Hoşgeldiniz!

Dursun Ali Erzincanlı Şarkıları

DURSUN ALİ ERZİNCANLI ŞARKILARI VE MÜZİKLERİ

Dursun Ali Erzincanlı - Gönlümün Gülü 04:11
Gönlümün Gülü En Güzel ve En Güncel ilahi portalı Daha fazlası için sitemizi ziyaret ediniz.. http://www.ilahiler.cc
Dursun Ali Erzincanlı - Hendek Savaşı 08:57
Hendek Savaşı Dursun Ali Erzincanlı - HENDEK SAVAŞI Dursun Ali Erzincanlı Hatırlayın Hendek İlahi Sözleri ________________________________________________________ Karanlık ve fırtınalı bir gece mevsim kış gece soğuk Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta Medine-yi münevvere ayakta o günü hatırlayın adı hendek diğer adı aksa Hendeğin öbür tarafında hayberlilerin kışkırtmasıyla onbinlere varan düşman Bu tarafında üçbin müslüman baş komutan Rasul-i zişan Müşriklerin başbuğu Ebu Süfyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre Onlara da kendilerinden birer komutan O günü hatırlayın Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise Ensarın sancaktarı Sad bin Übade Ve baş komutan Resul-ü Zişan İşte Hendek’in tarafları bunlar Bu savaşın bir tarafı daha var Gökyüzü Ordusu Sancakları Saba rüzgârıyla dalgalanır Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah’ı tanır Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte
Dursun Ali Erzincanlı - Nasihat 06:19
Nasihat 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz'ün Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-1 Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin Sözleri Şu Şekildedir: 1. Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol 2. Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol 3. Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol 4. Allâh için herkese hürmet et de sev sevil Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol 5. İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol 6. Nefsine yan çıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol 7. Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol 8. Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol 9. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin Sözünü gerçek söyle Hulûsî’nin dili ol Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Dursun Ali Erzincanlı - Bedr'in Aslanları 08:37
BEDR'İN ASLANLARI http://www.facebook.com/ahyetakyolDursun Ali Erzincanlı - BEDR'İN ASLANLARIDursun Ali Erzincanlı - BEDR'İN ASLANLARIDursun Ali Erzincanlı - BEDR'İN ASLANLARIDursun Ali Erzincanlı - BEDR'İN ASLANLARIDursun Ali Erzincanlı - BEDR'İN ASLANLARIDursun Ali Erzincanlı - BEDR'İN ASLANLARIDursun Ali Erzincanlı - BEDR'İN ASLANLARIDursun Ali Erzincanlı - BEDR'İN ASLANLARI
Dursun Ali Erzincanlı - Uhud - Şiiri Dinle 10:09
Uhud - Şiiri Dinle Dursun Ali Erzincanlı Uhud Dinle, Dursun Ali Erzincanlı Uhud Sözleri, Dursun Ali Erzincanlı Uhud İndir, 2014 ilahiler dinle dursun ali erzincanlı dinle
Dursun Ali Erzincanlı - Mekke 08:14
Mekke Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle… Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairIe… Ardında kırk süvari, Ve aIev aIev yanan gözIerinde ihanet haberIeri. Bu şair, huzaa kabiIesinden Amr bin SaIim’di. En üst perdeden okudu şiirini, Ve gözIerini kırpmadan dinIedi Nebi; " KureyşîIer sana verdikIeri sözde durmadıIar, Hudeybiye’de seninIe yaptıkIarı misakı bozduIar. Bizi Vetir’de, Kendi yurdumuzda gafiI avIadıIar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, Çağıramayacağımı sandıIar." Dedi ve durdu. Şair ağIıyordu. Peygambere çevriIdi tüm gözIer Ve o an tutuIdu nefesIer. Sahabenin başIarı yere değiyordu, Çünkü mübarek aIınIarındaki damar beIIi oIuyor, Peygamber ceIaIIeniyordu. " Ey Nebi! AIIah’ın kuIIarını yardıma çağır, İçIerinde AIIahın RasuIü de oIsun YapıIan zuIme, öfkesinden renkten renge girsin, Ve büyük bir eceerken.net ordunun başına geçip, DenizIer gibi köpürerek akıp geIsin." Şiir bitmişti, Şair de bitmişti. GözIer hâIâ peygamberdeydi, AIIahın râsû»Iü, ridasını topIayıp ayağa