Hoşgeldiniz!

ebubekir şatıri

Ebubekir Şatıri - Nebe (Amme) Suresi 04:42
Ebubekir Şatıri - Nebe (Amme) Suresi 26.972 izlenme - 5 yıl önce Ebubekir Şatıri - Nebe (Amme) Suresi
Ebubekir Şatıri - Hakka Suresi 05:51
Ebubekir Şatıri - Hakka Suresi 17.429 izlenme - 4 yıl önce Hakka Suresinin Anlamı: Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 1- ‘Elbette gerçekleşecek olan’ (kıyamet). 2- Nedir o ‘muhakkak gerçekleşecek olan?’ 3- O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir? 4- Semud ve Ad (toplumları), karia’yı yalan saydılar. 5- Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi. 6- Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler. 7- (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. 8- Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun? 9- Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler. 10- Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. 11- Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide Biz sizi taşıdık; 12- Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. ‘Gerçeği belleyip kavrayabilen’ kullar da onu belleyip-kavrasın.’ 13- Artık sur’a tek bir üfürülüşle üfürüleceği. 14- Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman. 15- İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vukubulmuş (gerçekleşmiş)tur. 16- Gök yarılıp-çatlamıştır; artık o gün, ‘sarkmış-za’fa uğramıştır.’ 17- Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır. 18- Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiçbir gizli (şey), gizli kalmaz. 19- Artık kitabı sağ-eline verilen kişi, der ki: “Alın, kitabımı okuyun.” 20- “Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım.” 21- Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir. 22- Yüksek bir cennette. 23- Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır. 24- “Geride kalan günlerde, ‘peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,’ afiyetle yiyin ve için.” 25- Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: “Bana keşke kitabım verilmeseydi.” 26- “Hesabımı hiç bilmeseydim.” 27- “Keşke o (ölüm herşeyi) kesip bitirseydi. 28- “Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı.” 29- “Güç ve kudretim yok olup gitti.” 30- (Allah buyruk verir:) “Onu tutuklayın, hemen bağlayın.” 31- “Sonra çılgın alevlerin içine atın.” 32- “Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin.” 33- “Çünkü, o, büyük olan Allah’a iman etmiyordu.” 34- “Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı.” 35- “Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak dost yoktur.” 36- “İrin ve kan karışımından başka bir yemek yoktur.” 37- “Bunu da, hata edenlerden başkası yemez.” 38- Hayır; gördüklerinize yemin ederim, 39- Görmediklerinize de. 40- Hiç şüphesiz o (Kur’an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür. 41- O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz? 42- Bir kahinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz? 43- Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir. 44- Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı. 45- Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik. 46- Sonra onun can damarını elbette keserdik. 47- O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı. 48- Çünkü o (Kur’an, Allah’tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür. 49- Elbette Biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. 50- Gerçekten o (Kur’an), kafirler için bir hasrettir. 51- Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku’l-yakîn). 52- Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.
Ebubekir Şatıri - Yasin Suresi 14:09
Ebubekir Şatıri - Yasin Suresi 13.687 izlenme - 5 yıl önce Ebubekir Şatıri - Yasin Suresi
ebubekir şatıri  vakıa suresi 07:53
ebubekir şatıri vakıa suresi 18.563 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri vakıa suresi
Ebubekir şatıri Yasin Süresi 03:22
Ebubekir şatıri Yasin Süresi 11.089 izlenme - 6 yıl önce
Ebubekir Şatıri Cum'a Suresi 03:17
Ebubekir Şatıri Cum'a Suresi 12.380 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri cum'a suresi
ebubekir şatıri  fetih suresi 10:51
ebubekir şatıri fetih suresi 21.203 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri fetih suresi
ebubekir şatıri buruc süresi 02:18
ebubekir şatıri buruc süresi 8.349 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri buruc süresi
Ebubekir Şatıri Cin Suresi 05:21
Ebubekir Şatıri Cin Suresi 7.198 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri cin suresi
Ebubekir Şatıri Yasin Süresi 33-50 03:22
Ebubekir Şatıri Yasin Süresi 33-50 7.590 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri yasin süresi 33-50
Ebubekir Şatıri Kıyame Suresi 03:10
Ebubekir Şatıri Kıyame Suresi 4.874 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri kıyame suresi
ebubekir şatıri rahman süresi 08:22
ebubekir şatıri rahman süresi 4.575 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri rahman süresi
ebubekir şatıri haşr suresi 08:51
ebubekir şatıri haşr suresi 3.506 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri haşr suresi
Ebubekir Şatıri İnsan Süresi 04:31
Ebubekir Şatıri İnsan Süresi 3.393 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri insan süresi
Ebubekir Şatıri Müddessir Suresi 04:37
Ebubekir Şatıri Müddessir Suresi 2.800 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri müddessir suresi
Ebubekir Şatıri - Kıyamet Suresi 03:02
Ebubekir Şatıri - Kıyamet Suresi 1.153 izlenme - 4 yıl önce Shaykh Abu Bakr Shatry - Kıyamet Suresı Gozyaslariniza Hakim Olamayacaksiniz
Ebubekir Şatıri Yasin Süresi 1-12_0001. 01:51
Ebubekir Şatıri Yasin Süresi 1-12_0001. 3.344 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri yasin süresi 1-12_0001.
Ebubekir Şatıri  Yasin Süresi 13-32___ 02 03:49
Ebubekir Şatıri Yasin Süresi 13-32___ 02 2.440 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri yasin süresi 13-32___ 02
ebubekir şatıri necm süresi 06:22
ebubekir şatıri necm süresi 1.980 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri necm süresi
ebu bekir  şatıri  saffat suresi 11:03
ebu bekir şatıri saffat suresi 1.800 izlenme - 7 yıl önce ebu bekir şatıri saffat suresi
Ebubekir Şatıri Müzzemmil Suresi 03:50
Ebubekir Şatıri Müzzemmil Suresi 1.998 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri müzzemmil suresi
ebubekir şatıri infitr suresi 01:49
ebubekir şatıri infitr suresi 1.638 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri infitr suresi
ebubekir şatıri muhammed suresi 10:22
ebubekir şatıri muhammed suresi 1.480 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri muhammed suresi
ebubekir şatıri mutaffifn suresi 03:39
ebubekir şatıri mutaffifn suresi 1.399 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri mutaffifn suresi
ebubekir şatıri kalem suresi 06:09
ebubekir şatıri kalem suresi 1.302 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri kalem suresi
ebubekir şatıri  hucurat suresi 07:09
ebubekir şatıri hucurat suresi 1.016 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri hucurat suresi
Ebubekir Şatıri Kadr Suresi 00:41
Ebubekir Şatıri Kadr Suresi 961 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri kadr suresi
ebubekir şatıri nuh suresi 04:24
ebubekir şatıri nuh suresi 956 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri nuh suresi
ebubekir şatıri inşikk suresi 02:22
ebubekir şatıri inşikk suresi 925 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri inşikk suresi
ebubekir şatıri mürselat süresi 03:40
ebubekir şatıri mürselat süresi 835 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri mürselat süresi