Hoşgeldiniz!

cehennem azabı

18 Yaşındaki Gencin Kabir Azabı 04:48
18 Yaşındaki Gencin Kabir Azabı 34.975 izlenme - 2 yıl önce Kabir Azabı Nedir? Her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizin dibinde kalsın veya yırtıcı bir hayvan karnında bulunsun veya yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatı geçirecektir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek, kendisine gelerek; "Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir: Dinin nedir?" diye sorarlar. İman ve güzel amel sahipleri bu gibi sorulara doğru cevap verirler. Bu gibi ölülere cennet kapıları açılır ve Cennet kendilerine gösterilir. Kâfir veya münafık olanlar ise bu sorulara doğru cevap veremezler. Onlara da Cehennem kapıları açılır, oradaki azap kendilerine gösterilir. Müminler nimet içerisinde, sıkıntısız ve huzurlu yaşarken, kâfir ve münâfıklar ise kabirde azap göreceklerdir (bk. ez-Zebîdî, Tecrîdi Sarih, terc. Kamil Miras, Ankara 1985, IV 496 vd.). Kabirde azap ve nimetin varlığını gösteren birtakım ayet ve hadisler vardır. Bir ayet-i kerimede; "Firavun ve adamları sabah-akşam ateşe atılırlar. Kıyametin kopacağı gün de denilir ki; Firavun hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun" (el-Mümin, 40/46) buyrulur. Buna göre kıyamet kopmadan önce de yani kabirde de azap vardır. Peygamber efendimiz; "Allah, iman edenlere bu dünya hayatında ve ahirette, o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder" (İbrahim, 14/17) ayetinin kabir nimeti hakkında indiğini açıklamıştır (Buhârî, Tefsîr, sure: 14). Kabir azabı ile ilgili hadis kitaplarında pek çok hadis-i şerif zikredilmektedir. Bunlardan bir kaçı şöyledir: Hz. Peygamber (s.a.s) bir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında koğuculuk yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s) yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir. Bunu gören ashap, niye böyle yaptığını sorduklarında: "Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur" (Buhârî Cenâiz, 82; Müslim, İmân, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26) buyurmuşlardır. Kabir azabı var mı sorusuna yukarıdaki gibi ayet ve hadislerle yanıt verilmektedir. Kabir hayatında cehennem azabı çeken bir gencin videosu karşınızda. 18 yaşında hayatını kaybeden gencin 3 saatlik kabir azabı görüntülerinden bir kesit izliyorsunuz. Kabir azabı çeken kadın ve kabir azabı çeken Hasan gibi ibretlik bir video.
Cehennem Azabı Videosu 05:21
Cehennem Azabı Videosu 22.101 izlenme - 5 yıl önce Cehennem Azabı Videosu
Kaza Ve Kader Nedir... 03:15
Kaza Ve Kader Nedir... 12.752 izlenme - 2 yıl önce KAZA VE KADER NEDİR… Kader, Yüce Mevla’mızın âlemleri yaratıp, nasıl yöneteceğini ve idare edeceğini ve ileride olacak işlerin Levh-i Mahfuz’a yazılmasıdır. Kaza ise yazılan kaderin, yeri ve zamanı gelince Hak Teâlâ’nın yarattığı ve yaratacağı şeylere denir. Allahü Teâlâ’nın yaratacağı şeyler iki kısımdır. Birincisi Kazayı Muallak: Bu kulların Allah’a itaat ve itaatsizliğine göre değişen ve yaratılan şeylerdir. Bunların yaratılma şekli kulların yaptıklarına ve dualarına göre değişebilir veya hiç yaratılmaz. Yüce Mevla’mız Kur’an-ı Kerim’de “Allah dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap O’nun yanındadır” (Ra’d Sûresi : Ayet 39) ‘da bu Kazayı Muallak’ı bildirmektedir. İkincisi Kazayı Mübrem: İbadet, iyilik ve dualarla asla değişmeyen, hiçbir şarta bağlı olmayan, hiçbir şartın değiştiremeyeceği muhakkak yaratılan şeylerdir. Yüce Mevla’mızın Kur’an-ı Kerim’de “Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma karşı asla zulmetmem” (Kaf Sûresi : Ayet 29) ‘da Kazayı Mübrem’i bildirmiştir. Kaza ve kadere uymak; yaşamımızda Allah’ın emir ve yasaklarına uyduktan ve zahiri sebepleri yerine getirdikten sonra başlar… Allah’a karşı itaatsizliğinizin ve nefsinize uyarak yaptığınız hatalarınızın, başınıza getirdikleri, size yaşattıkları kader değildir. Cezadır… Yaşam içersinde karşılaşılan her şeye kader böyle istedi, böyle istiyor demek, beceriksiz, yeteneksiz ve kendine güvenini yitirmiş kişilere mahsus büyük bir gaflettir. Kaderi ileri sürerek, kadere güvenerek, ibadeti, çalışmayı, zahiri ve manevi eğitimle ilim öğrenmeyi bırakmak, büyük bir cehalettir. Bu nedenle; ezelde yazılan yazılar üzerinde durmayın. Zira neyin değişeceği, neyin değişmeyeceği bilinmediğinden, her gün, her an ibadet ve iyiliklerinizle Yüce Rabbinizi razı etmeye ve yazılanları kendi lehinize çevirmeye bakın.
