Hoşgeldiniz!

hz muhammed

Ders: 571-632 Hz. Muhammed'in Hayatı (S.A.V) 01:26:16
Ders: 571-632 Hz. Muhammed'in Hayatı (S.A.V) 32.191 izlenme - 11 yıl önce Peygamber efendimizin hayatını anlatan Richard Rich'in yönettiği 2002 ABD yapımı animasyon film Hz. Muhammed: Son Peygamber (Muhammad: The Last Prophet) filmini full ve Türkçe izleyin. Brian Nissen filmin senaryosunu yazdı. Peygamberimizin Hayatı Hz. Muhammet, Fil yılında Mekke'de doğdu. Bu tarih kesin olarak bilinmemekte ve geriye dönük yapılan hesaplamalar ile bazı kaynaklarda 570, bazı kaynaklarda da 571 yılı olarak geçmektedir. Hindistanlı Müslüman ilim adamı Muhammed Hamidullah, Hazreti Muhammed'in doğum tarihinin 12 Rebiulevvel (17 Haziran 569) Mısırlı astronomi âlimi Mahmut Paşa el-Felekî 9 Rebîülevvel (20 Nisan 571) olarak hesaplamışlardır. Daha sonra Beaumont Burnaby Sherrard, Mahmut Paşa el-Felekî'nin hesaplamalarındaki bazı yanlışları ortaya koymuştur. Lawrence I. Conrad (1987) ise kaba bir hesapla 570 yılı olarak vermektedir. İslâmi kaynaklarda ağırlıklı olarak; Muhammed'in, Milâddan sonra 571 yılında, "Fil vakası"nın olduğu yılda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi, yani Arapların takvim başı olarak kullandıkları "Fil Vak'ası"'ndan 52 gün sonra doğduğu belirtilmektedir. Siyer ve İslâm Târihi yazarları, doğumun Rebiülevvel ayında bir pazartesi günü sabaha karşı olduğu konusunda genel olarak ittifak etmişlerse de, ayın kaçıncı günü olduğu konusunda görüş birliğine varamamışlardır. Bu konudaki itilâfların; görüş çeşitliliğinden kaynaklanmasının yanı sıra, ay takviminin , güneş takviminden farklı olması ve Araplardaki nesi uygulamasından da kaynaklandığı günümüzde ifade edilmektedir. Çocukluğu Babası Abdullah bin Abdulmuttalib, annesi Hazrec kabilesinden Nennaceler'den Vehb bin Abdulmenaf'ın kızı Amine 'dir. Muhammed daha doğmadan babası vefat etti. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalib üzerine aldı ve torununa "Muhammed" adını verdi. Muhammed o sıralarda Mekke'de bulunan Beni Sa'd kabilesinden Halime adlı bir kadına emanet edildi. Muhammed'i, ondan önce amcası Abduluzza'nın cariyesi Süveybe emzirdi. Muhammed, dört yaşına kadar annesi Amine'nin de gözetimiyle sütannesi Halime'nin yanında kaldı, daha sonra Mekke'ye, annesinin yanına döndü. Dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile birlikte kaldı, O'nun şefkat ve özeni ile yetişip büyüdü. Muhammed altı yaşında iken, annesi Âmine ve bakıcısı Ümm-ü Eymen'le birlikte babasının kabrini görmek için Medine'ye gitti. Medine'de, akrabaları Neccâroğullarında bir ay kaldıktan sonra Mekke'ye dönüş yolundaki Ebva'ya ulaştıklarında annesi vefat etti ve orada defnedildi. Cariyeleri Ümmü Eymen, Muhammed'i Mekke'ye getirip dedesi Abdulmuttalib'e teslim etti. Altı yaşından sekiz yaşına kadar, O'na dedesi Abdülmuttalib baktı. Abdülmuttalib yaş itibariyle seksen yaşını aşmış bir ihtiyardı. Muhammed sekiz yaşında iken, dedesi de öldü. Dedesi ölmeden önce, O'nu yetiştirilmesi için, oğlu Ebû Tâlib'e bıraktı. Ebû Tâlib, Abdülmuttalib'in on oğlundan biriydi. Muhammed peygamberliğinden önce Nur Dağındaki Hira Mağarasına çekilerek Mekke'den uzaklaşırdı. Rivayetlere göre Muhammed dokuz yaşındayken amcası, ticaret yapmak için gittiği Suriye'ye onu da götürmüş, bu gezide Busra kasabasında Bahira isminde Hıristiyan bir rahip onun peygamber olacağını haber vermiştir. Muhammed on yedi yaşındayken de amcası Zübeyr bin Abdülmuttalib ile Yemen'e gitti. Bu gezilerin Muhammed'in bilgi, görgü ve zihinsel alt yapısının oluşumunda etkin rol oynadığına inanılmaktadır. Ayrıca gençliğinde amcaları ile birlikte Kureyş ve Kays kabileleri arasındaki Ficar Savaşı'na katıldı. Ticarete olan ilgisi daha sonra kendisi ile evlendiği Hatice ile tanışmasına neden oldu ve onun sermayesi ile ticarete başladı. Muhammed gençliğinde çevresinden gelen paganist görüş ve uygulamalarla ilgilenmedi. Kendisi, aynı dönemde herhangi bir puta tapmamakla birlikte, başkalarının tapınmalarına da açıkça karşı çıkmadı. Kur'an'daki "...oysa önce, kitap nedir, iman nedir sen bilmezdin" (Şura Suresi: 52) ve "Allah, seni şaşırmış bulup hidayete erdirmedi mi" (Duha Suresi: 7) ifadelerinin kendisinin İslam öncesi durumunu anlattığına inanılmaktadır. Henüz 20 yaşında iken hırsızlık, zulüm ve haksızlıklara karşı koymak için Mekkeliler’in oluşturduğu ‘Hılfulfudül’ adlı oluşma katılarak burada etkin bir görev üstlendi. 