Hoşgeldiniz!

malatya

Senai Demirci - Ey Gönül 04:11
Senai Demirci - Ey Gönül 46.584 izlenme - 3 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Her kulun gönlünde bin gencîne-i yektâsı var Taht için sultâna âbâde olan inşâsı var 2. Çünki mîrâs-ı İlâhî âdemin kalbindedir Kadrini takdîr edene mesned-i a’lâsı var 3. Kimi Allâh sevgisi dolmuş derûnundan taşar Kimine en sevgili âlemde bir dünyâsı var 4. Kimisi dolmuş derûnu cümle hâr Kiminin gönlünde pinhân bir saçı leylâsı var 5. Mürdegân u hem fakîrânı taayyüb etme kim Kulunun maksûdunu irsâl eden Mevlâ’sı var 6. Ey gönül havf-ı İlâhî ile dağla kalbini Bil ki Tanrı’nın yarın ol Mahşer-i Kübrâ’sı var 7. Nice çevirsin Hulûsî yüzünü gayrılara Çünkü ol şûhun başında aşk ile sevdâsı var Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Bursa Tuz Pazarı’nda olay! 02:40
Bursa Tuz Pazarı’nda olay! 377.223 izlenme - 2 yıl önce Tropicana, pazara çok hızlı bir giriş yaptı! Bursa’nın şeftalisi, Amasya’nın elması, Malatya’nın kayısısı ve Afyon’un vişnesi Bursa Tuz Pazarı’nda buluştu.
Dursun Ali Erzincanlı - Nasihat 06:19
Dursun Ali Erzincanlı - Nasihat 27.001 izlenme - 3 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz'ün Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-1 Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin Sözleri Şu Şekildedir: 1. Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol 2. Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol 3. Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol 4. Allâh için herkese hürmet et de sev sevil Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol 5. İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol 6. Nefsine yan çıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol 7. Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol 8. Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol 9. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin Sözünü gerçek söyle Hulûsî’nin dili ol Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Senai Demirci - Ya Rabbena 04:35
Senai Demirci - Ya Rabbena 15.641 izlenme - 3 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Mücrim günâhkârım şehâ yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ İhsânı kıl eyle atâ yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 2. Sensin bizim ilâhımız iki cihân penâhımız Artdı cürm ü günâhımız yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 3. Ayıbların Settâr’ısın mücrimlerin Gaffâr’ısın Âlemlerin Hünkâr'ısın yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 4. Arz u semâ ins ü melek tuyûr u vuhş suda semek Senden dilerler hep dilek yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 5. Bakma şâhım noksânıma cürmü büyük isyânıma Verme halel îmânıma yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 6. Hulûsî bâbında gedâ ihsânını ister şehâ Sensin kerem-kân-ı sehâ yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Malatyalı Eşcinseller Yürüyor 03:18
Malatyalı Eşcinseller Yürüyor 10.022 izlenme - 2 ay önce Malatya Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gençlik İnisiyatifi, şehirdeki ilk onur yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Antep, Bingöl, Elazığ ve İstanbul’dan homofobi ve transfobi karşıtları da katıldı. Polisin engellemesi sonucu planlanan rotasında gerçekleşemeyen yürüyüşü balkonlarından izleyenler zılgıtları, arabalarıyla görenler de korna sesleriyle destekledi. Çocukları LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) olan ailelerin hikâyelerini anlatan “Benim Çocuğum” belgesel gösterimi ve söyleşi için Malatya’ya gelen LİSTAG aileleri de yürüyüşte yer aldı.
