Hoşgeldiniz!

vakıa

Vakıa Suresi 10:00
Vakıa Suresi 433.146 izlenme - 4 yıl önce VAKIA SURESİNİN OKUNUŞU Bismillâhirrahmânirrahîm (1) İzâ vakaatil vâkıatu (2) leyse li vak’atihâ kâzibeh(kâzibetun) (3) hâfidatun râfiatun (4) izâ ruccetil ardu reccen (5) ve bussetil cibâlu bessen (6) fe kânet hebâen munbessâ(munbessen) (7) ve kuntum ezvâcen selâse(selâseten) (8) fe ashâbul meymeneti mâ ashâbul meymeneh (meymeneti) (9) ve ashâbul meş’emeti mâ ashâbul meş’emeh(meş’emeti) (10) ves sâbikûnes sâbikûne (11) ulâikel mukarrebûn (mukarrebûne) (12) fî cennâtin na’îm(na’îmi) (13) sulletun minel evvelîne (14) ve kalîlun minel âhirîn(âhirîne) (15) alâ sururin mevdûnetin (16) muttekiîne aleyhâ mutekâbilîn(mutekâbilîne) (17) yetûfu aleyhim vildânun muhalledûne (18) bi ekvâbin ve ebârîka ve ke’sin min maînin (19) lâ yusaddeûne anhâ ve lâ yunzifûn(yunzifûne) (20) ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûne (21) ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(yeştehûne) (22) ve hûrun înun (23) ke emsâlillu’luil meknûn(meknûni) (24) cezâen bimâ kânû ya’melûn(ya’melûne) (25) lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmen (26) illâ kıylen selâmen selâmâ(selâmen) (27) ve ashâbul yemîni mâ ashâbul yemîn (28) fî sidrin mahdûdin (29) ve talhın mendûdin (30) ve zıllin memdûdin (31) ve mâin meskûbin (32) ve fâkihetin kesîretin (33) lâ maktûatin ve lâ memnûatin (34) ve furuşin merfû’ah(merfû’atin) (35) innâ enşe’nâhunne inşâen (36) fe cealnâhunne ebkâren (37) uruben etrâben (38) li ashâbil yemîn(yemîni) (39) sulletun minel evvelîne (40) ve sulletun minel âhirîn(âhirîne)(41) ve ashâbuş şimâli mâ ashâbuş şimâl(şimâli) (42) fî semûmin hamîmin (43)ve zillin min yahmûmin (44) lâ bâridin ve lâ kerîmin (45) innehum kânû kable zâlike mutrefîn(mutrefîne) (46) ve kânû yusirrûne alel hınsil azîm (47) ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ le meb’ûsûne (48) e ve âbâunel evvelûn (evvelûne) (49) kul innel evvelîne vel âhirîne (50) le mecmûûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm (ma’lûmin) (51) summe innekum eyyuhed dâllûnel mukezzibûne (52) le âkilûne min şecerin min zakkûmin (53) fe mâliûne minhel butûn (butûne) (54) fe şâribûne aleyhi minel hamîm (55) fe şâribûne şurbel hîm(hîmi) (56) hâzâ nuzuluhum yevmed dîn(dîne) (57) nahnu halaknâkum fe lev lâ tusaddikûn(tusaddikûne) (58) e fe raeytum mâ tumnûn(tumnûne)(59) e entum tahlukûnehû em nahnul hâlikûn (hâlikûne) (60) nahnu kaddernâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bi mesbûkîne (61) alâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fî mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne) (62) ve lekad alimtumun neş’etel ûlâ fe lev lâ tezekkerûn(tezekkerûne) (63) e fe raeytum mâ tahrusûn(tahrusûne) (64) e entum tezreûnehû em nahnuz zâriûn(zâriûne) (65) lev neşâu le cealnâhu hutâmen fe zaltum tefekkehûn(tefekkehûne) (66) innâ le mugremûne (67) bel nahnu mahrûmûne (68) e fe raeytumul mâellezî teşrebûn(teşrebûne) (69) e entum enzeltumûhu minel muzni em nahnul munzilûn(munzilûne) (70) lev neşâu cealnâhu ucâcen fe lev lâ teşkurûn(teşkurûne) (71) e fe raeytumun nârelletî tûrûn(tûrûne) (72) e entum enşe’tum