanın en büyük ücretsiz öğrenim platformu Khan Academy’nin İngilizce ve diğer dillerdeki dersleri için: http://www.khanacademy.org Pierre Le Gros the Younger, Stanislas Kostka on his Deathbed https://www.khanacademy.org/humanitie...