mehmet balaman arguvan'a gidemem 05:45
mehmet balaman arguvan'a gidemem 259.340 izlenme - 7 yıl önce www.hdyapim.com
Bedirhan Gökçe - Yardır Sana Sevdiğin 03:39
Bedirhan Gökçe - Yardır Sana Sevdiğin 9.089 izlenme - 3 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Şâir ve Müzisyen Bedirhan Gökçe'nin Divan-ı Hulusi'den şiirleri seslendirdiği eseri "Güle Yazdım" albümü dinleyicilerden büyük ilgi görmüştür.Albümde 11 parça bulunmaktadır. Sanatçı aynı zamanda Darende'de düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılmış ve Sanatçı Gökmen ile birlikte konser vermiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Her dîdeden gören o her yüzden görünen o Ey göz anı görmesen de görür seni sevdiğin Sanma ansız bir dem var her demdir o sana yâr Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin 2. İsteyen seni odur sen anı istemesen Dileyen senden ön o sen anı dilemesen Bildiren sana odur sen anı bilemesen Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin 3. Gâfil olsan âşinâ sanma ki gâfil odur Ger dile ger dileme emrine kâfil odur Bî-gâne sensin ana bil sana vâsıl odur Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin 4. Sen mürîdim deme kim istemiş murâd anın Sen zâkirim deme kim zikr eden o yâd anın Gamı şâdı bir dem et gam anındır şâd anın Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin 5. Hulûsî yârdır gören bakdığın ve gördüğün Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin Cânını alan odur yoluna cân verdiğin Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
malatya türküleri 03:32
malatya türküleri 37.350 izlenme - 4 yıl önce malatya anonim müzikler
Dursun Ali Erzincanlı - Kurbanın Olaydım 04:18
Dursun Ali Erzincanlı - Kurbanın Olaydım 4.049 izlenme - 3 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz'ün Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-1 Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin Sözleri Şu Şekildedir: 1. N’ideydim âlemi âlemde hayrânın olaydım yâr N’ideydim âdemi âdemde kurbânın olaydım yâr 2. N’ideydim hûr u gılmânı n’ideydim bâğ-ı Rıdvânı N’ideydim başka seyrânı sana seyrân olaydım yâr 3. N’ideydim devlet-i câhı n’ideydim izzet-i şâhı N’ideydim mihr ile mâhı sana mihmân olaydım yâr 4. N’ideydim yâr u ağyârı n’ideydim bülbül-i zârı N’ideydim gül ü gül-zârı sana giryân olaydım yâr 5. N’ideydim yârın olsaydım n’ideydim varın olsaydım N’ideydim zârın olsaydım sana nâlân olaydım yâr 6. N’ideydim zülf-i leylâyı n’ideydim çeşm-i şehlâyı N’ideydim başka sevdâyı sana sûzân olaydım yâr 7. N’ideydim şânına lâyık Hulûsî'n olmasa âşık N’ideydim olmayı ayık sana mestân olaydım yâr Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Malatyada Baba Korna 00:08
Malatyada Baba Korna 32.186 izlenme - 3 yıl önce Malatyada Baba Korna
Bülent Serttaş - Ah Le Malatya 03:34
Bülent Serttaş - Ah Le Malatya 27.591 izlenme - 4 yıl önce MALATYA SEVGİMİZ(Facebook) http://www.facebook.com/malatyasevgimiz44 EMEĞE SAYGI BEĞEN PAYLAŞ
Malatya Malatya Bulunmaz Eşin 02:26
Malatya Malatya Bulunmaz Eşin 30.774 izlenme - 4 yıl önce
Ali Mum Güvercinleri 02:16
Ali Mum Güvercinleri 49.538 izlenme - 3 yıl önce Ali Mum Güvercinleri
   Beyaz Show da Malatya Rüzgarı Esti! 03:14
Beyaz Show da Malatya Rüzgarı Esti! 3.207 izlenme - 4 ay önce Beyaz Show da Malatya Rüzgarı - 22.01.2016 ________@___________xclas_____________
Mehmet Balaman - Malatya Sultansa Taçıda Sensin 04:26
Mehmet Balaman - Malatya Sultansa Taçıda Sensin 39.537 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Balaman - Malatya Sultansa Taçıda Sensin
TeSLiM BuDak.. 04:13
TeSLiM BuDak.. 33.136 izlenme - 8 yıl önce TeSLiM BuDaK.. KaşLaRını eqDiRiRsin..