nihat hatipoğlu - cehennem azabı 08:49
nihat hatipoğlu - cehennem azabı 37.363 izlenme - 7 yıl önce https://www.facebook.com/ArabeskEsintiler
Cehennem azabı nasıldır ? 09:56
Cehennem azabı nasıldır ? 2.735 izlenme - 2 yıl önce 10 DK CEHENNEMİN AZABI ALLAH RIZASI İÇİN 10 DK AYIR İZLE VE PAYLAŞ Kİ HER KEZ GÖRSÜN. Ayetler ve hadisler ışığında cehennem azabı. "O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi? Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete bürünmüştür. Çalışmış, yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe girer. Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. O da ne besler, ne de açlığı giderir. (Gaşiye 1-7)
Cehennem Yapisi Ve Azabi 1 09:59
Cehennem Yapisi Ve Azabi 1 4.292 izlenme - 3 yıl önce Bu Vıdeo Imanlı Ve Imansız Insanlar Icın
Cehennem Azabı - 1.kisim 10:04
Cehennem Azabı - 1.kisim 6.365 izlenme - 4 yıl önce Cehennem Azabi Azab Seytan Yalan Nefs Nefis Ruh Allah Cebrail Azrail Melek Cin Kandirmak Dünya Ahiret Mezar Cehennem Cenn...
Ölüm Anı ve Kabir Azabı 09:58
Ölüm Anı ve Kabir Azabı 3.697 izlenme - 2 yıl önce Ölüm Anı ve kabir azabına dair ibretlik videoyu izleyip kabir hayatında münafıkların başına neler geleceğini hayal edebilirsiniz.
Cehennemin Yapısı ve Azabı 27:31
Cehennemin Yapısı ve Azabı 2.404 izlenme - 4 yıl önce Cehennemin Yapısı ve Azabı
Yusuf Efe Göçer Cehennem Azabı 07:56
Yusuf Efe Göçer Cehennem Azabı 338 izlenme - 8 ay önce İzleseneVideolarDini 02:31 / 07:56 Otomatik Cehennem Azabı Nasıldır ? - Yusuf Efe Göçer
Cehennem Azabı Nasıldır? 09:56
Cehennem Azabı Nasıldır? 1.212 izlenme - 3 yıl önce Ayetler ve hadisler ışığında cehennem azabı. "O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi? Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete bürünmüştür. Çalışmış, yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe girer. Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. O da ne besler, ne de açlığı giderir. (Gaşiye 1-7)
Cehennem Azabı - 2.kisim 10:18
Cehennem Azabı - 2.kisim 1.961 izlenme - 4 yıl önce Www.facebook.com/osmanlitorunlari99 Cehennem Azabi Azab Seytan Yalan Nefs Nefis Ruh Allah Cebrail Azrail Melek Cin Kandirmak Dünya Ahiret Mezar Cehennem Cenn...