25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile hayatını birleştiren Allah’ın elçisi, 40 yaşında olan Hz. Hatice ile evlenmeye karar verdiğinde “el-Emin: Güvenilir, dürüst” olarak tanınması önemli bir etken olmuştu. 35 yaşına geldiğinde ise Kâbe hakemliği yaptı. Kâbe’nin restorasyonu sırasında Haceru’l Esved’in yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığı, taşı bir yaygı üzerine koyup tüm kabile liderlerine taşıtarak muhtemel bir kavgayı önlemiş oldu. Peygamberliği 40 yaşına yaklaşan Peygamber Efendimiz’de o sıralarda insanlardan uzaklaşarak kırsal alanda yaşamak ve böylelikle yaratılışın ve evrenin inceliklerini düşünmek arzusu uyandı. Bundan dolayı belli zamanlarda ‘Hira-Nur’ dağındaki mağarada kalmaya başladı. Kırk yaşına geldiğinde ise Ramazan ayında bir gün Cebrail Aleyhisselam’la tanışarak Allah’ın elçisi olma yolunda ilk adımı attı. İlk vahiy edilen ayet olan, “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” ile birlikte Allah (C.C.) O’nu Peygamberlikle görevlendirmiş oldu. İlk Müslümanlar Hz. Muhammed’in İslam davetine ‘evet’ diyerek ilk inanma şerefine Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd b Harise ve Hz. Ebu Bekir erişti. Bunları Hz. Osman, Abdurrahman b Avf, Sa’d b Ebi Vakkas, Talha ve Zübeyr Hazretleri takip etti. Peygamberliğin ilk altı yılı dolarken Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi yiğitlik ve cesaretleriyle tanınan zatlar da Müslüman olan isimler arasında yer aldı. On Peygamberlik yılında peş peşe Hz. Hatice ve Ebu Talib ölünce düşmanların eza ve cefaları bir kat daha arttı. Çünkü bunlar hatırlı insanlardı, çevreleriyle Peygamberimize destek veriyorlardı. Miraç Gecesi Daha sonra dış destek sağlamak amacıyla Taife giden Hz. Muhammed, Taifliler’in İslâm’ı kabul etmesini sağlayamadı. Taifliler, Hz. Peygamber’e destek vermedikleri gibi bir de O’nu taşlattılar, üstü başı kan içinde kaldı, Taif dışında bir bağa sığınarak kurtulabildi. Ardı arkası kesilmeyen bu sıkıntılar devam ederken aynı günlerde Sevgili Peygamberimiz Miraç gecesinde İlahi ikramların doruğuna eriştirildi, Yüce Allah’ın huzuruna yükseltildi ve İlahi buyrukları, aracı olmaksızın dinleme imkânına kavuştu. Hicret Bütün zorluklara rağmen Hz. Peygamber, İslam’ı yayma çabalarını sürdürüyordu. Birer yıl arayla 1’inci ve 2’nci Akabe Biatları yapıldı. Bunu takip eden zaman diliminde Yüce Allah’ın izni ve buna bağlı olarak Hz Peygamber’in müsaadesi üzerine Müslümanlar Mekke’den Medine’ye göç etti. İslam tarihinde bu olay “hicret” olarak anılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz en sonunda ise Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine’ye göç etti. Savaşlar ve Mekke'nin Fethi Efendimiz (S.A.V.) Medineli Müslümanlar ile hicret edenler arasında kardeşlik kurdu. Putperestlerle Müslümanlar arasında Bedir, Uhud, Hendek, Müreysi gibi savaşlar gerçekleşti. Hz. Peygamber’in sağlığında İslam elçisi dokunulmazlığı olduğu halde öldüren ve Medine’ye saldırmayı tasarlayan Hıristiyanlar’a karşı da Mute ve Tebük seferleri düzenlendi. 630 yılında Mekke fethedildi. Hz. Peygamber, çıkmaya mecbur olduğu vatanına üstünlük sağlayarak ve genel af ilan ederek tekrar girdi. Veda Hutbesi Peygamber Efendimiz, 632 yılında Hac esnasında Arafat’ta 100 binden fazla Müslüman’a konuşma yaptı. İslam düşüncesinin bir özeti olan ve insan hakları bakımından en doğru prensipleri içeren bu sesleniş, İslam tarihinde “Veda Hutbesi” olarak anılıyor. İslamiyet’i sabırla, azimle ve cesaretle insanlara ulaştıran Sevgili Peygamberimiz, 8 Haziran 632 Pazartesi günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı Hücre-i Saadet’te erkekler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere sırayla kılındı. Allah’ın elçisi burada da toprağa verildi.
