Hoşgeldiniz!

çizmeli kedi

Çizmeli Kedi Çocuk Masalı 06:26
Çizmeli Kedi Çocuk Masalı 27.285 izlenme - 3 yıl önce Bir zamanlar, üç oğlu olan bir değirmenci varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. “Kedi ne işine yarar ki insanın?” diye yakınmış. “Pişirip yiyemezsin bile.” Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. “Kötü bir mirasa sahip olmadığınızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve bir çift de çizme verirseniz, neye yarayacağımı görürsünüz.” Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan çocuk, kedinin istediklerini yapmış. Kedi çizmeleri giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini pek beğenmiş. Sonra kilerden taze bir marulla güzel bir havuç seçip ormanın yolunu tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış, marulla havucu çuvalın içine yerleştirip bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına gelmiş, zıplayıp içine atlamış. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlamış. Ancak Çizmeli Kedi tavşanı efendisine götürmek yerine doğruca saraya gidip Kral’la görüşmek istediğini söylemiş. Kral’ın huzuruna çıktığında yere eğilerek, “Yüce Efendimiz, size Efendim Marki’den bir hediye getirdim,” demiş. Bu hediye Kral’ın çok hoşuna gitmiş. Üç ay boyunca Çizmeli Kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki, Kral artık onun yolunu gözler olmuş. Derken Çizmeli Kedi’nin dört gözle beklediği gün nihayet gelmiş çatmış. “Bana sakın neden diye sormayın ve bu sabah ırmağa gidip yıkanın,” demiş sahibine. Çizmeli Kedi, o sabah Kral’ın Prenses’le, yani kızıyla birlikte ırmağın kenarından geçeceğini biliyormuş. O sabah, Kral’ın faytonu ırmağın yakınından geçerken Çizmeli Kedi telaşla yanlarına yaklaşmış. “Yardım edin! Yardım edin!” diye bağırmış. “Efendim Marki boğuluyor!” Kral hemen bir alay askerini ırmağa yollamış. Fakat Çizmeli Kedi bununla da kalmamış. Kral’a, efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş. (Oysa Çizmeli Kedi, efendisinin elbiselerini çalıların arkasına kendisi gizlemiş!) Kral, hiç gecikmeden Marki’ye bir takım elbise yollamış. Tahmin edeceğiniz gibi Çizmeli Kedi’nin sahibi, kendisine Marki denmesine çok şaşırmış, ama akıllılık edip hiç sesini çıkarmamış. Marki güzelce giyindirildikten sonra Kral onu gideceği yere götürmek için faytonuna davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses, iki dirhem bir çekirdek giyinmiş olan Marki’ye bir bakışta âşık olmuş. O sırada Çizmeli Kedi koşa koşa oradan uzaklaşmış. Çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamış. “Beni dinleyin!” diye bağırmış. “Kral bu yöne doğru geliyor. Size bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa ona efendim Marki’ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim doğrattırırım!” Sonra Çizmeli Kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi onlara da söylemiş. Sonra tekrar koşmuş ve her rastgeldiği insana aynı şeyleri tekrarlamış. Derken Dev’in şatosuna varmış. Kral’ın Faytonu Çizmeli Kedi’nin geçtiği yerlerden geçerken Kral her rastgeldiği insana, “Bu tarlalar kime ait?” diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral, Marki’nin bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. (Çizmeli Kedi’nin sahibi de öyle!) O sırada Çizmeil Kedi Dev’in şatosunda başka bir işler çevirmekle