Yeni - Peygamberimizin (Sav) Dilinden Ağlatan Cehennem Azabı - Kanal İslam 10:15
Yeni - Peygamberimizin (Sav) Dilinden Ağlatan Cehennem Azabı - Kanal İslam 901 izlenme - 3 yıl önce kanal islam Peygamberimizin (S.A.V.) Dilinden Ağlatan Cehennem Azabı. Peygamber Efendimiz `in (S.A.V.) Miraç `ta Cehennem Bekçisi Malik ile konuşması. Cehennem:Kelime olarak “derin kuyu” anlamına gelen cehennem, âhirette kâfirle­rin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahları ölçüsünde cezalandı­rılmak üzere kalacakları azap yeridir. Kur'an'da cehennem için yedi isim kullanılmıştır: Cehennem (derin kuyu), nâr (ateş), cahîm (son derece büyük, alevleri kat kat yükselen ateş), hâviye (düşenlerin çoğunun geri dönmediği uçu­rum), saîr (çılgın ateş ve alev), lezâ (dumansız ve katıksız alev), sakar (ateş), hutame (obur ve kızgın ateş). Bazı bilginler bu yedi ismin, cehennemin yedi tabakası olduğunu ileri sürmüşlerdir. Cehennem ve oradaki hayat, Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde tasvir edilir: Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar (el-Mürselât 77/32-33), uzaktan gözüktüğünde onun kaynaması ve uğul­tusu işitilir (el-Furkan 25/12). İnkârcılar için bir zindan olan cehennem (el­İsrâ 17/8), ateşten örtü ve yataklarıyla (el-A‘râf 7/40-41), cehennemlikleri her taraftan kuşatan (el-Kehf 18/29), yüzleri dağlayan ve yakan (İbrâhim 14/50; el-Mü'minûn 23/104), deriyi soyup kavuran (el-Meâric 70/16), yü­reklere çöken (el-Hümeze 104/7), kızgın ateş dolu bir çukurdur (el-Karia 101/9-11). Yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem (et-Tahrîm 66/6), kendi­sine atılanlardan bıkmayacaktır (Kaf 50/33). İnsanın içine işleyen bir sıcak­lık ve kaynar su içinde, serin ve hoş olmayan bir kara dumanın gölgesinde bulunacak cehennemliklerin (el-Vâkıa 56/42-44) derileri, her yanışında, azabı tatmaları için başka deriler ile değiştirilecektir (en-Nisâ 4/56). Onların yiyeceği zakkum ağacı (es-Sâffât 37/64-66), içecekleri kaynar su ve irindir (el-Vâkıa 56/53-55; en-Nebe’ 78/25). Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır (en-Nebe’ 78/24). Allah'ı görmekten mahrum kalacak inkârcılara (el-Mutaffifîn 83/15) Al­lah rahmet etmeyecek (en-Nisâ 4/137, 168), cehennem azabı ise onları ebedî olarak kuşatacaktır. Günahkâr müminler ise cehennemde ebedî kalmaya­caklar, Peygamberimiz’in hadislerinde de bildirildiği gibi, cezalarını çektikten sonra cennete konulacaklardır (Buhârî, “Rikak”, 51; “Tevhîd”, 19; Tirmizî, “Birr”, 61; İbn Mâce, “Mukaddime”, 9). Âhiret hayatının her devresinde olduğu gibi cehennem azabını ruh, be-den ile birlikte çekecektir. Ancak cehennem hayatında sözü edilen, acı, ıstı­rap, azap, ateş vb. şeyler bu dünyadakilere benzetilemez. Bunların iç yü­zünü insanların bilmesi mümkün değildir. Ancak Allah bilir. cehennem azabı kabir azabı azap Allah Hz. Hazreti Hz Muhammed Muhammet miraç miraç gecesi cennet ve cehennem ölüm cehennemden gelen ses cehennem video cehennem videoları azapları cehennem azabı nasıldır cehennem nedir cehennem azabı kabir azabı azap Allah Hz. Hazreti Hz Muhammed Muhammet miraç miraç gecesi cennet ve cehennem ölüm cehennemden gelen ses cehennem video cehennem videoları azapları cehennem azabı nasıldır cehennem nedir cehennem azabı kabir azabı azap Allah Hz. Hazreti Hz Muhammed Muhammet miraç miraç gecesi cennet ve cehennem ölüm cehennemden gelen ses cehennem video cehennem videoları azapları cehennem azabı nasıldır cehennem nedir
Nihat Hatipoğlu Cehennem Ve Azap 29:22
Nihat Hatipoğlu Cehennem Ve Azap 1.390 izlenme - 3 yıl önce Nihat Hatipoğlu Cehennem Ve Azap
İmam Gazali - Cehennem Azabı 20:27
İmam Gazali - Cehennem Azabı 1.880 izlenme - 5 yıl önce İmam Gazali - Cehennem Azabı
Cehennem Azabı - 1.Kisim 10:04