bir yilanin hz muhammed (sav) - e aŞki 06:42
bir yilanin hz muhammed (sav) - e aŞki 41.610 izlenme - 16 yıl önce bir yilanin hz muhammed (sav) - e aŞki
Kocaelispor Marşı 02:19
Kocaelispor Marşı 25.254 izlenme - 16 yıl önce Şampiyon kocaelispor...
Peygamber Efendimizin Saçı 1400 Yıldır Uzamaya Devam Ediyor! 11:50
Peygamber Efendimizin Saçı 1400 Yıldır Uzamaya Devam Ediyor! 11.196 izlenme - 10 yıl önce Peygamber Efendimizin Saçı 1400 Yıldır Uzamaya Devam Ediyor! cübbeli Hoca'nın Özel Olarak Gidip Ziyaret Ettiği Abu Dabi’de Kutsal Emanetleri Hem Videoya Aldı Hemde Resimledi. Yetkililerden Bilgi Alan Cübbeli Hoca Kutsal Emanetleri Kendine Ait Youtube Kanalında, İnternet Sitesi Ve Dergisinde Yer Verdi.
2014 Kutlu Dogum Salavat 01:35
2014 Kutlu Dogum Salavat 10.346 izlenme - 10 yıl önce 2014 Kutlu Dogum Salavat
dünyanın her yerinden müslüman olanlar-2 07:15
dünyanın her yerinden müslüman olanlar-2 9.451 izlenme - 14 yıl önce islamiyet şu anda dünyada en hızlı büyüyen din.dünyanın her yerinde yılda çok büyük sayıda insan müslüman oluyor.bu videoda dünyanın her yerinden müslüman olan insanların duyguları var.
hz. muhammed ve mucizeleri 01:39:03
hz. muhammed ve mucizeleri 7.003 izlenme - 13 yıl önce dahasi icin http//derindusun.comaçıklama şüphesiz peygamber efendimizin s.a.v. en büyük mucizesi kuran-ı kerimdir. fakat tarih boyunca allahın c.c. ona bahşetmiş olduğu özellikler vesilesi ile görmeye alışık olmadığımız haller kendilerinde meydana gelmiştir. bütün bunlar yüce allahın c.c. sonsuz kudret sahibi olduğunun ve rasulünün hak peygamber olduğunun nişanesidir.
Öğrencilerden Etkileyici Hz. Muhammed Tasfiri (Kısa Film) 04:01
Öğrencilerden Etkileyici Hz. Muhammed Tasfiri (Kısa Film) 5.269 izlenme - 9 yıl önce İlköğretim öğrencilerinin Mevlid Kandili'ne özel hazırladıkları Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) anlatıldığı kısa film büyük ilgi görüyor Asfa Koleji 5D ve 6D sınıfı öğrencilerinin oyuncu olarak yer aldığı kısa film, sosyal medyada yankı buldu. Hayrül Beşer olarak anılan Peygamber Efendimizin anlatıldığı kısa filmin senaryosunun hazırlanması ve yönetmenliği Arda Murat Akdağ tarafından yapıldı. cuma günü kutlanacak olan Mevlid Kandili'ne yönelik özel olarak hazırlanan kısa film, BİNDER ve sonpeygamber.info'nun katkılarıyla hazırlandı. Hayrül Beşer ne demektir? İnsanların en hayırlısı demektir. Kur\'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed (SAV) bu sözlerle ifade edilmiştir.
hzmuhammed (s a v ) ile Şeytan'ın konuşması 44:49
hzmuhammed (s a v ) ile Şeytan'ın konuşması 5.036 izlenme - 12 yıl önce hz muhammed (s a v ) ile Şeytan'ın konuşması iyi izleyelim
Ya Hz.muhammed 06:47
Ya Hz.muhammed 6.260 izlenme - 17 yıl önce her gencİn.her müslümanin dİnlemesİ gereken.
