Hoşgeldiniz!

Hatim Duası Videoları İzle

Mehmet Emin Ay - Aşr-ı Şerif ve Hatim Duası 10:19
Mehmet Emin Ay - Aşr-ı Şerif ve Hatim Duası 17.157 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay'ın okuduğu Aşr-ı Şerif Ve ona müteakip okuduğu Hatim Duasını izliyorsunuz. Hatim duası nasıl yapılır? Hatim duası Türkçe veya Arapça yapılabilir. Aslında hatim indirildikten sonra, okunması şart olan belli dua yoktur. Herkes ihtiyacına göre dua edebilir. Hep aynı duayı okumak da uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan dua etmek uygun olmaz. Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalı! Ancak yine de şu şekilde bir dua okunmasını önerebiliriz: Ya Rabbi, rıza-ı şerifin için okumuş olduğum Kur’an-ı kerimden hasıl olan ecir ve sevabı evvela, sevgili ve şerefli Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine, Ve bütün Peygamberlerin (aleyhissalatû vesselam) aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine, Ve bütün Eshab-ı kiramın, Ehl-i beyti nebevinin ve ezvac-ı tahiratın, hassaten Hazret-i Ebu Bekri Sıddıkın, Hazret-i Ömer-ül Farukun, Hazret-i Osman-ı Zinnureynin, Hazret-i Ali-yüI Mürtezanın ve Aşere-i mübeşşerenin, Eshab-ı Bedir’in ve Esbab-ı Uhud’un ve Biat-ı Rıdvanın ve Hazret-i Âişe-i Sıddıka validemizin ve Hazret-i Hadice-tül kübra validemizin ve Hazret-i Fatıma-tüz Zehra validemizin, sevgili Peygamberimizin mübarek annesi Hazret-i Âmine ve mübarek babası Hazret-i Abdullah’ın ve Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine, Tabiin ve tebe-i tabiin, bütün müctehidlerin ve bütün müfessirlerin ve bütün âlimlerin ve salihlerin ve velilerin, turuk-i aliyyenin, sofiyye-i aliyyenin ve silsile-i aliyyenin ve hassaten İmam-ı a’zam Ebu Hanifenin, Seyyid Abdülkadir-i Geylaninin, İmam-ı Muhammed Gazalinin ve Ebu Bekri Sıddıkın ve Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari, Ubeydullah-i Ahrar, İmam-ı Ahmed Rabbani, Muhammed Masum-i Faruki, Mazhar-i Can-ı Canan, Seyyid Abdullah-ı Dehlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Taha-yı Hakkari, Seyyid Fehim-i Arvasi, Seyyid Abdülhakim-i Arvasi ve Hüseyin Hilmi bin Said Efendinin aziz ve mübarek ruh-u şerifelerine ayrı ayrı hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi! Yine hasıl olan ecir ve sevabı; İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer, Ebu Mensur-ı Maturidi, Ebül-Hasen-i Eşari, Ahmed Rıfai, Seyyidet Nefise, Abdülvehhab-ı Şarani, Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari, Murad-ı Münzevi, Mehmed Emin Tokadi, Abdülfettah-ı Akri Bağdadi, Aziz Mahmud Hüdayi ve bütün Osmanlı Sultanlarının ve Türk Sultanlarının ve Selaheddin-i Eyyubi ve Timur Han'ın aziz ve mübarek ruh-u şerifelerine ayrı ayrı hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi! Anne, baba ve kardeşlerimizin, kayınpeder, kayınvalide ve bütün dedelerimizin, ninelerimizin, hala, teyze, amca, dayı ve sair akrabalarımızdan olup ahirete göç edenlerin ve diğer bütün ehl-i imanın ruhlarına ve Ehl-i sünnete hizmet edenlerin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi! Âmin! Ya Rabbi, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle! Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle! Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle! Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzel-i ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru! Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle. Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, muratlardan, muhlaslardan olmamızı nasip eyle, cömert ve isar sahibi kullarından eyle. Ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Âmin. Velhamdü lillahi Rabbilâlemin. Allahümme salli ala..., Allahümme barik ala..., Allahümme Rabbena atina... Sübhane Rabbike Rabbilizzeti amma yasıfun ve selamün alelmürselin velhamdü-lillahi Rabbilâlemin.