şeceretehâ em nahnul munşiûn (munşiûne) (73) nahnu cealnâhâ tezkireten ve metâan lil mukvîn(mukvîne) (74) fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi) (75) fe lâ uksimu bi mevâkıın nucûmi (76) ve innehu le kasemun lev ta’lemune azîmun (77) innehu le kur’ânun kerîmun (78) fî kitâbin meknûnin (79) lâ yemessuhû illel mutahherûn(mutahherûne) (80) tenzîlun min rabbil âlemîn (81) e fe bi hâzel hadîsi entum mudhinûne (82) ve tec’alûne rızkakum ennekum tukezzibûn (tukezzibûne) (83) fe lev lâ izâ belegatil hulkûme (84) ve entum hîneizin tenzurûne ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsırûn(tubsırûne) (86) fe lev lâ in kuntum gayre medînîne (87) terciûnehâ in kuntum sâdikîn(sâdikîne) (88) fe emmâ in kâne minel mukarrebîne (89) fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîm(naîmin) (90) ve emmâ in kâne min ashâbil yemîni (91) fe selâmun leke min ashâbil yemîn(yemîni) (92) ve emmâ in kâne minel mukezzibîned dâllîne (93) fe nuzulun min hamîmin (94) ve tasliyetu cahîm (95) inne hâzâ le huve hakkul yakîn (96) fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).
Vakia Suresi Kabe imamı Şeyh Mahir al Mu'ayqali 08:03
Vakia Suresi Kabe imamı Şeyh Mahir al Mu'ayqali 131.400 izlenme - 6 yıl önce Vakia Suresi Kabe imamı Şeyh Mahir al Mu'ayqali
Vakia Suresi Ve Meali Kabe İmamı Mahir 07:52
Vakia Suresi Ve Meali Kabe İmamı Mahir 78.637 izlenme - 4 yıl önce Vakia Suresi Ve Meali Kabe İmamı Mahir
Kabe İmamı Vakia Suresi 08:32
Kabe İmamı Vakia Suresi 34.848 izlenme - 6 yıl önce
Vakıa Suresi 08:03
Vakıa Suresi 32.097 izlenme - 4 yıl önce vakıa suresi kabe imamı mahir
Ahmet El Acemi VAKIA Suresi 07:57
Ahmet El Acemi VAKIA Suresi 19.008 izlenme - 4 yıl önce Ahmet El Acemi VAKIA Suresi
Kabe İmamı Mahir Vakia Süresi Ve Meali 08:05
Kabe İmamı Mahir Vakia Süresi Ve Meali 7.769 izlenme - 2 yıl önce En güzel Kabe imamlarından Mahir'den Vakıa Suresi. En güzel sesli imamlardan biridir kendisi. Vakia suresi ancak bu kadar güzel seslendirilebilir. kabe canlı suma hutbesi mekke canlı kabe imamları vakıa suresi meal türkçesi
Abdulbasît Abdussamed - Vakıa Suresi 21:24
Abdulbasît Abdussamed - Vakıa Suresi 11.809 izlenme - 4 yıl önce (1) İzâ vakaatil vâkıatu (2) leyse li vak’atihâ kâzibeh(kâzibetun) (3) hâfidatun râfiatun (4) izâ ruccetil ardu reccen (5) ve bussetil cibâlu bessen (6) fe kânet hebâen munbessâ(munbessen) (7) ve kuntum ezvâcen selâse(selâseten) (8) fe ashâbul meymeneti mâ ashâbul meymeneh (meymeneti) (9) ve ashâbul meş’emeti mâ ashâbul meş’emeh(meş’emeti) (10) ves sâbikûnes sâbikûne (11) ulâikel mukarrebûn (mukarrebûne) (12) fî cennâtin na’îm(na’îmi) (13) sulletun minel evvelîne (14) ve kalîlun minel âhirîn(âhirîne) (15) alâ sururin mevdûnetin (16) muttekiîne aleyhâ mutekâbilîn(mutekâbilîne) (17) yetûfu aleyhim vildânun muhalledûne (18) bi ekvâbin ve ebârîka ve ke’sin min maînin (19) lâ yusaddeûne anhâ ve lâ yunzifûn(yunzifûne) (20) ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûne (21) ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(yeştehûne) (22) ve hûrun înun (23) ke emsâlillu’luil meknûn(meknûni) (24) cezâen bimâ kânû ya’melûn(ya’melûne) (25) lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmen (26) illâ kıylen selâmen selâmâ(selâmen) (27) ve ashâbul yemîni mâ ashâbul yemîn (28) fî sidrin mahdûdin (29) ve talhın mendûdin (30) ve zıllin memdûdin (31) ve mâin meskûbin (32) ve fâkihetin kesîretin (33) lâ maktûatin ve lâ memnûatin (34) ve furuşin merfû’ah(merfû’atin) (35) innâ enşe’nâhunne inşâen (36) fe cealnâhunne ebkâren (37) uruben etrâben (38) li ashâbil yemîn(yemîni) (39) sulletun minel evvelîne (40) ve sulletun minel âhirîn(âhirîne)(41) ve ashâbuş şimâli mâ ashâbuş şimâl(şimâli) (42) fî semûmin hamîmin (43)ve zillin min yahmûmin (44) lâ bâridin ve lâ kerîmin (45) innehum kânû kable zâlike mutrefîn(mutrefîne) (46) ve kânû yusirrûne alel hınsil azîm (47) ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ le meb’ûsûne (48) e ve âbâunel evvelûn (evvelûne) (49) kul innel evvelîne vel âhirîne (50) le mecmûûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm (ma’lûmin) (51) summe innekum eyyuhed dâllûnel mukezzibûne (52) le âkilûne min şecerin min zakkûmin (53) fe mâliûne minhel butûn (butûne) (54) fe şâribûne aleyhi minel hamîm (55) fe şâribûne şurbel hîm(hîmi) (56) hâzâ nuzuluhum yevmed dîn(dîne) (57) nahnu halaknâkum fe lev lâ tusaddikûn(tusaddikûne) (58) e fe raeytum mâ tumnûn(tumnûne)(59) e entum tahlukûnehû em nahnul hâlikûn (hâlikûne) (60) nahnu kaddernâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bi mesbûkîne (61) alâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fî mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne) (62) ve lekad alimtumun neş’etel ûlâ fe lev lâ tezekkerûn(tezekkerûne) (63) e fe raeytum mâ tahrusûn(tahrusûne) (64) e entum tezreûnehû em nahnuz zâriûn(zâriûne) (65) lev neşâu le cealnâhu hutâmen fe zaltum tefekkehûn(tefekkehûne) (66) innâ le mugremûne (67) bel nahnu mahrûmûne (68) e fe raeytumul mâellezî teşrebûn(teşrebûne) (69) e entum enzeltumûhu minel muzni em nahnul munzilûn(munzilûne) (70) lev neşâu cealnâhu ucâcen fe lev lâ teşkurûn(teşkurûne) (71) e fe raeytumun nârelletî tûrûn(tûrûne) (72) e entum enşe’tum şeceretehâ em nahnul munşiûn (munşiûne) (73) nahnu cealnâhâ tezkireten ve metâan lil mukvîn(mukvîne) (74) fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi) (75) fe lâ uksimu bi mevâkıın nucûmi (76) ve innehu le kasemun lev ta’lemune azîmun (77) innehu le kur’ânun kerîmun (78) fî kitâbin meknûnin (79) lâ yemessuhû illel mutahherûn(mutahherûne) (80) tenzîlun min rabbil âlemîn (81) e fe bi hâzel hadîsi entum mudhinûne (82) ve tec’alûne rızkakum ennekum tukezzibûn (tukezzibûne) (83) fe lev lâ izâ belegatil hulkûme (84) ve entum hîneizin tenzurûne ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsırûn(tubsırûne) (86) fe lev lâ in kuntum gayre medînîne (87) terciûnehâ in kuntum sâdikîn(sâdikîne) (88) fe emmâ in kâne minel mukarrebîne (89) fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîm(naîmin) (90) ve emmâ in kâne min ashâbil yemîni (91) fe selâmun leke min ashâbil yemîn(yemîni) (92) ve emmâ in kâne minel mukezzibîned dâllîne (93) fe nuzulun min hamîmin (94) ve tasliyetu cahîm (95) inne hâzâ le huve hakkul yakîn (96) fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).