Kurşun döktürmek caiz midir? / BirFetva - Nureddin Yıldız 01:14
Kurşun döktürmek caiz midir? / BirFetva - Nureddin Yıldız 1.830 izlenme - 6 yıl önce 897) Kurşun döktürmek caiz midir? / BirFetva - Nureddin Yıldız Sosyal Doku Vakfı & Derneği -Web sitelerimiz: l http://www.sosyaldoku.com/ l http://www.sosyaldoku.tv l http://www.fetvameclisi.com l http://www.ailehayati.com l http://www.gencdoku.com l http://www.nureddinyildiz.kim l http://www.tahlilyayinlari.com - Video kanallarımız: ll http://www.youtube.com/sosyaldokudernegi ll http://www.youtube.com/nurettinyildiz ll http://www.vimeo.com/sosyaldokuvideo ll http://www.dailymotion.com/sosyaldoku ll http://www.soundcloud.com/nureddinyildiz - Sosyal ağlarımız: * http://www.twitter.com/nurettinyildiz * http://www.facebook.com/nureddinyildiz *.http://www.twitter.com/sosyaldoku * http://www.facebook.com/sosyaldoku * https://www.facebook.com/sosyaldokutv * https://twitter.com/sosyaldokutv * http://www.linkedin.com/in/sosyaldoku * http://www.google.com/+sosyaldoku * http://www.facebook.com/fetvameclisicom * http://www.twitter.com/fetvameclisicom * http://www.facebook.com/ailehayati * http://www.twitter.com/ailehayati * http://www.facebook.com/gencdokudergi * http://www.twitter.com/gencdokudergi * http://www.facebook.com/elifelifdergisi * http://www.twitter.com/elifelifdergisi * http://www.instagram.com/sosyaldoku - Sohbetlerimizin tümüne ulaşmak için: ll http://www.sosyaldoku.tv Google Group'a abone olmak için: https://groups.google.com/forum/?hl=t...
ersin can - İkindi ezanı 03:54
ersin can - İkindi ezanı 6.297 izlenme - 15 yıl önce kağıthane havuzlar camii müezzini ersin can ikindi ezanını okuyor.
 Hz. Muhammed'in Mucizeleri (S.A.V.) 01:39:03
Hz. Muhammed'in Mucizeleri (S.A.V.) 1.664 izlenme - 8 yıl önce Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. "Kulumuza indirdiğimiz Kur'an da bir şüpheniz varsa siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız ki kesinlikle başaramayacaksınız o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının" (Bakara suresi 23.Ayet) www.hzmuhammedinmucizeleri.com
müslüman olan kanadalı’nın hikayesi 10:39
müslüman olan kanadalı’nın hikayesi 3.703 izlenme - 14 yıl önce islamiyet şu anda dünyada en hızlı büyüyen din.dünyanın her yerinde yılda çok büyük sayıda insan müslüman oluyor.bu video müslüman olan kanadalı bir bayanın hikayesi.
Hz. Muhammed'in Yaşadığı Ev 3D Teknolojiyle Canlandırıldı 02:55
Hz. Muhammed'in Yaşadığı Ev 3D Teknolojiyle Canlandırıldı 288 izlenme - 1 yıl önce İslam dininin tek peygamberi olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) yaşadığı ev 3D teknolojiyle yeniden canlandırıldı. Cidde Suudi Arabistan'da düzenlenen bu video hadislere göre inşa edildiği ortaya çıktı.
Edip Yüksel  Kutlu Doğum Haftası Yortusu 55:54
Edip Yüksel Kutlu Doğum Haftası Yortusu 2.920 izlenme - 10 yıl önce Kutlu Doğum Haftasına Getirilmiş Bir Eleştiri...
Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi 2. Fragman (6 Haziran Salı - Tv'de İlk Kez Atv'de)  00:30
Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi 2. Fragman (6 Haziran Salı - Tv'de İlk Kez Atv'de) 1.962 izlenme - 7 yıl önce Yayın Günü: Salı Yayın Saati: 20.45 İslam'ın doğuşunu ve Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) 'in çocukluğu ile ilk gençliğini şimdiye dek görülmemiş bir bakış açısıyla ele alan ve Çağrı filminden sonra İslamiyet’e dair imza atılmış en önemli film olan HZ. MUHAMMED: ALLAH’IN ELÇİSİ Ramazan ayına özel, TV’de ilk kez atv’de! https://www.facebook.com/atv https://twitter.com/atvcomtr https://www.instagram.com/atvturkiye/ https://plus.google.com/1122092242057... https://www.youtube.com/channel/UCUVZ... atv resmi youtube kanalı Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın!
Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye Öğütleri 56:58
Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye Öğütleri 2.172 izlenme - 10 yıl önce Dahası İçin: Http://derindusun.com Açıklama : Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.), Hz. Ali'ye (k.v.) Yaptığı En Güzel Nasihatleri Sacit Onan Ses...
Veda Hutbesi 09:04
Veda Hutbesi 2.601 izlenme - 12 yıl önce Allah razı olsun
Kutlu Doğum 2015 08:38
Kutlu Doğum 2015 2.328 izlenme - 9 yıl önce "Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/diyanet kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler..."
Kutlu Doğum Programı 12:38
Kutlu Doğum Programı 2.579 izlenme - 10 yıl önce Mahmut Kemal İnal Ortaokulu 2014 Kutlu Doğum Programı
Ömer Çelakıl Teke Tek 02:06
Ömer Çelakıl Teke Tek 3.545 izlenme - 14 yıl önce hz isa hz musa hz muhammed ve tüm peygamberler kardeştir
Kutlu Doğum Haftası 06:55
Kutlu Doğum Haftası 2.218 izlenme - 11 yıl önce Türkali Köyü İlk Öğretim Okulunun Ve Okul Ail Birliğinin Tertiplediği Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Kutlandı. Katılım Çol Olduğundan Biraz Sıkıntı Yaşanmasına Rağmen İzleyicilerin Takdirini Topladı.okulumuzun Konferns Salonu Olmuş Olsa Bu Eğitim Kadrosuyla Daha Çok Kütürel Etkinlik Yapacağına Eminim
kutlu doğum haftası 01:17
kutlu doğum haftası 4.545 izlenme - 14 yıl önce nur oldu nurdan oldukutlu doğum haftasıol fahri cihan oldumüminlere sefasıkutlu doğum haftasıkalplere dolan nurunetrafında oturunallaha zikre durungayri yoktur dahasıkutlu doğum haftası
kutlu doğum haftası 04:26
kutlu doğum haftası 2.363 izlenme - 13 yıl önce
Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi 1. Fragman (6 Haziran Salı - Tv'de İlk Kez Atv'de)  00:30
Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi 1. Fragman (6 Haziran Salı - Tv'de İlk Kez Atv'de) 1.541 izlenme - 7 yıl önce Yayın Günü: Salı Yayın Saati: 20.45 İslam'ın doğuşunu ve Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) 'in çocukluğu ile ilk gençliğini şimdiye dek görülmemiş bir bakış açısıyla ele alan ve Çağrı filminden sonra İslamiyet’e dair imza atılmış en önemli film olan HZ. MUHAMMED: ALLAH’IN ELÇİSİ Ramazan ayına özel, TV’de ilk kez atv’de! https://www.facebook.com/atv https://twitter.com/atvcomtr https://www.instagram.com/atvturkiye/ https://plus.google.com/1122092242057... https://www.youtube.com/channel/UCUVZ... atv resmi youtube kanalı Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın!
Cübbeli Ahmet Hoca - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı 02:31:21
Cübbeli Ahmet Hoca - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı 1.188 izlenme - 10 yıl önce Peygamber Efendimiz'in Hayatı Hz Muhammed (s.a.v) Hayatı Cübbeli Ahmet Hoca Mevlid Kandili
sekiz yaşıdaki kızdan çok güzel veda hutbesi 05:46
sekiz yaşıdaki kızdan çok güzel veda hutbesi 1.799 izlenme - 12 yıl önce ilk defa okumasına rağmen çok hoş.
veda hutbesi soncagri farkiyla 13:26
veda hutbesi soncagri farkiyla 1.998 izlenme - 13 yıl önce hz. muhammed s.a.v. 'in veda hutbesi islama açilan gul kapisi www.soncagri.com son çaga son çagrimiz
Hz. Muhammed (sav.)' in Evlilikleri (Mustafa İslamoğlu) 12:58
Hz. Muhammed (sav.)' in Evlilikleri (Mustafa İslamoğlu) 898 izlenme - 10 yıl önce Hz. Muhammed (sav.)' in Evlilikleri (Mustafa İslamoğlu)