meşgulmüş. “Dev,” demiş Çizmeli Kedi, Dev’in nefesinin kokusundan iğrendiğini gizlemeye çalışarak. “Senin aynı zamanda müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar, doğru mu?” “Öyle diyorlarsa, öyledir,” demiş Dev alçakgönüllülükle. “Örneğin, istersen hemen bir aslana dönüşebildiğini söylüyorlar,” demiş Çizmeli Kedi. Bunu söyler söylemez Dev hemen kendini bir aslana dönüştürüvermiş. Çizmeli Kedi kendini dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan aşağı inmiş. “Mükemmel!” demiş Çizmeli Kedi. “Ama fare gibi küçük bir şeye dönüşmek senin gibi cüsseli biri için imkânsız olmalı!” “İmkânsız mı?” diye gülmüş Dev. “Benim yapamadığım şey yoktur!” Dev bir anda fareye dönüşmüş, Çizmeli Kedi de onu hemen yutmuş. Derken Kral, Dev’in şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde! Çizmeli Kedi Kral’ın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. “Bu taraftan gelin,” demiş. “Sizi bir ziyafet bekliyor.” (Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş!”) O günün sonunda Çizmeli Kedi’nin sahibi Marki Prenses’le nişanlanmış. Bir hafta sonra da evlenmişler. Çizmeli Kedi’ye ne mi olmuş? Dokuz canından dokuzunu da sefa içinde sürmüş ve bir daha da fare avlamasına gerek kalmamış , ara sıra avlamış, o da kedi olduğunu unutmamak için
Çizmeli Kedi - Adisebaba Çizgi Film Masallar 10:45
Çizmeli Kedi - Adisebaba Çizgi Film Masallar 4.283 izlenme - 8 ay önce ÇİZMELİ KEDİ Masalının Konusu : Bir değirmencinin ölürken değirmenini büyük oğluna, eşeğini ortanca oğluna, kedisini küçük oğluna bırakmıştır. Elinden hiçbir iş gelmeyen delikanlı kediyle ne yapacağını bilemez. Ancak kedi dile gelir, ona yardım edeceğini söyler. Bir çift çizme ve bir torba ister. Evden uzaklaşan kedi, bir tepenin yamacında ölü taklidi yapar ve torbasına koyduğu havuçla şalgamı yemeye gelen tavşanı boğar. Saraya gidip tavşanı Efendisi Karabas Markisi’nin armağanı olarak krala sunar. Çizmeli kedi, uzun süre bu şekilde krala armağan götürmeyi sürdürür; Karabas Markisi hakkında kralın meraklanmasını sağlar. Bir gün kralın, kızını nehir kıyısında gezintiye çıkacağını öğrenince değirmencinin oğlunun onların geçeceği saatte nehre girip boğuluyor taklidi yapmasını ister ve araba yaklaşınca kraldan yardım ister. Kralın adamları boğulma taklidi yapan genci kurtarır. Çizmeli kedi, efendisinin elbiselerinin çalındığını söylemiş olduğundan gence kralın yedek elbiseleri giydirilir. Kralın kızı, şık kıyafetlerle çok göz alıcı görünen gence aşık olur. Kral arabasına genci de alıp yola devam ederken denizler gibi uzanan tarlaların önünde arabayı durdurup orada çalışan işçilere tarlaların kimin olduğunu sorar ve “Karabas Markisi”’nin yanıtını alır. Çünkü kedi, kestirme yoldan koşup eğer böyle söylemezlerse kılıçtan geçirileceklerini söyleyerek işçileri korkutmuştur. Aslında tarlalar o civarda kocaman bir sarayda yaşayan ve istediği hayvanın kılığına girebilen Ogre türü bir deve aittir. Çizmeli kedi onu ziyaret eder ve yeteneğini sergilemesini ister. Kedinin isteği üzerine dev önce aslan, sonra fare kılığına girer. Fare kılığına giren devi kedi hemen yiyiverir. Kralın arabası devin sarayına gelince onu “Karabas Markisi’nin sarayına hoşgeldiniz” diyerek karşılar. Markinin zenginliğinden etkilenen kral, güzel kızını değirmencinin oğlu ile evlendirir.