Cehennem Azabı - 1.Kisim 431 izlenme - 3 yıl önce Cehennem Azabi Azab Seytan Yalan Nefs Nefis Ruh Allah Cebrail Azrail Melek Cin Kandirmak Dünya Ahiret Mezar Cehennem Cennet Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sav Hz. Ömer Alim Evliya Türk Türkiye Laik Miting Perde Kalp Gözü Derinlik Ruh Güzelligi Güzellik Ahlak Disiplin Namaz Icki Alkol Yalan Söylemek Günah Haram Zina Savas Hirsiz Calmak Faiz Fetva Hoca Vaaz Dinle Belgesel Dini Islam Müslüman Muslim God Gott Turkish Türkce Türkiye Turkey Güzel Video Vidyo Videolar Vidyolar Allahu Ekber Allahu Akbar Ummah Mekke Mekka Hac Medine Medina Azan Sünnet Kavim Ates Putperest Tapmak Tapinak Samanist Atheist Atesit Saman Gök Türk Eglence Gaflet Uykusu Suc Katliam Gazze Gaza Filistin Palestine Palestina Palästina Mohammed Muhammed Ataturk Ilah Ilahlastirmak Anit Kabir Mezar Ruh Yalan Gercek Ramazan Oruc Namaz Türkce Bozok Ücok Osmanli Devlei Imparatorlugu Sultan Mehter Mogol Mogollar Türk Islam Birligi Seytan Nef Nefis Itiraf Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Hz. sav Melek Cocuk Kandirmek Gaflet Uykusu Güzel Cirkin Cennet Cehennem Alim Evliye Genc Türk Türkler Gencler Insan Insanlar Mahluk Varlik Yaradan Namaz Ahlak
Cehennem Azabı - Binlerce Kişiyi Namaza Başlatan Video 08:35
Cehennem Azabı - Binlerce Kişiyi Namaza Başlatan Video 647 izlenme - 4 yıl önce Cehennem Azabı - Binlerce Kişiyi Namaza Başlatan Video
Kalplerin Keşfi - Cehennem Azabı 51. Bölüm 20:18
Kalplerin Keşfi - Cehennem Azabı 51. Bölüm 1.090 izlenme - 5 yıl önce İmamı Gazali-kalplerin Keşfi
İşte Cehennem Azabı 04:55
İşte Cehennem Azabı 923 izlenme - 7 yıl önce işte cehennem azabı
51.Cehennem Azabı - Kalplerin Keşfi 20:18
51.Cehennem Azabı - Kalplerin Keşfi 314 izlenme - 3 yıl önce İmamı Gazali-Kalplerin Keşfi
mine koşan - cehennem azabı 03:18
mine koşan - cehennem azabı 838 izlenme - 7 yıl önce mine koşan - cehennem azabı
Nihat Hatipoğlunun Anlatımıyla Cehennem Azabı Bölüm 5 05:31
Nihat Hatipoğlunun Anlatımıyla Cehennem Azabı Bölüm 5 313 izlenme - 3 yıl önce Nihat Hatipoğlunun Anlatımıyla Cehennem Azabı Bölüm 5
İhsan Güvenç - Cehennem Azabı 05:43
İhsan Güvenç - Cehennem Azabı 406 izlenme - 3 yıl önce Albüm Adı: Sitem Çıkış Tarihi: 28.01.2010 Türk Sanat Müziği
Cehennemi Tarif Edebilir Misiniz? (İzleyici Sorusu) 02:15
Cehennemi Tarif Edebilir Misiniz? (İzleyici Sorusu) 24 izlenme - 3 ay önce Adnan Oktar’ın 18 Eylül 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/259788/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Cehennemi-tarif-edebilir-misiniz-(Izleyici-sorusu) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Cehennem Neden Var? (İzleyici Sorusu) 01:05
Cehennem Neden Var? (İzleyici Sorusu) 24 izlenme - 4 ay önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/258048/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Cehennem-neden-var-(Izleyici-sorusu) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Cehennem Gerçekten Korkunç Mu? 01:55
Cehennem Gerçekten Korkunç Mu? 7 izlenme - 3 hafta önce Sayın Adnan Oktar’ın 18 Aralık 2017 tarihli A9 TV canlı yayınından http://www.a9.com.tr/izle/266757/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Cehennem-gercekten-korkunc-mu A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Nihat Hatipoğlunun Anlatımıyla Cehennem Azabı Bölüm3 06:17
Nihat Hatipoğlunun Anlatımıyla Cehennem Azabı Bölüm3 200 izlenme - 3 yıl önce Nihat Hatipoğlunun Anlatımıyla Cehennem Azabı Bölüm3
Cehennem Azabı - Binlerce Kişiyi Namaza Başlatan Video 08:35
Cehennem Azabı - Binlerce Kişiyi Namaza Başlatan Video 149 izlenme - 3 yıl önce Cehennem Azabı - Binlerce Kişiyi Namaza Başlatan Video
Mine Koşan - Cehennem Azabı 03:18
Mine Koşan - Cehennem Azabı 316 izlenme - 6 yıl önce
Cehennem Ateşi, Cehennem Azabı, Cehennem Nasıl Bir Yer 01:05
Cehennem Ateşi, Cehennem Azabı, Cehennem Nasıl Bir Yer 166 izlenme - 3 yıl önce Cehennem nasıl bir yer , Cehennem modeli , Ateşim yükseldi