kaIktı! Ve sahabe ayağa kaIktı. Şimdi konuşan peygamberdi; " Eğer kendime yardım ettiğim şeyIerIe http://www.eceerken.net/dursun-ali-erzincanli-mekkenin-fethi-ilahi-sozleri HuzaaIara yardım etmezsem, Ben de yardım görmeyeyim. VarIığım kudret eIinde oIan AIIah’a andoIsun ki, Kendimi ve ev haIkımı koruduğum gibi, BunIarı da koruyacağım. Şimdi haber saIın yeryüzüne! AIIah’a ve Ahiret gününe iman edenIer Medine’de topIansın." Medine dağIarında savaşın ritmi, SokakIarında peygamber sessizIiği… Konuşmuyor nebi Hane-i saadet’te kıIıçIar biIeniyor Hane-i Saadet’te zırhIar temizIeniyor Ve şehirIerin anası güIüyor. Mekke-i mükerreme uzaktan güIüyor. GüI ey Mekke! Gün senin günündür Gün senin fetih günündür. GüI ki, bu dönüş sanadır. Baksana, Dün bağrından koparıIan yiğitIer dönüyor sana Erak toprakIarını savuran rüzgar dönüyor önce Ardından büyük bir birIik; BaşIarında HaIid bin VeIid! Arkadan ey Mekke! Senin toprakIarında yaşarken Rabbim AIIah’tır dedi diye sövüIen, İşkence gören, Her tarafı kıpkızıI kurban taşIarı gibi Kan içinde kaIan muhacirIer geIiyor. En önde Zübeyr bin Avvâm geIiyor Hani sekiz yaşında müsIüman oIan Hani onbeş yaşında senden koparıIan Amcası onu bir hasıra sarmıştı hani Ateş dumanına tutmuştu Küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre Ve peygamber yıIdızIarından biri oIarak En önde sana dönüyor ey Mekke! Sonra bir böIük haIinde Beni gıfarIar geIiyor! BayrakIarı Ebu Zer Gıfari’nin eIinde… Şu müsIüman oIuşunu Kâbede iIan edince BayıIana kadar dövüIen Ebu Zer geIiyor. EsIemIer geIiyor böIük haIinde MüzeyneIer bin kişiIik aIayIa geçerken çöIden Tekbir sesIeri geIiyor gökIerden Ey Mekke başka kimi bekIiyorsun söyIe! Hz.Hamza’yı mı? Musab bin umeyr’i mi? OnIar, ŞehitIer ordusuyIa tebessüm ediyorIar sana Ve baksana GözIeri ışıI ışıI sana yakIaşan ve tozu dumana katan bir aIayı seyrediyorIar Kapkara bir taşIığı andıran bu aIay da kim Bir hareketIiIik semada… BunIar öIüme susamış savaş erIeri Ensâr! Ve en ortada simsiyah sarığıyIa Yâr! O an PeygamberIer ayakta, MeIekIer ayakta ŞehitIer ayakta… Ey Mekke KaIkabiIirsen sen de kaIk Çünkü gönüIIere safâ geIiyor Hazreti Muhammed Mustafa! geIiyor —– Sekiz yıI geçti aradan Sensiz tam sekiz yıI geçti… Gittiğin gece Uzaktan dönüp Kâbe’ye bakınca; " Mekke!demiştin, " Sen benim için bütün dünyadan daha değerIisin ama senin insanIarın beni rahat bırakmıyor" deyip gitmiştin. YıIdızIar da seninIe birIikte gitmişti. KapkaranIık geceIer kaImıştı ardında. Mekke öksüz kaImıştı. Ve Mekke çocukIarı… ÇocukIar hep Sümeyye’nin toprağa düştüğü yerde oynadı, Habbâb bin Eret’in ateşe atıIdığı yerde oynadı Hane-i Saadetin üzerinde Sevr mağarasından kaIma güvercinIer bekIedi seni . Kâbe-i Muazzama’da namaz kıIışını özIeyen Hârem, HaticetüI Kübrâ’nın hatıraIarı, O güI kokuna hasret kaIan sokakIar bekIedi seni. Şimdi Kasva’dan inmez misin Ya RasuIAIIah! İnmez misin ki, AyakIarından öpsün mekke toprakIarı Ve kaIdırmaz mısın başını ki Nur çehreni seyretsin âIem İşte RasuIuIIah’ın nur yüzü göründü. İşte RasuIuIIah bakıyor. Başında yemen işi simsiyah bir sarık. O AInındaki nura kurban oIaIım. RasuIuIIah Kâbe’ye bakıyor. Ve işaret ediyor Hz. BiIâI’e… BiIâI, Kabe-i Muazzamâ’nın üzerinde… Şimdi BiIâIi dinIesin yer ve gök.
Dursun Ali Erzincanlı- Seni Seven Seningibi Olmalı 07:51
Seni Seven Seningibi Olmalı dursun ali erzincanlı- seni seven seningibi olmalı
Dursun Ali Erzincanlı - Asr-I Saadette Çocuk Olmak 06:35
Asr-ı Saadette Çocuk Olmak Dursun Ali Erzincanlı - Asr-ı Saadette Çocuk Olmak
Dursun Ali Erzincanlı - Garibin Ölümü 03:35
Garibin Ölümü En güzel ilahiler ve ilahiler ile ilgili tüm videoları yüksek kalitede izlemek için kanalımıza davetlisiniz!
Dursun Ali Erzincanlı - Esma'ya Mektup 05:30
Esma'ya Mektup Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın liderlerinden Muhammet El Belteci'nin Şehit olan kızına yazdığı mektup...: "Sevgili kızım ve değerli öğretmenim... Sana elve...