Çizmeli Kedi (Çocuk Masalları) 05:09
Çizmeli Kedi (Çocuk Masalları) 8.334 izlenme - 3 yıl önce Çizmeli Kedi Masalı: Bir zamanlar, üç oglu olan bir degirmenci varmis. Degirmenci ölünce büyük ogluna degirmen, ortanca ogluna esek, küçük ogluna da kedi miras kalmis. Küçük oglu bu duruma çok üzülmüs. “Kedi ne isine yarar ki insanin?” diye yakinmis. “Pisirip yiyemezsin bile.” Kedi bunu duymus ve hemen cevap vermis. “Kötü bir mirasa sahip olmadiginizi göreceksiniz efendim. Bana bos bir çuval ve bir çift de çizme verirseniz, neye yarayacagimi görürsünüz.” Saskinliktan agzi bir karis açik kalan çocuk, kedinin istediklerini yapmis. Kedi çizmeleri giyince ayna karsisina geçmis ve kendini pek begenmis. Sonra kilerden taze bir marulla güzel bir havuç seçip ormanin yolunu tutmus. Ormanda çuvalin agzini açmis, marulla havucu çuvalin içine yerlestirip bir agacin arkasina saklanmis. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavsan çuvalin yanina gelmis, ziplayip içine atlamis. Kedi saklandigi yerden çikip çuvalin agzini siki siki baglamis. Ancak Çizmeli Kedi tavsani efendisine götürmek yerine dogruca saraya gidip Kral’la görüsmek istedigini söylemis. Kral’in huzuruna çiktiginda yere egilerek, “Yüce Efendimiz, size Efendim Marki’den bir hediye getirdim,” demis. Bu hediye Kral’in çok hosuna gitmis. Üç ay boyunca Çizmeli Kedi saraya o kadar çok hediye götürmüs ki, Kral artik onun yolunu gözler olmus. Derken Çizmeli Kedi’nin dört gözle bekledigi gün nihayet gelmis çatmis. “Bana sakin neden diye sormayin ve bu sabah irmaga gidip yikanin,” demis sahibine. Çizmeli Kedi, o sabah Kral’in Prenses’le, yani kiziyla birlikte irmagin kenarindan geçecegini biliyormus. O sabah, Kral’in faytonu irmagin yakinindan geçerken Çizmeli Kedi telasla yanlarina yaklasmis. “Yardim edin! Yardim edin!” diye bagirmis. “Efendim Marki boguluyor!” Kral hemen bir alay askerini irmaga yollamis. Fakat Çizmeli Kedi bununla da kalmamis. Kral’a, efendisi irmakta yüzerken hirsizlarin onun elbiselerini çaldiklarini söylemis. (Oysa Çizmeli Kedi, efendisinin elbiselerini çalilarin arkasina kendisi gizlemis!) Kral, hiç gecikmeden Marki’ye bir takim elbise yollamis. Tahmin edeceginiz gibi Çizmeli Kedi’nin sahibi, kendisine Marki denmesine çok sasirmis, ama akillilik edip hiç sesini çikarmamis. Marki güzelce giyindirildikten sonra Kral onu gidecegi yere götürmek için faytonuna davet etmis ve kiziyla tanistirmis. Prenses, iki dirhem bir çekirdek giyinmis olan Marki’ye bir bakista âsik olmus. O sirada Çizmeli Kedi kosa kosa oradan uzaklasmis. Çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamis. “Beni dinleyin!” diye bagirmis. “Kral bu yöne dogru geliyor. Size bu tarlalarin kime ait oldugunu sorarsa ona efendim Marki’ye ait oldugunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim dograttiririm!” Sonra Çizmeli Kedi bir süre daha kosmus ve büyük bir tarlada bugday biçen adamlara rastlamis. Ayni seyi onlara da söylemis. Sonra tekrar kosmus ve her rastgeldigi insana ayni seyleri tekrarlamis. Derken Dev’in satosuna varmis. Kral’in Faytonu Çizmeli Kedi’nin geçtigi yerlerden geçerken Kral her rastgeldigi insana, “Bu tarlalar kime ait?” diye soruyormus. Her defasinda da ayni cevabi aliyormus. Kral, Marki’nin bu kadar çok topraga sahip olmasina sasirmis. (Çizmeli Kedi’nin sahibi de öyle!) O sirada Çizmeil Kedi Dev’in satosunda baska bir isler çevirmekle mesgulmüs. “Dev,” demis Çizmeli Kedi, Dev’in nefesinin kokusundan igrendigini gizlemeye çalisarak. “Senin ayni zamanda müthis bir sihirbazlik gücünün oldugunu söylüyorlar, dogru mu?” “Öyle diyorlarsa, öyledir,” demis Dev alçakgönüllülükle. “Örnegin, istersen hemen bir aslana dönüsebildigini söylüyorlar,” demis Çizmeli Kedi. Bunu söyler söylemez Dev hemen kendini bir aslana dönüstürüvermis. Çizmeli Kedi kendini dolabin üzerine zor atmis. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan asagi inmis. “Mükemmel!” demis Çizmeli Kedi. “Ama fare gibi küçük bir seye dönüsmek senin gibi cüsseli biri için imkânsiz olmali!” “Imkânsiz mi?” diye gülmüs Dev. “Benim yapamadigim sey yoktur!” Dev bir anda fareye dönüsmüs, Çizmeli Kedi de onu hemen yutmus. Derken Kral, Dev’in satosuna varmis. Satonun artik kime ait oldugunu tahmin etmissinizdir herhalde! Çizmeli Kedi Kral’in faytonunu satonun yolunda karsilamis. “Bu taraftan gelin,” demis. “Sizi bir ziyafet bekliyor.” (Dev o gün birkaç arkadasina bir ziyafet vermeyi planladigi için yemeklerle donatilmis büyük bir masa hazir bekliyormus!”) O günün sonunda Çizmeli Kedi’nin sahibi marki Prenses’le nisanlanmis. Bir hafta sonra da evlenmisler. Çizmeli Kedi’ye ne mi olmus? Dokuz canindan dokuzunu da sefa içinde sürmüs ve bir daha da fare avlamasina gerek kalmamis , ara sira avlamis, o da kedi oldugunu unutmamak için.
çizmeli kedi türkçe fragman 01:00
çizmeli kedi türkçe fragman 9.676 izlenme - 6 yıl önce çizmeli kedi filminin türkçe dublajlı fragmanı.
çizmeli kedi türkçe fragman 01:54
çizmeli kedi türkçe fragman 3.660 izlenme - 6 yıl önce
çizmeli kedi saldırmaya hazır! 00:39
çizmeli kedi saldırmaya hazır! 1.158 izlenme - 7 yıl önce çok süper..
Çizmeli Kedi 02:43
Çizmeli Kedi 909 izlenme - 8 yıl önce çizmeli kedi
Çizmeli Kedi 04:45
Çizmeli Kedi 1.005 izlenme - 5 yıl önce Çizmeli Kedi
Puss In Boots Kamera Arkası Sinemaskop Kanal35 09:42
Puss In Boots Kamera Arkası Sinemaskop Kanal35 605 izlenme - 4 yıl önce Cansu Bizim'in Hazırlayıp Sunduğu Sinemaskop Programı Cuma Saat 23:00, Cumartesi Saat 16:15, Pazartesi Saat 17:15 'te Kanal 35 Ekranlarında.filmlere Ait En Güncel Bilgiler, Fragmanlar, Videolar, Fotoğraflar, Replikler, Röportaj, Vizyondakiler, Pek Yakında, Kamera Arkası, Soundtrack, Dvd Ve Eleştiriler Kısaca Sinema Dünyasında Üretilen Her Şey Sinemaskop'ta... **** Program Sonunda Sorumuza Dogru Cevabı Veren İlk İzleyicimize Haftanın Filminin Dvd'sini, İkinci İzleyicimize Cınemaximum'dan 2 Kişilik Sinema Bileti Hediye Ediyoruz...****
tiyatroya gittik tiyatro başlayana kadar oyunlar oynadık çok eğlenceliydi 07:50
tiyatroya gittik tiyatro başlayana kadar oyunlar oynadık çok eğlenceliydi 37 izlenme - 5 ay önce başlayana kadar oynadığımız oyunlar arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz iyiki varsınız
Puss in Boots - 80 Günde Devri Alem 15:39
Puss in Boots - 80 Günde Devri Alem 208 izlenme - 2 yıl önce Hayatımızın en tatlı en güzel oyunuydu. Doksanlarda ailecek televizyonun karşısına geçip sabah üçlere kadar oynanan bir oyundu, böyle dediğime bakmayın babam oynar, annemle ben de onun bölümleri geçmesini zevkle izlerdik o daha becerikliydi o zamanlar atari oyunlarında. Hep içimde güzel yeri olan müziğiyle senaryosuyla pek tatlı pek güzel olan bu oyun aklıma geldi youtube'a az bakındıktan sonra buraya yüklemek istedim. Umarım anlatılacak güzel anılarınız hiç olmazsa bir tebessümünüz olur. -tabii oyun galiba hileli ben denizaltılı bölümden sonrasını pek hatırlayamadım gecenin ilerleyen saatlerine doğru uyuduysam :)İyi seyirler...
