Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: Kişisel verileriniz yönünden veri sorumlusu, Noktacom Medya İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Mobil uygulamamızı indirmeniz ve mobil uygulama ya da sitemize üye olmanız halinde, kullanıcı adınız, şifreniz, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, üye olduğunuz tarih, son giriş yaptığınız tarih, profil resminiz, IP bilgileriniz, Device ID bilgileriniz, trafik bilgileriniz ve ve çerezler ya da veriler aracılığıyla elde edilen hareket bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz;

 • İşlem güvenliği için kimlik doğrulamada zorunlu olması,
 • Trafik bilgilerinin saklanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,
 • Resmi kurumlar nezdinde gerekli kanuni yükümlülüklerin tarafımızca yerine getirilmesi,
 • İsteğiniz/tercihiniz halinde üye profilinizde görüntülenmesi,
 • Site yönetimi için sorunların giderilmesi ve tespiti,
 • Kullanıcılar arasındaki etkileşimin sağlanması,
 • Site içeriklerinin geliştirilmesi ve yönetimi,
 • IP, Device ID ve çerezler aracılığıyla elde edilen hareket bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz, size özel reklam sunulması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Sitemizi üye olmadan ziyaret etmeniz halinde, IP bilginiz, Device ID bilginiz, trafik bilginiz ve çerezler ya da veriler aracılığıyla elde edilen hareket bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz,

 • Trafik bilgilerinin saklanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,
 • Resmi kurumlar nezdinde gerekli kanuni yükümlülüklerin tarafımızca yerine getirilmesi,
 • İsteğiniz/tercihiniz halinde üye profilinizde görüntülenmesi,
 • IP, Device ID ve cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen hareket bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz, size özel reklam sunulması,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

*18 yaşından küçük iseniz, cihazınıza çerezler veya veriler yerleştirilmesi yöntemiyle kişisel verileriniz işlenmemektedir.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaret ettiğinizde IP veya Device ID adresinizin kaydedilmesi, üyelik formunun tarafınızca doldurulması ve çerezler yoluyla elde edilmektedir. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında;

 • Kanunlarda açıkça öngörülme,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin açık rızası

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:

 • Kullanıcı adınız, şifreniz, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, üye olduğunuz tarih, son giriş yaptığınız tarih, profil resminiz ve IP bilgileriniz, Device ID bilgileriniz ve trafik bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz; Hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere hukuk müşavirlerimize ve adli veya idari makamlarca ve kolluk kuvvetlerince talep edilmesi halinde ilgili makamlara kanunlarda öngörülmesi sebebine dayanılarak aktarılmaktadır.
 • IP, Device ID ve çerezler ya da veriler aracılığıyla işlenen hareket bilgileriniz, size özel kişiselleştirilmiş reklamların sunulabilmesi için, yurtiçinde veya yurtdışında bulunan ve şirketimizin anlaşmalı olduğu ve cihazınıza yönelik kişiselleştirilmiş reklamların gösterimini sağlayan programatik reklam sağlayıcılarına, bu husustaki açık rızanıza dayanılarak aktarılmaktadır. Açık rızanız, internet sitemiz veya mobil uygulamamızda yer alan Çerez ve KVKK Politikası içerisinde bulunan onay seçeneğinin değiştirilmesi suretiyle her zaman geri alınabilmektedir. 18 yaşından küçük iseniz, açık rıza vermenizin mümkün olmaması nedeniyle, kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen kapsamda herhangi bir kişiye aktarılmamaktadır.

HAKLARINIZ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Noktacom Medya İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gökırmak Sokak No:2 Beysukent Ankara adresine yazılı olarak, ik@nokta.com adresine e-posta yoluyla, 03122361669 numaralı telefonu arayarak veya sözlü olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.