DURSUN ALİ ERZİNCANLI KİMDİR?

Dursun Ali Erzincanlı

Dursun Ali Erzincanlı Hayatı
1969 yılında Erzurum ilinde doğan Dursun Ali Erzincanlı daha çok dini motiflerle süslenmiş şarkıları ile bilinmektedir. Sanatçı kimliğinin yanı sıra Şair Dursun Ali Erzincanlı olarak da bilinen sanatçının kitapları ve televizyon filmleri de bulunmaktadır.

İlköğrenimini Erzurum’da tamamlamış olan Dursun Erzincanlı, Erzurum’daki bir camide ve müftülükte üç yıl boyunca Kuran kursu talebesi olmuştur. Lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesi’nde alan Dursun Erzincanli 1992 yılında girdiği üniversite sınavlarının sonucunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazanmıştır. Burada Arşivcilik Bölümü’nde aldığı eğitimin yanı sıra sanata olan merakı sebebi ile farklı projelerde yer almaya başlamıştır.

Dursun Ali Erzincanlı Sanat Hayatı
İlk olarak üniversite eğitiminin ilk yılında dönemin dini filmlerde en usta isimlerinden olan Mesut Uçakan ile birlikte çalışma fırsatını bulan Dursun Erzincalı önemli filmlerde sanat yönetmeni altında görev almıştır.
Şiir ve sohbet içerikli olarak yine aynı yıllarda Moral FM radyosunda radyoculuğa başlayan Dursun Ali Erzincanlı, bu alandaki başarısı ile 15 yıl boyunca radyo programcılığı yapmaya devam etmiştir.

Aslen bir şiir kitabı yazarı olarak hayranlarının karşısına çıkan Dursun Ali Erzincanlı müzikleri arasında ilk eseri “Faran Dağları’nda Açan Sevgili” en çok dikkati çeken müzik olmuştur. Tamamı şiirlerden oluşan ve Hz. Muhammed’e övgü niteliği taşıyan bu eserler daha sonra Dursun Ali Erzincanlı ilahileri olarak nitelendirilebilecek şiirleri içerisinde bulunduğu “En Sevgili’ye” albüm serisinin de içeriğinde yer almıştır.

Hz. Muhammed’in hayatından İslamiyet’i yaymasına, bu süreçte girdiği savaşlardan güzel davranışlarına, dönemin insanlarından günümüzdeki yaşam tarzına yönelik eleştirilere kadar pek çok konuda noktalara değindiği eserleri ile kendine has dinleyici kitlesi tarafından en sevilen sanatçılardan olmuştur.
En sevilen şiirlerini okumak için yurt içindeki pek çok yerde konserler vermiş ve bu konserler büyük dinleyici kitlelerinin ilgisi ile gerçekleşmiştir. Konserlerinde kendisinden istenen şiirleri okuyan Dursun Ali Erzincanlı 40 Yaşındasın isimli eserini pek çok yerde tekrar tekrar okumuştur.

Sanatçının Nesil Yayınları’ndan çıkan Körpe Tutkular, Gecenin Şiiri ve En Sevgili’ye kitapları bulunmaktadır. Marmara Müzik’ten çıkan şiir albümlerinin yanı sıra Dursun Ali Erzincanlı, Veysel Karani ve Rabia filmlerinde de önemli roller üstlenmiştir.

Dursun Ali Erzincanlı Şarkıları Albümleri:

Gül Gecesi (2017), En Sevilen Şiirler (2016), 30 Kuş - Single (2016), Dursun Ali Erzincanlı — Ferzan (2016), En Sevgiliye 8 (2015), En Sevgiliye 2 (2015), En Sevgiliye 6 (2015), Af Makamına (2015), En Sevgiliye 5 (2015), En Sevgiliye 4 (2015), En Sevgiliye (2015), En Sevgiliye 7 (2015), En Sevgiliye 3 (2015), Kutlu Doğum (2014)