ebubekir şatıri  vakıa suresi 07:53
ebubekir şatıri vakıa suresi 18.540 izlenme - 8 yıl önce ebubekir şatıri vakıa suresi
Vakia Suresi | Mehmet Emin Ay 09:27
Vakia Suresi | Mehmet Emin Ay 4.286 izlenme - 3 yıl önce
Vakıa Suresi Kuran Kerim Dinle 05:26
Vakıa Suresi Kuran Kerim Dinle 9.308 izlenme - 4 yıl önce Vakıa Suresi Kuran Kerim Dinle
Vakia Suresi - Türkçe Meali 06:35
Vakia Suresi - Türkçe Meali 6.306 izlenme - 3 yıl önce Rahman olan Rahim olan Allah'ın Adıyla 1 - Olacak vak'a olduğu zaman 2 - Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. 3 - O, alçaltıcıdır, yükselticidir. 4 - Yer şiddetle sarsıldığı 5 - Dağlar serpildikçe serpildiği 6 - Dağılıp toz duman haline geldiği 7 - Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman 8 - Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar! 9 - Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar! 10 - Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler. 11 - İşte o yaklaştırılanlar, 12 - Nimet cennetlerindedirler. 13 - Çoğu önceki ümmetlerden, 14 - Birazı da sonrakilerden. 15 - (Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. 16 - Karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar. 17 - Çevrelerinde, ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar. 18 - Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle. 19 - Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. 20 - Beğendikleri meyvalar, 21 - Canlarının çektiği kuş etleri, 22 - İri gözlü hûriler, 23 - Saklı inciler gibi, 24 - Yaptıklarına karşılık olarak verilir. 25 - Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. 26 - Duydukları söz, yalnız "selam", "selam" dır. 27 - Sağın adamları, nedir o sağın adamları! 28 - Dalbastı kirazlar, 29 - Meyva dizili muzlar, 30 - Uzamış gölgeler, 31 - Fışkıran sular. 32 - Pek çok meyva arasında, 33 - Tükenmeyen ve yasaklanmayan 34 - Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler. 35 - Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık). 36 - Onları bâkireler yaptık. 37 - Hep yaşıt sevgililer, 38 - Sağın adamları içindir. 39 - Bir çoğu öncekilerdendir. 40 - Bir çoğu da sonrakilerdendir. 41 - Solun adamları, nedir o solcular! 42 - İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde, 43 - Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. 44 - Ki ne serindir, ne de faydalı. 45 - Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı. 46 - Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı. 47 - Ve diyorlardı ki: "Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?" 48 - "Önceki atalarımızda mı?" 49 - De ki: "Öncekiler ve sonrakiler" 50 - "Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır." 51 - Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar! 52 - Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. 53 - Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. 54 - Üstüne de kaynar su içeceksiniz. 55 - Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. 56 - İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. 57 - Biz sizi yarattık; tasdik etmeniz gerekmez mi? 58 - Attığınız meniyi gördünüz mü? 59 - Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? 60 - Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez. 61 - Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz). 62 - Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? 63 - Ektiğinizi gördünüz mü? 64 - Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 65 - Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz. 66 - "Doğrusu borç altına girdik." 67 - "Doğrusu, biz yoksul bırakıldık" (derdiniz). 68 - İçtiğiniz suya baktınız mı? 69 - Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 70 - Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya! 71 - Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü? 72 - Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? 73 - Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık. 74 - Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt. 75 - Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. 76 - Bilirseniz bu büyük bir yemindir. 77 - O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır. 78 - Korunmuş bir kitaptadır. 79 - Ona temizlenenlerden başkası el süremez. 80 - (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. 81 - Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 82 - Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz? 83 - Can boğaza dayandığı zaman 84 - Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz. 85 - Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. 86 - Eğer cezalandırılmayacak iseniz, 87 - Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz. 88 - Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise, 89 - Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır. 90 - Eğer O, sağın adamlarından ise, 91 - "(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!" 92 - Ama yalanlayıcı sapıklardan ise; 93 - İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. 94 - Ve cehenneme atılma vardır. 95 - Kesin gerçek budur işte. 96 -Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.