Ağlatan Hatim Duası - Kabe İmamı Abdurrahman Es-Sudeys 29:42
Ağlatan Hatim Duası - Kabe İmamı Abdurrahman Es-Sudeys 3.019 izlenme - 3 yıl önce 2013 Ramazan - Son Teravih Namazı Daha fazlası için..
Mustafa Karataş - Hatim Duası 06:12
Mustafa Karataş - Hatim Duası 3.258 izlenme - 3 yıl önce Türkçe yazılışı Hatim duası sizlere okumanız için türkçe hatim duası. Hatim duası "Amin! Elhamdu lillahi rabbi’l-alemin, ve’l-akibetu lil-muttekin va’s-salatu ve’s-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain." Ey Yüce Rabbimiz ! Sen bütün mahlukatına merhametli bilhassa inanmış kullarına pek lütufkarsın, el açtık kapına geldik sana dua ve niyazlarımızla yalvarıyoruz, dualarımızı kabul ederek bizlere af kapından bos çevirme Allah’ım! Kıyamet gününün tek hakimi ve sahibi sensin, bizlere orada acı, cehennem azabından koru Ya Rabbi! Biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardim dileriz, bizleri ibadet ve itaatin yolundan hiç bir zaman ayirma Allah’ım! Hidayet üzere devamlı kalmayı, muttaki kullarından olmayı, dünya ömrümüzü iffet ve şerefimizle geçirmeyi cümlemize nasip eyle Allah’ım! Gadabından hoşnutluğuna, cezandan affına, şeytanın şerlerinden senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Allah’ım! Okunan hatimi serifi dergahnda kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin temiz ruhuna hediyeye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi! Diğer peygamberlerin, sahabeyi kiram ile tabiinin ruhlarına, dini İslam’a ilimleriyle ve kılıçlarıyla hizmet eden alimlerle, şehitlerin ruhlarına hediyeye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi! Amin diyen cemaatimizin ahrete göç eylemiş geçmişlerinin ruhlarına, bu topluluğumuza sebep olanların bütün ölmüşlerinin ruhlarına, dünyada anacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediyeye eyledik, sen ulaştır Ya Rabbi! Ve hassaten bu hatimin yapılmasında emeği geçen ve katılan herkesin geçmişlerinin ruhuna hediyeye eyledik sen ulaştır Ya Rabbi! Günahları varsa, onları hasenata tebdil eyle Allah'ım! Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını, iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allah'ım! Varsa bütün sıkıntılarını sen gider Ya Rabbi! Senin affına merhametine ve lütfüne daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu zamanda bizleri sensiz bırakma Ya Rabbi! Sana yalvarıyoruz, kapına geldik bizleri boş çevirme Ya Rabbi! Allahim sende biliyorsun ki senden başkasına rabb demedik, sadece sana kulluk ettik ve sadece senden yardım istedik, ve biliyoruz ki Allah'ım senin razı olmadığın işler yaptık, ama sen bizim Rabb'imizsin senden başkasına gidecek halimiz yok ki, ceza vermende sen bizim Rabb'imizsin, affetmende rabbimizsin, bizi bağışlarsan sen gafur ve rahimsin. Sen affedicisin, affi seversin bizleri affeyle Ya Rabbi... Ahirete göç eylemiş, kemikleri çürümüş bir fatihaya muhtaç olanların kabirlerini Kur’an’ın nuru ile aydınlat, makamlarını cennet eyle Allah’ım! Kabirlerinde imanlarının ve Kur’an’ın nurunu onlara ortak eyle! Kabirlerini cennet bahçelerinden eyle. Cehennem çukuruna benzetme Ya Rabbi! Beşer olarak, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa, okunan Kur’an hürmetine sen onları kurtar Allah’ım! Sevgili Peygamber (asm)'in hürmetine onları affet Allah’ım! Kabe-i Muazzama, Ravza-i mutahhera ve diğer mukaddes yerler hürmetine sen onlara acı Allah’ım! Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış bütün Müslüman kardeşlerimizin halleri sana arz ediyoruz Allah'm! Zulmedenleri ıslah eyle Ya Rabbi! Islah olmaları mümkün değilse, onları Kahhar isminle kahreyle Ya Rabbi! Özellikle şuan dünyanın dört bir tarafında, biz burada rahat bir mekanda karnımız tok, başımızda çatı dua etmek bile nefsimize ağır gelirken ya onlar, ya onlar Allah'ım! Gecenin bir saatinde, soğukta, karnı aç ve bir köşede ölmeyi bekleyen Müslüman kardeşim “Ben burada bu haldeyken benden bir duasını bile esirgeyen Müslüman kardeşimden hesabimi soracak günü bekliyorum.” diyorsa, bunun hesabını nasıl veririz Allah'ım! Bizlere bu şuuru nasip eyle Allah'ım! Son nefesimizde kelim-i şehadetle buyrun « Eşhedu el la ilahe illallah ve eşhedu anne Muhammeden abduhu ve rasuluh » diyerek bu dünyadan göç etmeyi, imanın ve İslamın doğru, temiz ve nurlu yolundan ayrılmadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi! Şerefimiz olan dinimizi, dünyamızı ahretimizi mamur eyle. Gözümüzün, kulağımızın kalbimizin ve diger bütün azalarımızın şerlerinden bizleri koru. Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran Mevlamız, bizleri ve aile fertlerimizi sana itaatle hoşnutluğuna sebep olan işlerde ve doğru yolunda daim eyle! Kabul olmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslamlığa faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri de koru Ya Rabbi! Amin diyen kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle cemalinle bizleri müşerref eyle ve duamızı yüce dergahında kabul eyle Ya Rabbi! Hulasa duaların özü; sevgili Peygamberimizin (asm) senden istediği hayırlı işlerin tamamını biz de Senden istiyoruz, bizlere de nasip eyle Ya Rabbi! Sevgili Peygamberimizin (asm) sana sığındığı bütün şerlerden, fitne, fesat ve nifaktan bizde Sana sığınıyoruz, hepimizi koru Allah’ım! Hatim duasına katılan katılmayan herkesin günahlarını geniş mağfiretinle affeyle Ya Rabbi! Bizlere hiçbir zaman düşünemediğimiz kadar büyük ve geniş nimetler ihsan eyle Ya Rabbi! Hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli hesap gününde, senin gölgenin altında bulunmayı nasip eyle Allah’ım. Bu hatime katılan arkadaşlarla beraber Cenette de komşu olmayı nasip eyle Ya Rabbi "Subhane Rabbike Rabbi’l-izzeti amma yesifun ve salamın ale’l-mirselin ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemin" Bütün ölmüşlerimizin ve Sevgili Peygamberimizin (asm) ruhu için, Allah Teala’nın rızası için. El Fatiha.
hatim duası 09:38
hatim duası 1.341 izlenme - 6 yıl önce
6 Yaşındaki Minik Ecrin'in Hatim Duası 04:04
6 Yaşındaki Minik Ecrin'in Hatim Duası 1.160 izlenme - 2 yıl önce 6 yaşındaki Ecrin Eldemir'in hatim duası izleyenleri duygulandırdı. Tokat'ta yaşayan minik Ecrin, Bağlarbaşı Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. İşte rekor kıran o hatim duası:
Ağlatan Hatim Duası - Kabe İmamı Abdurrahman Es-Sudeys 29:42
Ağlatan Hatim Duası - Kabe İmamı Abdurrahman Es-Sudeys 726 izlenme - 3 yıl önce Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbel âlemin, okunan Kur'an-ı Kerim'den hâsıl olan sevabı, yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) in mübarek ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle yarabbi. Ayrıca bütün Peygamberlerin, sahabelerin, müctehid imamların, evliya-i kiramın, Salihlerin ve ahirete göçmüş bütün Müslümanların da ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi Burada bulunan din kardeşlerimizin ahirete göç etmiş yakınlarının da ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle yarabbi Hatalarımızı affeyle yarabbi Ey kalplerimizi evirip çeviren Allahım! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl yarabbi Allahım! Acizlikten, korkaklıktan, kabir azabından, hayatın ölüm ve fitnesinden sana sığınırız Bizleri muhafaza eyle yarabbi Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırız Bizleri muhafaza eyle yarabbi Allahım! Peygamberimiz Hz Muhammed'in senden istediği her hayrı, bizde istiyoruz Bizlere lütfeyle yarabbi Yine Peygamberimizin sana sığındığı her türlü şerden sana sığınıyoruz Bizleri de muhafaza eyle yarabbi Dertli kullarına deva, hasta kullarına şifa, borçlu kullarına eda ihsan eyle yarabbi Yurdumuzu ve bütün İslam âlemini her türlü bela ve musibetlerden koru yarabbi Bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden kimselerden eyle Bizlere rızana uygun işler yapmayı ve rızanı kazanıp cennet ve cemalinle müşerref olmayı nasip eyle yarabbi Bizleri Kur'an ahlakıyla ahlaklandır yarabbi Bizleri İslam'ın nurundan Kur'an'ın hidayetinden mahrum eyleme yarabbi Bizleri bollukta ve yoklukta sana şükredenlerden eyle yarabbi Rızana uygun bir hayat yaşayıp kâmil bir iman ile huzuruna varmayı bizlere nasib eyle yarabbi Dualarımızın ve okunan hatmi şerifin kabulü, burada bulunan tüm Müslümanların ölmüşlerinin ruhları için, Allah rızası için EL FATİHA
Hatim Duası Suresi - İshak Danış (Tek Parça Full) 05:55
Hatim Duası Suresi - İshak Danış (Tek Parça Full) 87 izlenme - 5 ay önce Sayfamızdan yada http://www.kuranikerimokuvedinle.com/ adresinden en az 3 hafız'ın okuduğu bütün sure ve cüzlere erişebilirsiniz. Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Kur'ân-ı Kerîm Hatim Duası 05:55
Kur'ân-ı Kerîm Hatim Duası 109 izlenme - 2 yıl önce Kur'ân-ı Kerîm Hatim Duası hatim duası
Minik Ecrinden Duygulandıran Hatim Duası 04:07
Minik Ecrinden Duygulandıran Hatim Duası 211 izlenme - 2 yıl önce 5 buçuk yaşındaki Ecrin Eldemir, Tokat'ta gittiği Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Minik Ecrin'in hatim duası izleyenleri duygulandırdı. İnternet Adresimiz http://www.fetihtv.com/ Facebook :https://www.facebook.com/fetihtvresmi Twitter: https://twitter.com/FetihTv
Hafız Osman Akyol - Kabe Hatim Duası 06:25
Hafız Osman Akyol - Kabe Hatim Duası 31 izlenme - 5 ay önce Hafız Osman Akyol, Mevlana Kültür Merkezi Peygamberimiz (s.a.v.)e sevgi gecesi.. Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Osmanlı'dan Bu Yana 02:08
Osmanlı'dan Bu Yana " 1001 Hatim Duası" Geleneği 5 izlenme - 3 ay önce Osmanlı'dan bu yana devam eden Sultan II. Murat Han tarafından başlatılan "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de 4 asırdır devam ettiriliyor.
Metin Demirtaş - Hatim Duası 03:59
Metin Demirtaş - Hatim Duası 16 izlenme - 9 ay önce Müthiş bir Kuran sitesi yaptık hepinizi bekliyoruz. http://kuranportali.com Arapçayı artık bende öğrenmek istiyorum diyenlere Tüm usüllerde Arapça Dersleri için; http://arapcarehberi.com Facebook Sayfamızı Lütfen Beğeniniz: https://www.facebook.com Okuyan Hafız Metin Demirtaş Kopenhag, Danimarka 2016 Youtube "Metin Demirtaş Kuran" Metin Demirtaş ezan" dan diğer kıraatlarım ve ezanlarım mevcuttur. Gerek Mekke, Kabe ezanları gerek Medine, gerek Mısır ezanları bulunmaktadır. Özel ulaşmak için Facebook.com Metin Demirtaş
Hafız Metin Demirtaş. Hatmi Şerif - Hatim Duası 03:59
Hafız Metin Demirtaş. Hatmi Şerif - Hatim Duası 8 izlenme - 9 ay önce Hafız Metin Demirtaş. Hatim Duası. Kopenhag, Danimarka , 2016. Dua Al Khatm Al Qur'ân. Copenhagen Denmark, 2016. By Metin Demirtaş ???? ????? ?????? ??????