CeMaL ÖzTaŞ..!! ((KöyLü KıZı)) 04:49
CeMaL ÖzTaŞ..!! ((KöyLü KıZı)) 33.956 izlenme - 8 yıl önce CEMAL ÖZTAŞ
nuri alço tecavuz 02:11
nuri alço tecavuz 112.357 izlenme - 8 yıl önce malatya battal gazi yurdu öğrencileri
güvercin 03:07
güvercin 52.714 izlenme - 9 yıl önce malatyanın güvercinleri
Mlatyalı Hasan Durak (Ölem Ölem) 04:15
Mlatyalı Hasan Durak (Ölem Ölem) 50.912 izlenme - 8 yıl önce erkeneginsesi.com
hocanın bölesi 01:26
hocanın bölesi 76.128 izlenme - 10 yıl önce allah önce hocayı ıslah etsin.....
Zeki Müren - Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından 02:58
Zeki Müren - Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından 9.139 izlenme - 9 ay önce Arşivimdeki Zeki Müren kayıtlarını vatandaşa açmak amacıyla buradan daha güzel bir ortam olamaz diye düşünüyorum. İçeriklere çoğumuzun Kardeş Türküler'den Nevruz Türkü adıyla tanıdığı eser ile başlıyoruz, bir Malatya Türküsü, "Bir oda yaptırdım hurma dalından"... Türkünün derdini, kederini ve dersini biraz aşk acısı çeken iyi bilir. Saygılar
djskandal - piskopat mc - djprens - malatya merkez 02:41
djskandal - piskopat mc - djprens - malatya merkez 45.285 izlenme - 7 yıl önce
Mehmet Balaman-Deli Kız 03:59
Mehmet Balaman-Deli Kız 46.142 izlenme - 8 yıl önce malatya,arapgir,aguvan,keban,türkü,mehmet balaman
Çok Paçalı Güvercinler ( Ali Mum ) 05:24
Çok Paçalı Güvercinler ( Ali Mum ) 11.448 izlenme - 2 yıl önce satılık paçalı güvercinler bilgi ve iletişim:0541 50 88 444
araba,modifiye 02:34
araba,modifiye 49.072 izlenme - 7 yıl önce araba dogan şahin modifiyeli arabalar
15 Metrekareden Dünyaya Ayakkabı Satıyorlar 02:19
15 Metrekareden Dünyaya Ayakkabı Satıyorlar 2.842 izlenme - 7 ay önce Malatya'da 15 metrekarelik atölyelerinde ayakkabı imalatıyla uğraşan Cumali ve Cebrail Kabak kardeşler, birinci kalite ürettikleri ayakkabılarıyla dünya pazarına açılıyor.
Malatya Güvercinleri 02:20
Malatya Güvercinleri 9.084 izlenme - 2 yıl önce satılık paçalı güvercinler telefon:009 0541 50 88 444 türkiye geneline gönderiyoruz .1 günde teslim www.facebook.com/YunusKuscuPacaliGuvercinleri
malatya,pütürge çevre köyleri 03:36
malatya,pütürge çevre köyleri 29.385 izlenme - 6 yıl önce malatya pütürge çevre köylerinin resimlerini güzel bir müzik eşliğinde slayt yaptım.umarım siz pütürgeli hemşerilerim beğenirsiniz.yorum sizin....
Dedemin Fişi Film Müziği - Beyaz Show 03:14
Dedemin Fişi Film Müziği - Beyaz Show 2.440 izlenme - 4 ay önce Güldür Güldür Show ekibinin konuk olduğu Beyaz Show'da, Dedemin Fişi film müziği seyircilerden tam not aldı. Hey Malatya Şarkı Sözleri: Sevenim var kimse bilmez Atarım var kimse görmez Hey malatya şahit herkes Bu mesele burda bitmez Sevenim var kimse bilmez Atarım var kimse görmez Hey malatya şahit herkes Çiftçilerde mevzu bitmez