Çocuklara Masallar - Çizmeli Kedi 10:43
Çocuklara Masallar - Çizmeli Kedi 110 izlenme - 2 yıl önce Çocuklara eğlenceli ve eğitici masallar serisi; "Çizmeli Kedi" Masallar Hakkında Kısa Özet Bilgi İlk anlatanı bilinmeyen ve ağızdan ağıza sürüp gelen, olağanüstü, düş ürünü olaylarla örülü anlatım türü. Masallar, olağanüstü olabildikleri gibi gerçekçi de olabilir, yani gerçek kişilere, gerçek olaylara dayandıkları izlenimini veren masallar da vardır. Ama her iki masal çeşidinde de düş ürünü, uydurma oluş, ana niteliktir. Bu ise biçimde, anlatımda belirginleşir. Sözgelimi, destancının tersine masalcı, dinleyenleri anlatılanlara inandırmak savında değildir. Ne de hikâyeci gibi anlatılanlara gerçek süsü vermek ister. Daha masalın başındaki tekerlemeyle dinleyici masala hazırlanır. Olayın uydurmalığına dikkati çekilir. Anlatımsa kısa ve yoğundur. Olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılır ve miş'li geçmiş, şimdiki zaman ya da geniş zamanın rivayeti kullanılır. Masallar, konularına göre şu an
Sanalika Çizmeli Kedi Geri Dönüyor!! 01:57
Sanalika Çizmeli Kedi Geri Dönüyor!! 217 izlenme - 6 yıl önce
İşte Çizmeli Kedi Ve Uyuyan Güzel Tiyatrosu  Çok Keyifli Bir Gündü 23:29
İşte Çizmeli Kedi Ve Uyuyan Güzel Tiyatrosu Çok Keyifli Bir Gündü 12 izlenme - 5 ay önce eveeeeet merhaba arkadaşlar bizim için çok eğlenceli bir gündü umarım sizde keyif alırsınız hepinize iyi seyirler sizleri çok seviyoruz youtube kanalımıza bekleriz link : https://www.youtube.com/channel/UCxl9v275yzV6OUZQS_gAs0g
Çizmeli Kedi Kamera Arkası - Sinemaskop 09:37
Çizmeli Kedi Kamera Arkası - Sinemaskop 53 izlenme - 4 yıl önce Cansu BİZİM'in hazırlayıp sunduğu Sinemaskop programında bugün Çizmeli Kedi filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan özel sinema programı.
Ezgi Tunçer - Çizmeli Kedi 06:25
Ezgi Tunçer - Çizmeli Kedi 1 izlenme - 2 ay önce Download: http://v.blnk.fr/A18l3vP7h Kanala abone ol, geçmişten günümüze en sevilen şarkıları dinle!
Sevgi Asöcal - Çizmeli Kedi 06:21
Sevgi Asöcal - Çizmeli Kedi 0 izlenme - 2 ay önce Download: http://v.blnk.fr/A18ibpP7h Kanala abone ol, geçmişten günümüze en sevilen şarkıları dinle!