Saad El Ghamidi - Vakıa Suresi 08:22
Saad El Ghamidi - Vakıa Suresi 7.685 izlenme - 4 yıl önce Saad El Ghamidi - Vakıa Suresi
Vakıa Suresi - Hazza al Balushi | fussilet Kuran Merkezi 08:58
Vakıa Suresi - Hazza al Balushi | fussilet Kuran Merkezi 1.287 izlenme - 6 ay önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Hazza al Balushi'nin sesinden hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi | Remzi Er 11:49
Vakıa Suresi | Remzi Er 3.925 izlenme - 3 yıl önce Müthiş Kur'an-ı Kerim Tilaveti
Vakıa Suresi - Nasser al Qatami (Derinden etkileyecek) | fussilet Kuran Merkezi 12:22
Vakıa Suresi - Nasser al Qatami (Derinden etkileyecek) | fussilet Kuran Merkezi 1.232 izlenme - 8 ay önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Nasser al Qatami'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - Ebubekir Şatıri (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 13:50
Vakıa Suresi - Ebubekir Şatıri (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 3.928 izlenme - 2 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Ebubekir Şatıri'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - İdris Abkar (Kur'an iliklerinize işleyecek) | fussilet Kuran Merkezi 12:41
Vakıa Suresi - İdris Abkar (Kur'an iliklerinize işleyecek) | fussilet Kuran Merkezi 3.465 izlenme - 2 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından İdris Abkar'ın farklı bir kıraatından hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - Maher al Muaiqly 08:03
Vakıa Suresi - Maher al Muaiqly 5.156 izlenme - 3 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Maher al Muaiqly'nin sesinden hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - Nasser al Qatami (Kıraat 4) 09:59
Vakıa Suresi - Nasser al Qatami (Kıraat 4) 4.603 izlenme - 3 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Nasser al Qatami'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - Nasser al Qatami 11:22
Vakıa Suresi - Nasser al Qatami 5.816 izlenme - 4 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Nasser al Qatami'nin sesinden hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - Nasser al Qatami (Kıraat 5) | fussilet Kuran Merkezi 13:28
Vakıa Suresi - Nasser al Qatami (Kıraat 5) | fussilet Kuran Merkezi 3.120 izlenme - 2 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Nasser al Qatami'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - Ebubekir Şatıri (Kıraat 3) | fussilet Kuran Merkezi 09:34
Vakıa Suresi - Ebubekir Şatıri (Kıraat 3) | fussilet Kuran Merkezi 2.517 izlenme - 2 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Ebubekir Şatıri'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - Ebubekir Şatıri 07:56
Vakıa Suresi - Ebubekir Şatıri 5.170 izlenme - 4 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Ebubekir Şatıri'nin sesinden hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. www.fussilet.net Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakıa Suresi - Mishary Rashid al Afasy (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 10:46
Vakıa Suresi - Mishary Rashid al Afasy (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 1.997 izlenme - 1 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Mishary Rashid al Afasy'ın farklı bir kıraatından hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Nasser Al Qatami - Vakıa Suresi 11:25
Nasser Al Qatami - Vakıa Suresi 2.732 izlenme - 4 yıl önce Nasser Al Qatami - Vakıa Suresi
Vakıa Suresi - Mishary Rashid al Afasy | fussilet Kuran Merkezi 12:02
Vakıa Suresi - Mishary Rashid al Afasy | fussilet Kuran Merkezi 2.811 izlenme - 2 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Mishary Rashid al Afasy'ın sesinden hazırlanmış Vakıa Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Vakia Suresi Kabe İmamı ibrahim Jibreen Türkçe Altyazılı Mealli 10:13
Vakia Suresi Kabe İmamı ibrahim Jibreen Türkçe Altyazılı Mealli 4.418 izlenme - 4 yıl önce Vakia Suresi Kabe İmamı ibrahim Jibreen Türkçe Altyazılı Mealli
Harika Bir Kıraat - Vakia Suresi 10-24  Mansur Al Salimi 02:17
Harika Bir Kıraat - Vakia Suresi 10-24 Mansur Al Salimi 1.492 izlenme - 3 yıl önce Hakikaten onlar, Rablerine iman eden birkaç genç idi. Kehf 13 https://www.facebook.com/ASHABITEVHID https://www.twitter.com/AshabKehf18
VAKIA SURESİ -İSHAK DANIŞ-720x576 mealli ve ok takipli 09:59
VAKIA SURESİ -İSHAK DANIŞ-720x576 mealli ve ok takipli 1.595 izlenme - 3 yıl önce www.tavsanli.gen.tr teyzemin oğlunu ismail bağırgan'ı bir trafik kazasında kaybettik onun için bir dua bekliyorum.